Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72 położonej   w miejscowości Bartłomiejowice gm. Osięciny,
 2. Wiąz szypułkowy– 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 124 położonej   w miejscowości Pocierzyn gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:49

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Tuja – 6 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 98/7 położonej   w miejscowości Kościelna Wieś, obręb Włodzimierka gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Morwa biała – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 481/13 położonej w miejscowości Osięciny przy ul. Traugutta.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-09 11:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 208 położonej w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 13:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 3. Świerk pospolity – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 12:26

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6 o pow. 1,1748 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej i wód stojących (3ZP/W) księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 15:03

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego  dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

 

1.Przetarg odbył się w dniu 28 grudnia  2017 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2.Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg  wadium  wpłacił jeden oferent.  

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 120,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie. Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 122,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Pani Halinie Krzemińskiej – Darul, zam przy ul. Szpitalnej 9/33, 88-200 Radziejów.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:00

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 16.01.2018 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre, REGON 341309762 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: 
- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5.

16 01 03

Zużyte opony

6.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

7.

16 01 20

Szkło

8.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

9.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-16 13:15

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 12.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre REGON:910179397 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

020480

Wysłodki

2.

030105

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

3.

070180

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 070108)

4.

100180

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

5.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

6.

170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

7.

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

8.

191001

Odpady żelaza i stali

9.

191209

Minerały ( np. piasek, kamienie)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-12 08:44

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 04.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Jakub Michalak Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:340825332 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

6.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

7.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

8.

    10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

9.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

11.

12 01 13

Odpady spawalnicze

12.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

13.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

14.

15 01 03

Opakowania z drewna

15.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

16.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

17.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

18.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

17 02 01

Drewno

22.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

23.

19 12 01

Papier i tektura

24.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

25.

20 01 01

Papier i tektura

26.

20 01 02

Szkło

27.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28.

20 01 10

Odzież

29.

20 01 11

Tekstylia

30.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

31.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

32.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

33.

20 01 40

Metale

34.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

35.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
 

36.

20 03 02

Opady z targowisk

37.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:53

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) ze zm., informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 30 stycznia 2018 r. od godz. 12:00 mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 9 poł. w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gm. Bytoń z działkami sąsiednimi.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 13:14
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-02 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-18 12:49

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2711989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 15:14

Stopka strony