Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/27/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:18
Uchwała Nr IV/26/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:18
Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Powiatu w Radziejowiez dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2002 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19
Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia "Programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim" zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/135/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19
Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19
Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu na 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:19
Uchwała Nr III/21/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2002 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:20
Uchwała Nr II/20/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2002 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:20
Uchwała Nr II/19/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21
Uchwała Nr II/18/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21
Uchwała Nr II/17/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:21
Uchwała Nr II/16/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Radziejowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23
Uchwała Nr II/15/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23
Uchwała Nr II/14/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:23
Uchwała Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24
Uchwała Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Radziejowskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24
Uchwała Nr II/11/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24
Uchwała Nr II/10/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:24
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Powiatu z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Przewodniczącego Zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:25
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Powiatu w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:25
Uchwała Nr I/7/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:22
Uchwała Nr I/6/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:22
Uchwała Nr I/5/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:23
Uchwała Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia liczby członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 13:25
Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:27
Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:26
Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-04 12:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-14 11:26

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-14 12:11:10