Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji Kierownika PUP należy w szczególności: - promocja usług urzędu, upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu, - realizacja zadań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. Nr 58, poz. 514 z 2003 r.), - planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu, - zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP, - współpraca z organami rządowej administracji publicznej, radą zatrudnienia, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, - wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, - opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP, - inicjowanie programów specjalnych, - zatwierdzanie regulaminu, programu działania i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy, - planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy urzędu (podległego pionu) podległych komórek organizacyjnych, - koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-02 08:45

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4871
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-01 01:32