Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 12 i 13 grudnia 2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Radziejowie i Powiatowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Osięcinach. Przedmiotem kontroli była: realizacja imprez sportowych według opracowanego kalendarza imprez sportowych oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15 grudnia 2005 r. zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Joanna Janka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-02-09 09:28
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 13.12.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie akt osobowych pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków. Dnia 10.01.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 10.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-12 11:40
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących ośrodków szkolenia kierowców: 1.Ośrodek Szkolenia Kierowców -Kuraszewski Ryszard - Piotrków Kuj- kontrola w dniu 29.12.2005 r. 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców - Paweł Pietrzak - Nowy Dwór- kontrola w dniu 29.12.2005r. 3.Prywatna Nauka Jazdy - Tomasz Radzikowski - Przemystka - kontrola w dniu 30.12.2005 4.Ośrodek Szkolenia Kierowców - Agnieszka Markowska - Bronisław- kontrola w dniu 30.12.2005r. W trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 09.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-10 14:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-12 11:38
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 28.06.2005 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kuj. na podstawie prowadzonej dokumentacji, w myśl § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. nr 63, poz. 587/. W dniu 14.07.2005 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 06.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-10 11:46
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 7.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Topólce (nr PSO.Ob-V-0911-2/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 3.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-04 12:03
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 23.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Torzewie (nr PSO.Ob-V-0911-4/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-03 13:14
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 23.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Paniewie (nr PSO.Ob-V-0911-3/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-03 13:12
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 10.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Kozjatach (nr PSO.Ob-V-0911-1/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-03 13:10
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 29.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Gminny Klub Sportowy „Tęcza” w Topólce (nr PSO.Ob-V-0911-6/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-03 13:08
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 9 i 14 grudnia 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27 grudnia 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 28.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-28 11:38
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 23.11.2005 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu (nr PSO.Ob-V-0911-5/2005). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-27 10:23
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 22.11.2005 r. do 23.11.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: - zgodność zatwierdzonej organizacji roku szkolnego z realizacją planu - baza szkolna. W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30.11.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Arkadiusz Włodarski
  data wytworzenia: 19.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-21 14:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 15.11.2005 r. do 25.11.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, środka specjalnego, rozrachunku dochodów własnych, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W dniu 14.12.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor ZSM w Radziejowie dnia 14.12.2005 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 14.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-21 12:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-21 14:16
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 25 listopada 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9 grudnia 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 19.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-20 15:02
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 14.11.2005 r. do 18.11.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, sprawdzenie wyników kontroli z 2004 r. Dnia 5.12.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-15 11:28
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie wspólnie z Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów: 1. Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc ul. Brzeska 47a 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 15 listopada 2005r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W dniu 30-11-2005r przekazano informację o okresie przejściowym dostosowania stacji kontroli pojazdu do wymogów rozporządzenia. 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 15 listopada 2005r. Stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 30-11-2005r wydano zalecenia pokontrolne. 3. Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 15 listopada 2005r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 17 listopada 2005r. Stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 30-11-2005r wydano zalecenia pokontrolne. 5. Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 18 listopada 2005r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 6. Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny – kontrola w dniu 18 listopada 2005r. Stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 30-11-2005r wydano zalecenia pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 30.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-13 09:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-13 09:49
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku w dniach 25.10.2005 r. i 14.11.2005 r. przeprowadził kontrolę ( Nr rej. 02138/K081/Pt/2005 ). Zakres kontroli obejmował: ocenę przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności dotyczących realizacji nakazów i wystąpień. Dnia 14.11.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący wniósł o: dostosowanie regulaminu pracy do wymogów Kodeksu pracy, w części dotyczącej zasad informowania pracowników o ryzyku zawodowym, wprowadzenie zmian w zakresie wyposażenia poszczególnych grup pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz. U. Nr 80, poz. 725 ), dostosowanie wysokości kwot wypłacanego ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego do kosztów ponoszonych przez pracownika, prawidłowe ustalanie składu zespołu powypadkowego. Kontrolujący nakazał: opracować programy szkoleń wstępnych ogólnych i stanowiskowych w zakresie bhp dla osób zatrudnianych w Starostwie, opracować programy szkoleń okresowych w zakresie bhp dla osób zatrudnianych w poszczególnych grupach pracowniczych oraz ustalić częstotliwość przeprowadzania tych szkoleń. Zalecenia zostały wykonane.

drukuj ()

