Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXV/134/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:52
Uchwała Nr XXV/133/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:51
Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:49
Uchwała Nr XXV/131/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:48
Uchwała Nr XXV/130/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:47
Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:39
Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:39
Uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących weryfikacji danych z informatycznej bazy pojazdów prowadzonej przez starostę.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:38
Uchwała Nr XXIV/126/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/69/2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:38
Uchwała Nr XXIV/125/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:37
Uchwała Nr XXIV/124/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu naprawczego dla Domu Pomocy społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:35
Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:34
Uchwała Nr XXIV/122/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-23 10:33
Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:45
Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:45
Uchwała Nr XXIII/119/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:46
Uchwała Nr XXIII/118/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi grupy nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 17:46
Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:10
Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:11
Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:06
Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-29 09:12
Uchwała Nr XXI/113/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 13:02
Uchwała Nr XXI/112/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na stałe na terenie Powiatu Radziejowskiego w roku akademickim 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 12:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 12:58
Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radziejowskiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 12:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 12:56
Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/90/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 15:10
Uchwała Nr XX/109/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 15:08
Uchwała Nr XX/108/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskanych z tytułu wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:59
Uchwała Nr XX/107/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:55
Uchwała Nr XX/106/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:49
Uchwała Nr XX/105/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:45
Uchwała Nr XX/104/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:42
Uchwała Nr XX/103/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:37
Uchwała Nr XX/102/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 14:30
Uchwała Nr XIX/101/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:14
Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Radziejowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:09
Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 12:06
Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 11:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 11:58
Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:45
Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:39
Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-03 09:37
Uchwała Nr XVIII/94/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:31
Uchwała Nr XVIII/93/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-06 08:32
Uchwała Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 09:17
Uchwała Nr XVII/91/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 08:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-30 09:17
Uchwała Nr XVII/90/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 08:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 09:17
Uchwała Nr XVII/89/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 08:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 09:19
Uchwała Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 08:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-30 09:20
Uchwała Nr XVI/87/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 11:10
Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uregulowania kwestii własnościowych nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 11:20
Uchwała Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 11:33
Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:08
Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:13
Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-04 10:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 12:17

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-04-22 11:45:41