Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/81/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospranych w roku 2003.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:50
Uchwała Nr XIV/80/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:48
Uchwała Nr XIV/79/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:46
Uchwała Nr XIV/78/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-07 10:43
Uchwała Nr XIII/77/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-08 09:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-08 09:06
Uchwała Nr XIII/76/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-08 09:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-08 09:04
Uchwała Nr XII/75/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:34
Uchwała Nr XII/74/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:37
Uchwała Nr XII/73/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:39
Uchwała Nr XII/72/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:41
Uchwała Nr XII/71/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-04 13:43
Uchwała Nr XII/70/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 09:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 09:29
Uchwała Nr X/69/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
Uchwała Nr X/68/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2003 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
Uchwała Nr X/67/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:01
Uchwała Nr X/66/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzania zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:02
Uchwała Nr X/65/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-01 11:02
Uchwała Nr X/64/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniająca Uchwałę NrV/34/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
Uchwała Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniająca Uchwałę NrV/33/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawicieli przez Radę Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
Uchwała Nr X/62/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:22
Uchwała Nr X/61/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:23
Uchwała Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:24
Uchwała Nr X/59/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wyngrodzenia dla Starosty Radziejowskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 08:24
Uchwała Nr X/58/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej zmienionej Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2003 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:57
Uchwała Nr X/57/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru Wiceprzowodniczącego Rady Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
Uchwała Nr X/56/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zygmunta Świątkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
Uchwała Nr X/55/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:58
Uchwała Nr X/54/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Radziejowie niebędącego jego przewodniczącym.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
Uchwała Nr X/53/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
Uchwała Nr X/52/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Gapińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 12:59
Uchwała Nr X/51/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Radziejowskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 13:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 13:00
Uchwała Nr X/50/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 13:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-14 13:00
Uchwała Nr IX/49/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Radziejowskiego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:25
Uchwała Nr IX/48/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Radziejowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:33
Uchwała Nr IX/47/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:24
Uchwała Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:18
Uchwała Nr VIII/45/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2002 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:48
Uchwała Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 10:52
Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na obszarze Jeziora Głuszyńskiego leżącego na terenie gmin: Topólka, Bytoń i Piotrków Kujawski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:10
Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/110/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2000 r., w sprawie zasad zbywania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:29
Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:37
Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych I Bezpieczeństwa Publicznego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:45
Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r., zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:46
Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Radziejowskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 13:48
Uchwała Nr VI/37/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
Uchwała Nr V/36/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania skarbnika powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
Uchwała Nr V/35/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania skarbnika powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:06
Uchwała Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
Uchwała Nr V/33/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawicieli przez Radę Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
Uchwała Nr V/32/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:07
Uchwała Nr V/31/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:09
Uchwała Nr V/30/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:59
Uchwała Nr V/29/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 10:13
Uchwała Nr V/28/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD - UP do Rady Powiatu w Radziejowie.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-12 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:57

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9590
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-17 11:42

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3797759
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:18

Stopka strony