Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:33
Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:30
Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:29
Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-15 12:27
Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Matykiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-30 14:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-30 14:53
Uchwała Nr 247/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:06
Uchwała Nr 246/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego zestawu komputerowego (stacja robocza, monitor, klawiatura) będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:04
Uchwała Nr 245/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-27 08:53
Uchwała Nr 244/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-10 16:01
Decyzja Nr 22/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-30 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:43
Uchwała Nr 243/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania dopłat dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski, korzystających z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, zmieniona Uchwałą Nr 195/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 marca 2006 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:41
Uchwała Nr 242/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:25
Uchwała Nr 241/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartały 2006 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-30 11:19
Uchwała Nr 240/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-20 07:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-20 07:48
Uchwała Nr 239/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowo-osobowego FORD FT 100 2.5 Diesel rok prod. 1992) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-20 07:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-20 07:45
Uchwała Nr 238/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:48
Uchwała Nr 237/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu ciężarowego - specjalistycznego marki FORD-NIEMCY TRANSIT VAN 100S rok produkcji 1998), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:46
Uchwała Nr 236/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2007

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:44
Uchwała Nr 235/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-04 15:43
Uchwała Nr 234/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN T4 KOMBI 1.9 TD rok produkcji 2001), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-21 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-21 14:09
Uchwała Nr 233/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-21 14:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-21 14:03
Uchwała Nr 232/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na oddanie Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 nieruchomości gruntowej w dzierżawę pod stację redukcyjno-pomiarową gazu II na okres do 10 lat

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:40
Uchwała Nr 231/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 393/5, 393/6, w drodze rokowań

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:38
Uchwała Nr 230/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-13 08:36
Uchwała Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:07
Uchwała Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:06
Uchwała Nr 227/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2006 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:05
Uchwała Nr 226/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:03
Uchwała Nr 225/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 10:01
Decyzja Nr 21/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-14 15:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-14 15:06
Uchwała Nr 224/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją Umowy nr WRR/000010/02/D o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:49
Uchwała Nr 223/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marleny Lizik, Ewy Stelmach, Magdaleny Stołowskiej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:46
Uchwała Nr 222/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Haliny Chabeckiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:42
Uchwała Nr 221/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Leszka Rzępołucha nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:40
Uchwała Nr 220/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marzeny Kiermasz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:38
Uchwała Nr 219/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Mariusza Bolewicza nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:36
Uchwała Nr 218/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:29
Uchwała Nr 217/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:27
Uchwała Nr 216/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-28 12:21
Uchwała Nr 215/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 09:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 09:05
Uchwała Nr 214/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 09:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 09:03
Uchwała Nr 213/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:16
Uchwała Nr 212/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:16
Uchwała Nr 211/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół i Placówek w Radziejowie wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją Umowy Nr EDP/000015/02/D o dofinansowanie projeku w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:17
Uchwała Nr 210/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:17
Uchwała Nr 209/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek, wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:17
Uchwała Nr 208/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, w drodze kolejnego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:17
Uchwała Nr 207/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat 2 lokali znajdujących się na IV piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:17
Uchwała Nr 206/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych (samochód Fiat 126p 650 i przyczepa SAM 94)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-23 14:19
Uchwała Nr 205/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 666/12, w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-17 11:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-22 12:28
Uchwała Nr 204/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych (zestaw komputerowy IBM 61-28 i kserokopiarka Canon typ NP. 1550)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-10 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-10 08:36
Uchwała Nr 203/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-10 08:56
Decyzja Nr 20/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 12:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 12:04
Uchwała Nr 202/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek, wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 12:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-10 08:29
Uchwała Nr 201/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-02 11:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-10 08:29
Uchwała Nr 200/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych (dwie drukarki HP 695 c)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-06 10:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-06 10:19
Uchwała Nr 199/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego zestawu komputerowego (stacja robocza oraz monitor) będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego "START" w Radziejowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-06 10:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-06 10:17
Uchwała Nr 198/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Radziejowie za 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 12:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 12:00
Uchwała Nr 197/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 11:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 13:55
Uchwała Nr 196/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego kserokopiarki Panasonic SP-7713, będącej w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 11:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 11:54
Uchwała Nr 195/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania dopłat dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski, korzystających z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-08 13:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-08 13:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-21 08:48
Uchwała Nr 194/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środków trwałych (samochodu osobowego Polonez 1,6 GLE Caro i maszyny okleiniarki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-15 15:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-15 15:08
Uchwała Nr 193/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn i samochodu osobowego) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-15 15:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-15 15:05
Uchwała Nr 192/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-07 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:08
Uchwała Nr 191/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-07 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:05
Uchwała Nr 190/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat pięciu lokali znajdujących się na I piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-07 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 14:00
Uchwała Nr 189/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 666/12, w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 13:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-07 14:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-07 13:51

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15404
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-15 13:23:23