Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole nastepujących ośrodków szkolenia kierowców: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Budzyński Krzysztof – Czamaninek- kontrola w dniu 16-12-2004r. 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Karol Spychalski – Radziejów- kontrola w dniu 20-12-2004r. 3. Prywatna Nauka Jazdy – Tomasz Radzikowski – Przemystka - kontrola w dniu 23-12-2004 4. Polski Związek Motorowy – Zakład Nr 10 – Radziejów- kontrola w dniu 21-12-2004r. 5. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Kapela Zdzisław Kuraszewski Ryszard – Piotrków Kuj- kontrola w dniu 23-12-2004r. 6. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Ustawicznego – Przemystka –- nie przeprowadzał w 2004r kursów nauki jazdy. 7. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Agnieszka Markowska – Bronisław- kontrola w dniu 16-12-2004r. 8. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Paweł Pietrzak – Nowy Dwór- kontrola w dniu 21-12-2004r. 9. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Kuraszewski Ryszard – Piotrków Kuj.- kontrola w dniu 23-12-2004r. 10. Ośrodek Szkolenia Kierowców –Roman Grzechowiak – Przemystka – kontrola w dniu 15-12-2004r 11. Liga Obrony Kraju-ZSM Radziejów- działalność ośrodka zawieszona. W trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-20 09:15
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w 2004 roku przeprowadził kontrolę zewnętrzną u przedsiębiorców: 1. ALF Dariusz Myślewski – Radziejów; 2. ROLPEX Halina Nawrocka – Piotrków Kuj.; 3. Centrum Edukacyjne Oświata – Radziejów ; 4.HENKOR Mariusz Kordylak – Topólka. Powodem głównym kontroli była realizacja umów – przygotowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 2005-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-20 09:10
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 14 grudnia 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 3 stycznia 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzeźińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 05.01.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-06 14:16
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 16 grudnia 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 3 stycznia 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 05.01.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-06 14:14
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.11.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „POLONIA BYTOŃ” w Bytoniu (nr PSO.Ob-V-0911-7/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz.855 z późn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności w/w stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 30.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-04 13:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-06 14:20
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było realizacja imprez sportowych wg. opracowanego kalendarza , gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 30.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-03 10:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.11.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Budzisławiu (nr PSO.Ob-V-0911-5/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz. 855 z późn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności w/w stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 30.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-03 10:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-06 14:21
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.11.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Gospodarstwie Hodowli Zarodowej w Morzycach (nr PSO.Ob-V-0911-6/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.Od dnia zarejestrowania w KRS-ie uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP przy Gospodarstwie Hodowli Zarodowej w Morzycach, w dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana na najbliższym walnym zebraniu w I kwartale 2005 r. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 30.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-03 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-06 14:21
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 17 grudnia 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Radziejowie z s. w Osięcinach. Przedmiotem kontroli była realizacja imprez sportowych wg. opracowanego kalendarza , gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 30.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-30 15:32
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole nastepujących stacji kontroli pojazdów: 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 88-210 Dobre – kontrola w dniu 8 listopada 2004r 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 3 listopada 2004r. 3. Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie (stacja okręgowa) ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 5 listopada 2004r 4. Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 4 listopada 2004r. 5. Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny –kontrola w dniu 10 grudnia 2004r. W trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2004.12.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-20 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-22 12:20
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 04.10.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. Przedmiotem kontroli była: - ocena standardu wychowania i opieki nad dziećmi w Placówce oraz - prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce. W dniu 01.12.2004 r. z przeprowadzonej kontroli został podpisany protokół. W dniu 03.12.2004 r. Dyrektor otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-16 12:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-16 12:13
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 29 i 30 listopada 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10 grudnia 2004 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: 15.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-15 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-27 10:39
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 29.10.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentacji i stanu kadrowego Poradni. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Tadeusz Balcer
  data wytworzenia: 08.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-10 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-05-23 10:38
