Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 129/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 110/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na stałe na terenie Powiatu Radziejowskiego w roku akademickim 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 13:00
Uchwała Nr 128/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 109/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radziejowskiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 12:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 12:59
Uchwała Nr 127/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 12:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 12:59
Uchwała Nr 126/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:57
Uchwała Nr 125/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie środka trwałego - adaptowanej części składu opału na budynek nowej kotłowni po modernizacji systemu grzewczego, będącego własnością Powiatu Radziejowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:56
Uchwała Nr 124/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie środka trwałego - adaptowanej części składu opału na budynek nowej kotłowni po modernizacji systemu grzewczego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:56
Uchwała Nr 123/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej o numerze 26 - 27 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku hotelu pielęgniarek, w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (trzeciego).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-21 09:55
Uchwała Nr 122/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Dominiak i Agnieszki Piotrowskiej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-01 11:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-01 11:24
Uchwała Nr 121/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Topólka

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:23
Uchwała Nr 120/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej, połozonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem 392/1, w drodze rokowań

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:24
Uchwała Nr 119/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-19 12:24
Uchwała Nr 118/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 11:12
Uchwała Nr 117/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 110/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na stałe na terenie Powiatu Radziejowskiego w roku akademickim 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:17
Uchwała Nr 116/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 109/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radziejowskiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 13:36
Uchwała Nr 115/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 13:36
Uchwała Nr 114/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie umorzenia wierzytelności jednostki organizacyjnej powiatu radziejowskiego tj. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z tytułu zaległości czynszowych za najem przez Pana Ewarysta Jabłońskiego pokoju w internacie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 13:37
Uchwała Nr 113/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu specjalnego – karetka pogotowia volkswagen typ 253 nr identyfikacyjny WV2ZZZ25ZLH115048, rok produkcji 1991) będącego własnością powiatu radziejowskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 09:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 13:39
Uchwała Nr 112/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Leszcze, pod inwestycję celu publicznego (poszerzenie drogi powiatowej nr 2590 C Brześć - Jerzyce - Piotrków Kuj.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:18
Uchwała Nr 111/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:18
Uchwała Nr 110/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na stałe na terenie Powiatu Radziejowskiego w roku akademickim 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:18
Uchwała Nr 109/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radziejowskiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:17
Uchwała Nr 108/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-02 08:17
Uchwała Nr 107/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zbycia dwóch nieruchomości lokalowych o numerach 24 - 25 i 26 - 27 położonych w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku hotelu pielęgniarek, w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:19
Decyzja Nr 12/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:19
Uchwała Nr 106/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn rolniczych) w drodze II przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 13:42
Uchwała Nr 105/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-10-21 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-21 13:17
Uchwała Nr 104/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej, położonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem 392/1, w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-24 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-24 10:47
Uchwała Nr 103/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-21 11:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-21 11:57
Uchwała Nr 102/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, położonej w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia 63, oznaczonej numerem geodezyjnym 876/1 w drodze rokowań.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-13 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-13 13:57
Decyzja Nr 11/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:18
Uchwała Nr 101/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:15
Uchwała Nr 100/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn rolniczych) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 15:17
Uchwała Nr 99/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Topólka.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:03
Uchwała Nr 98/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Radziejów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:02
Uchwała Nr 97/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Radziejów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:01
Uchwała Nr 96/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Dobre.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:01
Uchwała Nr 95/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Bytoń.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:00
Uchwała Nr 94/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 11:00
Uchwała Nr 93/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-13 10:59
Uchwała Nr 92/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 13:11
Uchwała Nr 91/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, położonej w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia 63, oznaczonej numerem geodezyjnym 876/1 w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 13:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 13:09
Uchwała Nr 90/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dwóch nieruchomości lokalowych o numerach 24 – 25 i 26 – 27 położonych w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku hotelu pielęgniarek

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:29
Uchwała Nr 89/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem 392/1, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:28
Uchwała Nr 88/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22 w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:27
Uchwała Nr 87/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (jednego zestawu komputerowego) będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 11:27
Uchwała Nr 86/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Pietrusiak, Ewy Nocnej, Mariusza Bentkowskiego, nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-13 09:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-13 09:11
Uchwała Nr 85/2004Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Stanisława Siurdygi, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:17
Uchwała Nr 84/2004Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Magdaleny Gawineckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:17
Uchwała Nr 83/2004Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Krzysztofa Kiermasza, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:17
Uchwała Nr 82/2004Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Jolanty Siekacz, Joanny Żmudzińskiej, Zbigniewa Matykiewicza, nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-07 09:16
Uchwała Nr 81/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czewca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-30 08:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-30 08:36
Uchwała Nr 80/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radziejowie przy ul. Brzeskiej, oznaczonej numerem 27/24, w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:36
Uchwała Nr 79/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:33
Uchwała Nr 78/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:33
Uchwała Nr 77/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:33
Decyzja nr 10/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-18 11:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-18 11:40
Uchwała nr 76/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, położonej w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia 63, oznaczonej numerem geodezyjnym 876/1 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 13:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 13:09
Uchwała nr 75/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środka trwałego (Prasy do oklejania drewna).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:18
Uchwała nr 74/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn) w drodze I przetargu ustnego (licytacja).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:22
Uchwała nr 73/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej chlewni, położonej w Przemystce gmina Radziejów, oznaczonej numerem 112/44 w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-19 08:28
Uchwała Nr 72/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie remontów w placówkach oświatowych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-28 09:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:30
Uchwała Nr 71/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnai 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) środka trwałego (elementów budynku kotłowni szpitalnej, tj.: komina murowanego, systemu nawęglania, odpylania, odżużlania).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:31
Uchwała Nr 70/2004Zarządu Powiatu w Radziejowiez dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-22 09:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-22 09:36
Uchwała Nr 69/2004Zarządu Powiatu w Radziejowiez dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-22 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-22 09:32
Uchwała Nr 68/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr 58/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-05 13:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-05 13:23
Uchwała Nr 67/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-01 11:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-01 11:58
Uchwała Nr 66/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środków trwałych (samochodów osobowych)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:40
Uchwała Nr 65/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekwalifikowanie środka trwałego samochodu osobowego FSO 1.5 ME COMBI na pomoce dydaktyczno-naukowe.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:41
Uchwała Nr 64/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:42
Uchwała Nr 63/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wyboru do Projektu Phare 2001 - Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 11:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 11:29
Uchwała Nr 62/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wyboru Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce do Projektu Phare 2001 - Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 10:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 10:30
Uchwała Nr 61/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centru Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 09:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 09:16
Uchwała Nr 60/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie powołania Pani Agnieszki Augustyniak na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 09:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 09:12
Uchwała Nr 59/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie przy ul. Brzeskiej oznaczonych numerami 27/16, 27/17 i 27/18 z udziałami w wartości działki nr 27/23, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-02 08:41
Uchwała Nr 58/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-06 10:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-06 10:07
Uchwała Nr 57/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na zrzeczenie się na rzecz Powiatu Radziejowskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-06 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-06 09:59
Uchwała Nr 56/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciąganą przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie pożyczkę w kwocie 512.000 zł.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:38
Uchwała Nr 55/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgody na likwidację fizyczną środka trwałego (centrali telefonicznej).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:40
Uchwała Nr 54/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego w użytkowanie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rzecz Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-10 14:38

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19725
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-17 11:13:00