 • autor informacji: Zdzisława Zajączkowska
  data wytworzenia: 1.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-08 10:54
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 10.10.2005 r. do 20.10.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, środka specjalnego, rozrachunku dochodów własnych, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W dniu 21.11.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. W trakcie kontroli niewielkie nieprawidłowości zostały uzupełnione.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-29 14:43
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniach 22 – 23.11.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli stwierdzono w kilku przypadkach nie terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych. Dnia 23.11.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 23.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-29 14:41
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowiew dniach od 25.10.2005 r. do 28.10.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, sprawdzenie wyników kontroli z 2004 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16.11.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dorota Waszak, Jadwiga Wawrzyniak
  data wytworzenia: 17.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 09:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-06 08:47
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 23 września 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 11 października 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 17.10.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-10-17 14:24
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 12.09.2005 r. do 21.09.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki i środka specjalnego, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W dniu 10.10.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. dnia 10.10.2005 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 11.10.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-10-12 08:17
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 12.09.2005 r. do 13.09.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników, sprawdzenie wyników kontroli z 2003 roku. W dniu 6.10.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Do Dyrektora DPS w Piotrkowie Kuj. dnia 6.10.2005 r. zostało skierowane wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 07.10.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-10-11 15:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-10-12 09:23
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 30 września 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10 października 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 10.10.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-10-11 11:16
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 9.08.2005 r. do 11.08.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.08.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Ładzińska
  data wytworzenia: 22.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-23 11:21
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 27 lipca 2005 r. do 29 lipca 2005 r. przeprowadził kontrolę zewnętrzną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w zakresie: - świadczeń medycznych; - szczepień ochronnych; - sprzętu medycznego i jego wykorzystania; - promocji zdrowia; - przestrzegania godzin pracy; - a także realizacji umów zawartych pomiędzy SP ZOZ a Starostwem Powiatowym w Radziejowie na zorganizowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.) W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Joanna Ossowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 14:54
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.06.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Centrum Edukacyjnym „Oświata” Przedmiotem kontroli było: - liczba uczniów w poszczególnych klasach, - liczba osób realizujących obowiązek nauki, - zgodność danych w sprawozdaniu z wpisami w dziennikach lekcyjnych. W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 11.07.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Arkadiusz Włodarski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-07-27 15:35
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 28 – 29.06.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: - Zgodność realizacji likwidacji gospodarstwa pomocniczego z harmonogramem. - Przydział i realizacja godzin ponadwymiarowych. W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19.07.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Joanna Sosonowska, Arkadiusz Włodarski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-07-27 15:32
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 13.06.2005 r. do 20.06.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki i środka specjalnego, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. Dnia 22.06.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 12.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-12 09:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-23 11:19
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził w dniu 24-05-2005 kontrolę „Ośrodka Szkolenia Kierowców – Roman Grzechowiak” Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów z zakresu szkolenia kierowców oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. W trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24-05-2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-07-01 15:07
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 20.04.2005 r. do 22.04.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Przyszłość” w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem kontroli było:
- liczba uczniów w poszczególnych klasach,
- liczba osób realizujących obowiązek nauki,
- zgodność danych w sprawozdaniu z wpisami w dziennikach lekcyjnych.
W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20.05.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Arkadiusz Włodarski, Joanna Sosnowska
  data wytworzenia: 30.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-30 14:30
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 17.06.2005 r. do 20.06.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, sprawdzenie wyników kontroli z 2004 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27.06.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 27.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-29 10:12
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 21.06.2005 r. do 22.06.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, sprawdzenie wyników kontroli z 2004 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24.06.2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 27.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 11:59
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 11.05.2005 r. do 19.05.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki i środka specjalnego, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. Dnia 10.06.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. W trakcie kontroli niewielkie nieprawidłowości zostały uzupełnione.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 15.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-17 13:26
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 9.03.2005 r. do 21.03.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki i środka specjalnego, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W dniu 12.05.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor ZS RCKU w Przemystce dnia 10 czerwca 2005 roku otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 13.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-14 09:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-14 09:24
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 7.06.2005 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli stwierdzono opóźnienia w bieżącej aktualizacji map numerycznych ze względu na braki kadrowe. Dnia 7.06.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 08.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-08 13:13
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 24 maja 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 czerwca 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 08,06,2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-08 10:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-08 13:09
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 17 maja 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24 maja 2005 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Zalewska
  data wytworzenia: 01.06.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-02 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-08 13:10
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 11.04.2005 r., 12.04.2005 r., 14.04.2005 r przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie akt osobowych pracowników niepedagogicznych, wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24 maja 2005 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 24.05.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-05-30 14:25
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 15.05.2005 r. do 18.04.2005 r przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie zasad zatrudniania, wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników niepedagogicznych. W dniu 17 maja 2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektora ZSM w Radziejowie dnia 17 maja 2005 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 23.05.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-05-23 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-05-23 10:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Włocławku w dniach 12.04.2005 r. –15.04.2005 r., 18.04.2005 r. – 22.04.2005 r. i 25.04.2005 r. przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie. Zakres kontroli objął: - zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład - ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zasiłków z budżetu państwa za okres do 30 kwietnia 2004 r. i świadczeń rodzinnych za okres od 1 maja 2004 r., wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego - prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 25.04.2005 r. Kontrolujący do kontrolowanych spraw nie wnieśli uwag.