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 21.10.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie (nr PSO.Ob-V-0911-2/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności w/w stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Tadeusz Balcer
  data wytworzenia: 06.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-07 08:06
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 24.11.2004 r. do 26.11.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W dniu 3.12.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie dnia 3.12.2004 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 06.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-06 11:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-06 11:14
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 15.11.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Bytoniu (nr PSO.Ob-V-0911-4/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W 2002 r. uległ zmianie skład zarządu i komisji rewizyjnej OSP w Bytoniu, w dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana na najbliższym walnym zebraniu w I kwartale 2005 roku. Pozatym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 02.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-02 14:44
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 15.11.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie (nr PSO.Ob-V-0911-3/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności w/w stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 02.12.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-02 14:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 25.10.2004 r. do 29.10.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: prawidłowość naliczania funduszu płac ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń refundowanych oraz wypłat nagród, zatrudnienie pracowników i przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, kontrola sprawdzająca wyniki kontroli z 2003 r. W dniu 17.11.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie dnia 22.11.2004 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Marianna Ładzińska, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 23.11.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 14:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-23 14:14
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 12.10.2004 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem ( nr PSO.Ob-V-0911-1/2004). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W działalności w/w stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 18.11.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-22 12:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 21.09.2004 r. do 24.09.2004 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki i środka specjalnego, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W dniu 26.10.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. dnia 3.11.2004 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Marianna Ładzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-15 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-15 14:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-16 15:37
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 5.10. do 8.10.2004 r., od 11.10. do 15.10.2004 r., od 18.10. do 22.10.2004 r. i 25.10.2004 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku przeprowadził kontrolę płatnika składek. Zakres przedmiotowy kontroli objął: 1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład. 3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zasiłków z budżetu państwa za okres od 30 kwietnia 2004 r. i świadczeń rodzinnych za okres od 01 maja 2004 r., wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego. 5. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres od stycznia 1999 r. do września 2004 r. W dniu 2 listopada 2004 r. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 8.11.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-15 14:28
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 04-11-2004 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Stacji Kontroli Pojazdów Diagnostyka Samochodowa - Teresa Szulc ul. Brzeska 47A 88-200 Radziejów. Kontrola przeprowadzono w ramach nadzoru Starosty zgodnie z art. 83B ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58; poz. 515 ze zmianami). W tym samym dniu został podpisany protokół z kontroli do którego kontrolowany nie wniósł uwag a w dniu 05-11-2004r. zostało skierowane zalecenie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 05.11.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-09 12:05
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 03.11.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 4.11.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 4.11.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-09 11:56
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach 11.10.2004 r., 12.10.2004 r., 14.10.2004 r. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: świadczenia medyczne, szczepienia ochronne, sprzęt medyczny i jego wykorzystanie, promocja zdrowia, przestrzeganie godzin pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 14.10.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 22.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-25 14:49
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie, Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 24 i 27 września 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 11 października 2004 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Jola Zalewska
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-12 10:12
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 28 i 29 września 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8 października 2004 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Jola Zalewska
  data wytworzenia: 11.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-11 12:45
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach 28.09.2004 r.,29.09.2004 r., 6.10.2004 r. Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenia wyników kontroli z 2003 roku, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. W dniu 8.10.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie dnia 8.10.2004 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 11.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-11 10:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-11 10:44
