Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO

 z dnia 05.01.2022 r.                                

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2021 poz. 735 ze zm.)  

zawiadamiam, że

na wniosek z dnia 28.12.2021 r., data wpływu wniosku do organu dnia 28.12.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2834 C Piotrków Kujawski – Przewóz w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski. Działki objęte opracowaniem: 176/2, 253, 267/2, 189, 251/1, 254/1, 176/1, 193/1, 286/1, 191, 246/1, 269, 248, 249, 266, 250, 251/2, 254/2, 252, 263, 382, 255, 256/2, 257, 258, 259, 261, 186/1, 190, 270, 369, 287/1, 262, 264 oraz 265.

Obręb w/w działek 0018 Połajewo. Jednostka ewidencyjna 041105_5 Piotrków Kujawski

Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 176/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski po podziale dz nr 176/3 i 176/4, dz nr 189 po podziale dz nr 189/1 i 189/2, dz nr 193/1 po podziale dz nr 193/2 i 193/3, dz nr 286/1 po podziale dz nr 286/3 i 286/4, dz nr 191 po podziale dz nr 191/1 i 191/2, dz nr 246/1 po podziale dz nr 246/2, 246/3, 246/4 i 246/5, dz nr 269 po podziale dz nr 269/1 i 269/2, dz nr 248 po podziale dz nr 248/1 i 248/2, dz nr 249 po podziale dz nr 249/1 i 249/2, dz nr 266 po podziale dz nr 266/1 i 266/2, dz nr 250 po podziale dz nr 250/1 i 250/2, dz nr 251/2 po podziale dz nr 251/3 i 251/4, dz nr 254/2 po podziale dz nr 254/3 i 254/4, dz nr 252 po podziale dz nr 252/1 i 252/2, dz nr 263 po podziale dz nr 263/1 i 263/2, dz nr 382 po podziale dz nr 382/1 i 382/2, dz nr 255 po podziale dz nr 255/1 i 255/2, dz nr 256/2 po podziale dz nr 256/3 i 256/4, dz nr 257 po podziale dz nr 257/1 i 257/2, dz nr 258 po podziale dz nr 258/1 i 258/2, dz nr 259 po podziale dz nr 259/1 i 259/2, dz nr 261 po podziale dz nr 261/1 i 261/2, dz nr 186/1 po podziale dz nr 186/8 i 186/9, dz nr 190 po podziale dz nr 190/1 i 190/2, dz nr 270 po podziale dz nr 270/1 i 270/2, dz nr 369 po podziale dz nr 369/1 i 369/2, dz nr 287/1 po podziale dz nr 287/3 i 287/4, dz nr 262  po podziale dz nr 262/1 i 262/2, dz nr 264 po podziale dz nr 264/1 i 264/2, dz nr 265 po podziale 265/1 i 265/2, gdzie działki o nr 176/3, 189/1, 193/2, 286/3, 191/1, 246/2, 246/3, 246/4, 269/1, 248/1, 249/1, 266/1, 250/1, 251/3, 254/3, 252/1, 263/1, 382/1, 255/1, 256/3, 257/1, 258/1, 259/1, 261/1, 186/8, 190/1, 270/1, 369/1, 287/3, 262/1, 264/1 oraz dz  o nr 265/1 będą przejęte na rzecz samorządu terytorialnego własność Powiatu Radziejowskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Obręb w/w działek 0018 Połajewo, gmina Piotrków Kujawski.

Działki o nr ewidencyjnych 253, 267/2, 176/1, 251/1 oraz dz nr 254/1 obręb 0018 Połajewo, gmina Piotrków Kujawski to nieruchomości stanowiące własność Powiatu Radziejowskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie.

Nie stwierdza się nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z art. 11f pkt. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Informuję, że z aktami sprawy strony i ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17 Wydział Geodezji, Kartografii Architektury i Budownictwa pokój 314 III piętro biurowiec przy ulicy Kościuszki 20/22 w dniach pracy Urzędu. (znak sprawy: GB.III.6740.10.1.2021).

drukuj (Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
    data wytworzenia: 2022-01-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-01-13 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-19 08:50:20