Szybkie linki

Treść strony

Zarządzenie Nr 36

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radziejowskim

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 13:14
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 13:19

Zarządznie Nr 35

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w powiecie radziejowskim

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 15:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 15:03
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 15:06

Zarządzenie Nr 34

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie kosztów Komisji orzekającej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 15:06
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 15:06

Zarządzenie Nr 28

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 08:51
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 08:51

Zarządzenie Nr 27

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 26 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 36/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu i dzierżawy terenów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego oddanych osobom fizycznym i prawnym w najem i dzierżawę

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-30 12:46
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-30 12:46

Zarządzenie Nr 25

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 12 września 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Radziejowie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 12:01
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 12:01

Zarządzenie Nr 23

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego narad koordynacyjnych

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 08:53
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 08:53

Zarządzenie Nr 22

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad koordynacji na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 08:52
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 08:53

Zarządzenie Nr 20

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 11:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 08:51
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 11:05

Zarządzenie Nr 14

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-17 09:41
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-17 09:41

Zarządzenie Nr 12

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie kosztów Komisji orzekającej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03

Zarządzenie Nr 9

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03

Zarządzenie Nr 8

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 14:03

Zarządzenie Nr 7/2016

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-17 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-17 11:10
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-17 11:10

Zarządzenie Nr 4/2016

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radziejowskim

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 10:11
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 10:11

Zarządzenie Nr 1/2016

Zarządzenie Starosty Radziejowskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Radziejowie systemu kontroli zarządczej

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-20 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 08:31
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-20 08:31

Adres

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Kontakt

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Godziny

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.