Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/40/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego"
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:32
Uchwała Nr III/39/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:27
Uchwała Nr III/38/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2007 r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:26
Uchwała Nr III/37/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2007 r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:24
Uchwała Nr III/36/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:22
Uchwała Nr III/35/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:03
Uchwała Nr III/34/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:01
Uchwała Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:59
Uchwała Nr III/32/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania powiatowego rzecznika konsumentów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:57
Uchwała Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania sekretarza powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:55
Uchwała Nr III/30/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:48
Uchwała Nr III/29/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania sekretarza powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:46
Uchwała Nr III/28/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania skarbnika powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:42
Uchwała Nr III/27/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania skarbnika powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:41
Uchwała Nr III/26/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:43
Uchwała Nr III/25/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:34
Uchwała Nr III/24/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:32
Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej do Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 13:24
Uchwała Nr II/22/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:52
Uchwała Nr II/21/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:51
Uchwała Nr II/20/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Radziejowskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:50
Uchwała Nr II/19/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:49
Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:48
Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:46
Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:45
Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-08 10:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:43
Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:41
Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:40
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Pozorumienie Samorządowe do Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-08 10:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:39
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 10:36
Uchwała Nr I/10/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:41
Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:35
Uchwała Nr I/8/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:29
Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:27
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:07
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:05
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:04
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:02
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:01
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu i wiceprzewodniczących Rady Powiatu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 10:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 11:00
Uchwała Nr XLVI/228/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 15:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 15:35
Uchwała Nr XLVI/227/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 15:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 08:52
Uchwała Nr XLVI/226/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 15:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 15:30
Uchwała Nr XLV/225/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:35
Uchwała Nr XLV/224/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:33
Uchwała Nr XLV/223/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-28 14:32
Uchwała Nr XLIV/222/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-24 11:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-24 11:49
Uchwała Nr XLIII/221/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/69/2003 Rady Powiatu z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:09
Uchwała Nr XLIII/220/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przyznania nagrody Rady Powiatu w Radziejowie dla "najlepszego maturzysty" ze szkół powiatu radziejowskiego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:08
Uchwała Nr XLIII/219/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 14:06
Uchwała Nr XLII/218/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007"
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
Uchwała Nr XLII/217/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych i dotowanych przez Powiat Radziejowski w roku szkolnym 2006/2007"
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
Uchwała Nr XLII/216/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:40
Uchwała Nr XLII/215/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
Uchwała Nr XLII/214/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
Uchwała Nr XLII/213/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Biskupicach
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:35
Uchwała Nr XLII/212/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:36
Uchwała Nr XLII/211/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:36
Uchwała Nr XLII/210/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:24
Uchwała Nr XLII/209/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:38
Uchwała Nr XLII/208/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych powiatu radziejowskiego lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:23
Uchwała Nr XLII/207/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radziejowskiego oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze rokku budżetowego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:41
Uchwała Nr XLII/206/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-30 13:38
Uchwała Nr XLI/205/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-29 08:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-29 08:40
Uchwała Nr XL/204/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 13:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-05 08:10
Uchwała Nr XL/203/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2005 r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-05 08:09
Uchwała Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:43
Uchwała Nr XXXIX/201/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:42
Uchwała Nr XXXIX/200/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą: "Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest"
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:40
Uchwała Nr XXXIX/199/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-31 11:38
Uchwała Nr XXXVIII/198/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:30
Uchwała Nr XXXVIII/197/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:26
Uchwała Nr XXXVIII/196/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-07 14:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:24

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8058
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-08 11:48

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3848545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 11:51

Stopka strony