Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniana danych w nim zawartych. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi następujące rejestry: - osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, - zgłoszonych ofert pracy, - zgłoszeń pracodawców o zatrudnieniu pracowników, - pracodawców, - wniosków i umów na pożyczki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy, - wydanych decyzji w sprawach kredytu, - wydanych decyzji w sprawie refundacji, - zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne, - podań o zwrot kosztów dojazdu, - podań o przyznanie stypendium z tytułu kontynuacji nauki, - wyjeżdżających za granicę, - decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, - pozyskiwanej korespondencji, - wychodzącej korespondencji, - spisów zdawczo-odbiorczych, - wydanych teczek z archiwum, - wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, - środków trwałych, - kart usług doradczych, - kart ewidencji korzystających z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w klubie pracy, - wniosków o refundację kosztów szkoleń indywidualnych, - danych statystycznych, - dochodów, wydatków i kosztów związanych z Funduszem Pracy, - dochodów, wydatków i kosztów związanych z budżetem, - terminarze spłat pożyczek z FP, - druków ścisłego zarachowania, - wysłanych refundacji, - dotacji. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi archiwum, gdzie znajdują się akta osób bezrobotnych wyrejestrowanych z tutejszego urzędu oraz dokumenty związane z funkcjonowaniem urzędu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-02 08:58

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27