Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Powiatowy Urząd Pracy załatwia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Urząd wydaje znaczną liczbę decyzji administracyjnych określających wiążąco uprawnienia lub obowiązki jednostek. Adresatami tych decyzji są osoby fizyczne oraz inne podmioty wielu rodzajów. Decyzje te są wydawane w konkretnych sprawach, w których występują indywidualnie określone osoby. Ich cechą charakterystyczną jest to, że władczo i jednostronnie kształtują albo stwierdzają prawa lub obowiązki jednostki, która albo dobrowolnie albo na skutek zastosowania przymusu administracyjnego musi je realizować. Treść rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zawartą w decyzji określa organ ją wydający. Adresat takiej decyzji – chociaż jest to akt władczy i jednostronny – nie jest ani bierny ani też bezbronny. Ma on bowiem określone uprawnienia, z których może korzystać przed wydaniem decyzji oraz szereg istotnych uprawnień powodujących poddanie decyzji weryfikacji w różnych trybach. Każdy ma prawo uczestnictwa w postępowaniu jego dotyczącym i musi być wysłuchany w sprawie odnoszącej się do jego praw lub obowiązków. Należy go informować o przebiegu postępowania i okolicznościach sprawy, decyzję wydaną w sprawie trzeba uzasadnić. Od decyzji zawsze służy odwołanie do instancji nadrzędnej.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-02 08:55

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5042
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27