Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 22.12.2022 r.

N.R.L.O.II.613.44.2022

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola biała – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 34 położonej w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-12-22
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-12-22 09:42

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 87, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-16 12:18

Informacja

Radziejów, dnia 8.12.2022 r.

N.R.L.O.II.613.42.2022

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 2 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 145, położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów,
 1. Klon pospolity – 3 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 145, położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-12-08 11:41

Informacja

Radziejów, dnia 8.12.2022 r.

N.R.L.O.II.613.41.2022

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 60, położonej w miejscowości Kłonówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-12-08 11:40

Informacja

Radziejów, dnia 8.12.2022 r.

N.R.L.O..II.613.40.2022

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 218, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 44/3, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre Wieś, gmina Dobre,
 3. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 44/3, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre Wieś, gmina Dobre,
 4. Robinia akacjowa – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 44/3, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre Wieś, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-12-08 08:28

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 6 grudnia 2022 r. przez 21 dni, tj. do 27 grudnia 2022 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58 przeznaczonych do wynajęcia oraz użyczenia od 1 stycznia 2023 r. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-06 10:48

Informacja

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul.Kościuszki 17 dotyczącego wydzierżawienia  dotyczącego wydzierżawienia  na okres trzech lat nieruchomości rolnych niezabudowanych: dz. 1515/3  o pow. 1.4823 ha, dz. 1515/4 o pow. 1.1034 ha, położonych w miejscowości Radziejów, zapisanych w  księdze wieczystej  Nr WL1R/00035027/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz dz. 691/6 o pow. 1.1748, dz. 691/10 o pow. 0.5576 ha, dz. 691/20 o pow. 1.6297 ha, dz. 691/21 o pow. 0.7942 ha, dz. 691/23 o pow. 1.7987 ha, dz. 691/24 o pow. 8.6544 ha,  dz. 691/27 o pow. 1.6798 ha, dz. 691/30o pow. 0.1323 ha, dz. 691/31  o pow. 0.1495 ha, dz. 691/39 o pow. 0.7026 ha, dz. 691/40 o pow. 0.1798 ha, dz. 691/42 o pow. 0.4285 ha, dz. 691/44 o pow. 0.9285 ha położonych w miejscowości Radziejów, zapisanych w  księdze wieczystej  Nr WL1R/00027389/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 21.3961 ha. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, są wolne od obciążeń. 

Na przetarg zgłosił się jeden oferent, został dopuszczony do przetargu.

Stawka wywoławcza dzierżawy za 1 ha fizyczny rocznie wynosiła 2500 zł brutto.

Kwota osiągnięta w wyniku I przetargu wyniosła 2550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) za  jeden hektar fizyczny rocznie.

W wyniku postępowania przetargowego ustalono dzierżawcę nieruchomości

Pan Paweł Kardasz Gospodarstwo Rolne GR, Świątniki 4,88-230 Piotrków Kujawski

 

Zatwierdził: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski

 

Radziejów, dnia 24 listopada 2022 roku

W załączeniu informacja z podpisem.

drukuj (Informacja)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
   data wytworzenia: 2022-11-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-11-25 12:48

Informacja

Radziejów, dnia 14.11.2022 r.

N.R.L.O.II.613.38.2022

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1684 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-11-14 11:20

Informacja

Radziejów, dnia 14.11.2022 r.

N.R.L.O.II.613.37.2022

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 90/2 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-11-14 11:09

Informacja

Radziejów, dnia 14.11.2022 r.

N.R.L.O.II.613.36.2022

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 26 położonej w miejscowości Kaspral, gmina Piotrków Kujawski,
 1. Grab - 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 26 położonej w miejscowości Kaspral, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-11-14 11:01

Informacja

Radziejów, dnia 14.11.2022 r.

N.R.L.O.II.613.35.2022

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 162 położonej w miejscowości Łabędzin, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2022-11-14 11:00

Obwieszczenie Wody Polskie