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Ostrowska
  data wytworzenia: 26.04.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-28 08:12
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 7 marca 2005 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową ( nr WPS.VI.WB.9011-4/4/7/2005 ). Przedmiotowy zakres kontroli objął: I. Przestrzeganie standardu wychowania i opieki w placówce w zakresie: A: Usług socjalno – bytowych. B: Usług opiekuńczo – wychowawczych. II. Zasady funkcjonowania placówki. A: Przestrzeganie przez placówkę „ Praw Dziecka”. B: Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. C: Struktura zatrudnienia. D: Dokumentacja placówki. Kontrolą objęto okres od dnia 27 lutego 2004 r. do dnia 7 marca 2005 r. Dnia 31 marca 2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący zalecili: 1. Uzupełnić karty pobytu wychowanków o brakujące podpisy osoby sporządzającej. 2. Sporządzić indywidualne plany pracy z dzieckiem na podstawie diagnozy dziecka oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 3. Bezwzględnie uregulować sprawy związane ze zmianą „ Regulaminu placówki” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 4. Uwzględnić w etapowym planie dochodzenia do standardów wymianę stolarki okiennej. 5. Doposażyć pokoje mieszkalne wychowanków w niezbędne meble. 6. We współpracy z PCPR w Radziejowie bezwzględnie uregulować sprawy związane ze zmianą podstawy prawnej w skierowaniach wychowanków do placówki rodzinnej. 7. We współpracy z PCPR w Radziejowie bezwzględnie uregulować sprawy związane z odpłatnością za pobyt dzieci w placówce rodzinnej.

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Augustyniak
  data wytworzenia: 14.04.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-18 08:56
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 7.02.2005 r. do 16.02.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. Dnia 22.03.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. W trakcie kontroli niewielkie nieprawidłowości zostały uzupełnione.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 04.04.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-05 08:43
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Pracownicy Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w dniu 30 listopada 2004 roku przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie. Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - sposobu działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie organizacji i sposobu działania składów orzekających oraz zasad powoływania do nich specjalistów w zależności od charakteru rozpatrywanych spraw, - merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń, - realizowanego trybu postępowania orzeczniczego oraz stosowanych procedur. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 24 lutego 2005 roku. Kontrolujący zalecili: - uzupełnienie dokumentów personalnych przewodniczącej o brakujący dyplom, - uzupełnienie braków w skontrolowanej dokumentacji, - zatrudnienie brakujących lekarzy specjalistów: laryngologa, okulistę, ortopedę, neurologa i psychiatrę.

drukuj ()

 • autor informacji: Zofia Płaczkowska
  data wytworzenia: 10.03.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-15 12:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-03-15 13:35
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 13 stycznia 2005 roku pracownicy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu na podstawie upoważnień nr 13/05 i nr 12/05 przeprowadzili kontrolę w Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania w Dobrem. Podmiotem kontroli, w świetle warunków zapisanych w umowie nr 5/WT/C/03 z dnia 16 grudnia 2003 roku o dofinansowanie projektów w ramach programu "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami" w obszarze C były zagadnienia: 1.Czy zostało utworzone stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej? 2.Czy na utworzonym stanowisku pracy znajduje się zakupiony sprzęt przy udziale środków finansowych Funduszu? 3.Czy na utworzonym stanowisku pracy jest zatrudniona osoba niepełnosprawna? W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w zakresie wyżej wymienionych zagadnień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-15 15:59
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 4.10.2004 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. przeprowadzona została kontrola przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie – Aleksandrę Szatkowską. Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 30.10.2003 r. do 4.10.2004 r. W dniu 27.01.2005 r. DPS w Piotrkowie Kuj. otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń praw czy legalności przyjmowania czy przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkających w DPS w Piotrkowie Kuj. Z uwagi na powyższe odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 3.02.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-08 14:24
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku w dniu 12.01.2005 r. przeprowadził kontrolę ( Nr rej. 02113/K006/Pt/2005 ). W czasie kontroli sprawdzono: - realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy - przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dnia 12.01.2005 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący wniósł o udostępnienie pracownikom starostwa tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, w formie pisemnej informacji lub w inny sposób przyjęty w urzędzie. Kontrolujący nakazał: dokonać odnowienia i utrzymywać w czystości powłoki malarskie ścian i sufitów w pomieszczeniu kotłowni budynku starostwa przy ul. T. Kościuszki 17 w Radziejowie, wymienić na sprawny termometr posiadający uszkodzoną obudowę skali, umieszczony na kotle wodnym usytuowanym w kotłowni budynku starostwa w Radziejowie, wyposażyć drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią toalety usytuowanej na pierwszym piętrze budynku starostwa w Radziejowie w urządzenie do samoczynnego ich zamykania się, uzupełnić ubytki posadzki wokół studzienki odpływowej w pomieszczeniu kotłowni budynku starostwa w Radziejowie, oznakować odpowiednimi barwami lub znakami bezpieczeństwa stopień występujący w wejściu z zewnątrz do klatki schodowej prowadzącej do kotłowni budynku starostwa w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Zdzisława Zajączkowska
  data wytworzenia: 24.01.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-02 11:23

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8437
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-29 12:27

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495111
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony