Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 188/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 13:34
Uchwała Nr 187/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół i Placówek w Radziejowie wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją Umowy Nr EDP/000009/02/D o dofinansowanie projektu w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:48
Uchwała Nr 186/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:47
Uchwała Nr 185/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat lokalu nr 114 znajdującego się w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:45
Uchwała Nr 184/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 11:25
Uchwała Nr 183/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-03 09:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 11:26
Uchwała Nr 182/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-22 08:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 13:37
Uchwała Nr 181/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat lokalu znajdującego się w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-22 08:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-22 08:38
Uchwała Nr 180/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (trzech zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:41
Uchwała Nr 179/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (dwóch zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:41
Uchwała Nr 178/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 13:41
Decyzja Nr 19/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:32
Decyzja Nr 18/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:30
Decyzja Nr 17/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-14 10:28
Uchwała Nr 177/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:54
Uchwała Nr 176/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 wraz z udziałem wynoszącym 7836/831960 w nieruchomości wspólnej działki gruntu o nr ewidencyjnym 690

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:52
Uchwała Nr 175/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-30 12:49
Uchwała Nr 174/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-29 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-22 08:44
Uchwała Nr 173/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-09 10:16
Uchwała Nr 172/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie środka trwałego (samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN/WALDKI 7HC/J rok produkcji 2005), przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, będącego własnością Powiatu Radziejowskiego, zakupionego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:28
Uchwała Nr 171/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu ciężarowo-osobowego marki Ford Transit FT 100 rok produkcji 1996), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-04 11:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-04 11:24
Uchwała Nr 170/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 09:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 09:02
Uchwała Nr 169/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 09:00
Uchwała Nr 168/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 08:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-07 07:44
Decyzja Nr 16/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 08:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-17 08:55
Decyzja Nr 15/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-30 08:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-30 08:18
Uchwała Nr 167/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:36
Uchwała Nr 166/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 461, o pow. 0.67.37 ha, zapisanym w księdze wieczystej KW Nr 8757 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-02 11:34
Uchwała Nr 165/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej o numerze 6-7 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek wraz z udziałem wynoszącym 3348/54921 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:19
Uchwała Nr 164/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:20
Decyzja Nr 14/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:22
Uchwała Nr 163/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi gminnej Izbica Kujawska - Augustynowo do kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:23
Uchwała Nr 162/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia drogi kategorii powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:12
Uchwała Nr 161/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie kredyt w kwocie 500 000 zł

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:08
Uchwała Nr 160/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ilony Włosińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:26
Uchwała Nr 159/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Roberta Zaradzkiego pedagoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Poradni Psychologiczno - Pedagogiczej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:25
Uchwała Nr 158/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Wioletty Łodygowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:24
Uchwała Nr 157/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Danuty Urbańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:21
Uchwała Nr 156/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 08:12
Uchwała Nr 155/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:07
Uchwała Nr 154/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi lokalnej Miłachówek - Znaniewo, gmina Topólka do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-22 12:06
Uchwała Nr 153/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:43
Uchwała Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:41
Uchwała Nr 151/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia drogi kategorii powiatowej nr 2501C Dąbrówka Kujawska – Ignacewo, gmina Złotniki Kujawskie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:35
Uchwała Nr 150/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:33
Uchwała Nr 149/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (jednego zestawu komputerowego) będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:31
Uchwała Nr 148/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem 2/5, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:29
Uchwała Nr 147/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:27
Uchwała Nr 146/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-06-28 10:50
Decyzja Nr 13/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:36
Uchwała Nr 145/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-27 13:35
Uchwała Nr 144/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-21 08:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-21 08:01
Uchwała Nr 143/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-21 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-04-21 08:00
Uchwała Nr 142/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (jednego zestawu komputerowego bez drukarki) będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 07:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 07:58
Uchwała Nr 141/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 07:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 07:58
Uchwała Nr 140/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie roli Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 08:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-31 08:02
Uchwała Nr 139/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:26
Uchwała Nr 138/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:25
Uchwała Nr 137/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:23
Uchwała Nr 136/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości lokalowych nr 5 i nr 16 znajdujących się w czterokondygnacyjnym, 30 lokalowym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Szpitalnej 1 w Radziejowie wraz z udziałem wynoszącym 940/14780 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/1

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-02 12:22
Uchwała Nr 135/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego marki Skoda Felicia rok produkcji 2000) stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-16 09:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-21 13:13
Uchwała Nr 134/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:50
Uchwała Nr 133/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 111/2004 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:50
Uchwała Nr 132/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (bezodpływowego zbiornika żelbetowego W – 16,8 m3), numer inwentarzowy 2/29/291/15, będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, a stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Miasta Radziejów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:55
Uchwała Nr 131/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (jednego zestawu komputerowego) będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Dobrem.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 08:58
Uchwała Nr 130/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (dwóch zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Szkoły Podstawowej w Paniewie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 09:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-02-03 09:01

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16907
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-05-08 12:47:08