Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/195/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 14:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 14:01
Uchwała Nr XXXVII/194/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Phare 2003 - Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej, projektu "Modernizacja pracowni żywienia człowieka"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:59
Uchwała Nr XXXVII/193/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3, Działanie 3.1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska km 12+937-19+002"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:55
Uchwała Nr XXXVII/192/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:50
Uchwała Nr XXXVII/191/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:47
Uchwała Nr XXXVII/190/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:43
Uchwała Nr XXXVII/189/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:43
Uchwała Nr XXXVII/188/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:34
Uchwała Nr XXXVII/187/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:37
Uchwała Nr XXXVII/186/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-08 13:20
Uchwała Nr XXXVI/185/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:45
Uchwała Nr XXXVI/184/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:45
Uchwała Nr XXXVI/183/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:44
Uchwała Nr XXXVI/182/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 10:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 15:04
Uchwała Nr XXXV/181/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-05 09:39
Uchwała Nr XXXV/180/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-05 09:39
Uchwała Nr XXXV/179/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-09 10:50
Uchwała Nr XXXIV/178/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 13:03
Uchwała Nr XXXIII/177/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, położonej w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia 63 w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:30
Uchwała Nr XXXIII/176/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2005 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:30
Uchwała Nr XXXIII/175/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:29
Uchwała Nr XXXIII/174/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:29
Uchwała Nr XXXIII/173/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2005-2006

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:28
Uchwała Nr XXXIII/172/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:28
Uchwała Nr XXXIII/171/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-27 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-13 11:15
Uchwała Nr XXXII/170/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:44
Uchwała Nr XXXI/169/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wchodzącym w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:01
Uchwała Nr XXXI/168/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:56
Uchwała Nr XXXI/167/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/69/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:54
Uchwała Nr XXXI/166/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 11:52
Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:19
Uchwała Nr XXX/164/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:17
Uchwała Nr XXX/163/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:16
Uchwała Nr XXX/162/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:16
Uchwała Nr XXX/161/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:14
Uchwała Nr XXX/160/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:13
Uchwała Nr XXX/159/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:12
Uchwała Nr XXX/158/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:11
Uchwała Nr XXX/157/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania nagrody Rady Powiatu w Radziejowie dla „najlepszego maturzysty” ze szkół powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:10
Uchwała Nr XXX/156/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:09
Uchwała Nr XXX/155/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:08
Uchwała Nr XXX/154/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-19 15:07
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:12
Uchwała Nr XXIX/152/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrówywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:12
Uchwała Nr XXIX/151/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrówywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radziejowskiego umożliwiajacych uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2005/2006".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:11
Uchwała Nr XXIX/150/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni i części wiaty, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Miasta Radziejów z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:10
Uchwała Nr XXIX/149/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:07
Uchwała Nr XXIX/148/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/123/2004 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:06
Uchwała Nr XXIX/147/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Radziejowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:05
Uchwała Nr XXIX/146/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i placówek oświatowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:05
Uchwała Nr XXIX/145/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-03 08:04
Uchwała Nr XXVIII/144/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/123/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:39
Uchwała Nr XXVIII/143/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:38
Uchwała Nr XXVII/142/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:48
Uchwała Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:48
Uchwała Nr XXVII/140/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:49
Uchwała Nr XXVII/139/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Czołowie zabudowanych budynkiem byłej oczyszczalni ścieków i garażami w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:49
Uchwała Nr XXVII/138/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:49
Uchwała Nr XXVII/137/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-22 15:50
Uchwała Nr XXVI/136/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-16 09:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-21 13:16
Uchwała Nr XXVI/135/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-16 09:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-21 13:15

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-02-08 13:37:04