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku w dniu 10.09.2004 r. przeprowadził kontrolę ( nr WSOM/DW.II-0932-6/04). Przedmiotowy zakres kontroli: zmiana imion i nazwisk wynikająca z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz.328 z późn. zm.), przestrzeganie jednolitego rzeczowego wykazu akt zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm. ), przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), przestrzeganie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ). Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 10.09.2004 r. Dnia 27.09.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolująca wniosła uwagi do: - sposobu cytowania podstawy prawnej w wydawanych decyzjach na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk - sposobu wysyłania 1 egzemplarza decyzji do właściwego urzędu stanu cywilnego - umieszczania informacji o pobranej i skasowanej opłacie skarbowej od wydanej decyzji.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 04.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-08 09:25
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach 9.09.2004 r.,10.09.2004 r., 15.09.2004 r. Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, porównanie Regulaminu Organizacyjnego jednostki ze stanowiskami, prowadzenie akt osobowych pracowników i kart ewidencji czasu pracy. W dniu 20.09.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Do p.o. Kierownika PCPR w Radziejowie dnia 24.09.2004 r. zostało skierowane wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Dorota Waszak, Jadwiga Wawrzyniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-28 08:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-28 08:35
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 16.08.2004 r. do 20.08.2004 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 20.09.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-23 08:57
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 09.08.2004 r. do 13.08.2004 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-17 11:31
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 20.07.2004 r. do 27.07.2004 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 23.08.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-24 12:04
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 23 i 29 lipca 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30 lipca 2004 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 04.08.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-04 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-01 13:26
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 13 lipca 2004 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2004. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 23 lipca 2004 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 30.07.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-30 11:02
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniach 25.04.2004r. – 31.05.2004r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przeprowadził kontrolę ( nr WINB-0932-07/04 ). Zakres kontroli objął : ocenę działań organu na podstawie losowo wybranych 5 spraw zakończonych wydaniem decyzji w 2002 i 2003r. z zakresu: - zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, - jw. lecz pozwoleń na rozbiórkę, - jw. lecz pozwoleń na użytkowanie - jw. lecz zmiany sposobu użytkowania - sprawdzenie 5 losowo wybranych spraw zakończonych zajęciem stanowiska przez organ w wyniku zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w 2002 i 2003 r. - kontrola źródeł informacji oraz wiarygodności danych i sprawozdań statystycznych przekazywanych przez OAAB do GUNB - kontrola załatwiania skarg i wniosków z zakresu właściwości OAAB w 2002 i 2003 r. - sprawdzenie rejestrów i ewidencji prowadzonych spraw przez OAAB Dnia 28.06.2004r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący do zdecydowanej większości kontrolowanych spraw nie wnieśli uwag a w wyniku kontroli zalecono oznakować rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz. U. Nr 160, poz.1074 z późn. zm. ).

drukuj ()

 • autor informacji: Eligiusz Kozłowski
  data wytworzenia: 15.07.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-19 09:30
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 3.06.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 4.06.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 04.06.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-11 13:19
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 4.06.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową w Biurze Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, Zarządzeń Starosty, zgodność działania z Regulaminem Organizacyjnym. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.06.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-11 13:18
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 22.04.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową ( nr WSOM.VII.EB.0932 – 2/04 ). Przedmiotowy zakres kontroli objął: przyjmowanie podań paszportowych i wydawanie paszportów zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm. ), zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem i włamaniem. Kontrola dotyczyła bieżącej pracy Punktu Paszportowego w dniu 22.04.2004 r. Dnia 12.05.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli. Podsumowując kontrolujący stwierdził, że w bieżącej działalności Punktu Paszportowego w Radziejowie uchybienia nie występowały.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-06-14 08:33
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 26.04.2004 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, Zarządzeń Starosty, zgodność działania z Regulaminem Organizacyjnym. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.05.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 14.05.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-20 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-20 14:14
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniu 24.03.2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził konrolę problemową (nr WPS.VI.9011-1/TMo/6/04). Przedmiotowy zakres kontroli objął: realizację przez Dom Pomocy Społecznej usług zgodnie ze standartem obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 929) poprzez kontrolę: - wykonania zaleceń pokontrolnych, - realizacji programu naprawczego, - usług zaspakających potrzeby bytowe, -usług opiekuńczych i wspomagających, - warunków realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Kontrolę objęto okres od dnia 21.01.2003 roku do dnia 24.03.2004 roku. W dniu 27.04.2004 roku Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniem opracowania indywidualnego planu wspierania dla jednej mieszkanki.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2004.05.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-14 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-14 09:29
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w dniu 17.02. 2004 r. przeprowadził kontrolę doraźną ( nr WRR.III.7610-2/17/2004 ). Temat kontroli obejmował: spełnienie wymogów kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni ( Dz. U. 99.49.492), wykonywanie przez pracowników starostwa prac geodezyjnych i kartograficznych na własny rachunek w sposób naruszający postanowienia art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tj. – Dz. U. 01.142.1539 ze zm.). Dnia 6.05.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli. Organ kontrolujący nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-14 09:11
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniu 23 marca 2004 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem kontroli było: - dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na podstawie prowadzonej dokumentacji i w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U> Nr 167, poz. 1376) - wykonanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 13 kwietnia 2004 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak, Katarzyna Muszyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-05-13 07:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-13 07:45
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w dniach 11.03. – 19.03.2004 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową ( nr WFB.III.0932-5/04 ). Temat kontroli obejmował: prawidłowość realizowania dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Dnia 22.04.2004r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Ostrowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-29 10:37
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 13.04.2004 r. do 16.04.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: rozliczenie z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w okresie 2000 – 2003 r., prawidłowość dokumentowania i rozliczania zakupu i zużycia paliwa i opału w okresie styczeń – marzec 2004 rok, prowadzenie akt osobowych pracowników niepedagogicznych, wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych. W dniu 23.04.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Do Dyrektora ZS RCKU w Przemystce dnia 23.04.2004 r. zostało skierowane wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kanafa, Teresa Wojciechowska, Dorota Waszak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-29 10:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-29 10:33
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 2.04.2004 r. do 5.04.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: rozliczenie z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w okresie 2000 - 2003 r., prowadzenie akt osobowych pracowników niepedagogicznych, wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych. W dniu 16.04.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Do Dyrektora ZSiP w Radziejowie dnia 16.04.2004 r. zostało skierowane wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kanafa, Teresa Wojciechowska, Dorota Waszak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-21 12:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-21 12:22
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 24.03.2004 r. do 25.03.2004 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie zakupu i zużycia paliwa i opału w marcu 2004 roku, rozliczenie z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w okresie 2000 -2003 r., prowadzenie akt osobowych pracowników niepedagogicznych, wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych. W dniu 5.04.2004 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Do Dyrektora ZSM w Radziejowie dnia 13.04.2004r. zostało skierowane wystąpienie pokontrolne

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kanafa, Teresa Wojciechowska, Dorota Waszak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-15 11:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-15 11:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-15 11:17
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniu 3 lutego 2004 roku Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w zakresie prawidłowośći przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych według dokumentacji w 2004 roku. W dniu 22 grudnia 2003 roku podpisano umowę na dostawę opału na 2004 rok z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego dostawcą. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w dokumentacji dostawy brak określonego w § 3 pkt. 4 umowy atestów energetycznych opału. Wydano zalecenia zobowiązujące Dyrektora ZS RCKU do usunięcia nieprawidłowości.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kanafa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-09 14:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-02-09 15:06
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 16.01.2004 r. do 20.01.2004 r. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Przyszłość” w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez kontrolowaną jednostkę z wpisami w dziennikach lekcyjnych. Dotyczyło to między innymi ustalenia liczby uczniów w poszczególnych klasach i liczby osób realizujących obowiązek nauki. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 29.01.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-04 09:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-05 13:07
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 16.01.2004 r. do 20.01.2004 r. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Centrum Edukacyjnym „Oświata” w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez kontrolowaną jednostkę z wpisami w dziennikach lekcyjnych. Dotyczyło to między innymi ustalenia liczby uczniów w poszczególnych klasach i liczby osób realizujących obowiązek nauki. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 29.01.2004 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-04 09:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-05 13:07

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-23 10:38

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495150
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony