Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/224/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:16
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:15

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/223/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:15
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:14

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/222/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:14
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:11

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/221/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Radziejowskiego

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:11
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:10

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:09
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:08

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:08
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:06

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/218/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:06
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:04

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/217/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:04
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:03

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/216/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:02
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:01

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 11:01
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:19

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/214/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:19
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:16

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/213/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat lokalu biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie w trybie bezprzetargowym w celu realizacji usług przez wykonawcę wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:16
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:14

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/212/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2"

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:14
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:12

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/211/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:12
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:11

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/210/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:11
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:09

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/209/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 - 2020"

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:09
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:07

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/208/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:49
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:48
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:48

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/207/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:47
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:46
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:46

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/206/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania do Budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:45
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:44
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:43

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/205/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:43
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:42
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:42

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/204/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:41
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:40
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:40

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/203/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:39
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:38
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:37

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/202/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2016 - 2020".

 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:36
 • autor informacji: Paulina Danielak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:34

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/201/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2026.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:32

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/200/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:29

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/199/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:25

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/198/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Radziejowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 918
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-26 11:17

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3043011
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-18 11:38

Stopka strony