Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu
12 grudnia 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami  według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 02 stycznia 2008 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Mariola Zalewska
  data wytworzenia: 03.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-03 13:14

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu
11 grudnia 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami  według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 02 stycznia 2008 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Mariola Zalewska
  data wytworzenia: 03.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-03 13:11

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 10 grudnia 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami  według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 02 stycznia 2008 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Mariola Zalewska
  data wytworzenia: 03.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-03 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-03 13:09
Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących ośrodków szkolenia kierowców:

1.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Grzechowiak – Przemyska, kontrola w dniu 21-12-2007r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.Prywatna Nauka Jazdy – Tomasz Radzikowski – Przemystka, kontrola w dniu 20-12-2007r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

3.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Paweł Pietrzak – Nowy Dwór, kontrola w dniu 17-12-2007r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

4.Ośrodek Szkolenia Kierowców - Kuraszewski Ryszard -  Piotrków Kuj., kontrola w dniu 17-12-2007r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 21-12-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-21 13:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-21 13:49
Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 10 października 2007 roku do 30 listopada 2007 Marianna Ładzińska i Ewa Brzezińska przeprowadziły kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o rejestracji pojazdów w 2007 roku według dokumentacji. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 12 grudnia 2007 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 20-12-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-20 13:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-20 13:02

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 10.12.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli była: realizacja uchwał rady, zarządu przez jednostkę, sprawdzenie wyników kontroli z 2005 r.  W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.12.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 19.12.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 13:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 16-19.07.2007 r. i 06.-08.11.2007 r. pracownicy Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przeprowadzili w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie kontrolę stanu faktycznego i prawnego  w zakresie wydatkowania w I półroczu 2007 r. środków PFRON z zakresu zadań realizowanych przez powiat radziejowski.
Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół bez zaleceń pokontrolnych.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 14.12.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 13:07
Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących przedsiębiorców posiadających licencję w krajowym transporcie drogowym:

 1. Usługi Transportowe – Jóźwiak Zdzisław  Skibin 3,  88-200 Radziejów, kontrola w dniu 25-10-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

 2. Transport Ciężarowy – Stanisław Świrski  Pścinno, 88-231 Bytoń, kontrola w dniu 08-11-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

 3. Usługi Transportowe – Andrzej Gruszkowski ul. Włocławska 25  88-230 Piotrków Kuj., kontrola w dniu 29-10-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

 4. Usługi Transportowe – Krzysztof Zachwieja Bełszewo 2   88-220 Osięciny, kontrola w dniu 30-10-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

 5. Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa „Jaś” Baranowscy, Paniewo 16a  87- 875 Topólka, kontrola w dniu 07-11-2007r. i 14-11-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

 6. Firma Usługowo-Handlowa „U FARMERA” Marian Kołtuński  ul. Mickiewicza 16   88-210 Dobre kontrola w dniu 07-11-2007r., nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 12-12-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-12 11:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-20 12:59

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 27.11.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dnia 27.11.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-29 08:01
Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów:

1.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj, ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 29 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc ul. Brzeska 47a 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 30 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 11 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

4.PHU „AUTO-SERVICE” Karol Witkowski, Skibin 1A 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 6 listopada 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 30 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

6.Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 29 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

7.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny – kontrola w dniu 19 października 2007r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 23-11-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-23 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:23

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 29.10.2007 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
W dniu 29.10.2007 r. podpisano protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych bez zaleceń pokontrolnych.

drukuj ()

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 13.11.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-14 12:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 18 października 2007 roku Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym oraz w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Przedmiotem kontroli była:
-  liczba uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2007/2008;
 - zgodność danych w sprawozdaniach z wpisami w dziennikach lekcyjnych;
 - zgodność liczby uczniów w okresie IX – XII z wnioskiem o dotację budżetową.
W trakcie kontroli stwierdzono wzrost liczby uczniów w stosunku do złożonych sprawozdań z dnia 15 września 2007 roku o 11 uczniów. Wzrost nastąpił z powodu nowego naboru do szkół na nowy rok szkolny, który trwał do końca września.
Innych uchybień nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Joanna Ossowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-29 13:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 11.09.2007 r. do 14.09.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, rozrachunki i roszczenia, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15.10.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-25 08:24
Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 02.10.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w zakresie stanu urządzeń i funkcjonowania centralnego radiowego systemu alarmowania ( WZK.I.H-0932/13/2007) Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz zarządzania i reagowania kryzysowego na 2007 rok. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2006 r. do 02.10.2007 r. Dnia 17.10.2007 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący zalecili poczynić starania w celu doprowadzenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego osobnej linii telefonicznej dla obsługi faxu.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 24-10-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-24 12:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-24 12:14

Informacja o przeprowadzonej kontroli

    Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie      w dniu 15.10.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie akt osobowych i kart ewidencji czasu pracy pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników.            
    W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 17.10.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 17.10.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-19 09:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie  w dniach od 2.10.2007 r. do 4.10.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie akt osobowych i kart ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W bieżącej działalności należy uwzględnić wnioski zawarte w protokóle z kontroli. Dnia 10.10.2007 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 10.10.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-16 08:33
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.09.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Miłosników Muzyki w Radziejowie. (PSP.-VI-0911-11/2007) Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
W 2006 roku nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia (zmiana Prezesa i Wiceprezesa)Uchwałami Zarządu RTMM z dnia 08.05.2006r. i 03.07.2006 r. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Uchwała Zarządu o zmianie władz obowiązuje do czasu uchwalenia zmian na Walnym Zebraniu.
Stowarzyszenie poinformowało o przesłaniu dokumentów do KRS-u w celu dokonania stosownych zmian w rejestrze.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-15 08:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-15 08:44
Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 10 - 11września 2007r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez następujące podmioty:

1.Gminny Zakład Komunalny w Dobrem, 88-210 Dobre
2.Urząd Gminy Osięciny, 88-220 Osięciny
3. Spółdzielnia „Jutrzenka” ul. Włocławska 1 88-220 Osięciny
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 11.10.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-15 08:40

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 4.09.2007 r. do 7.09.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 4.10.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 08.10.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-08 14:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-08 14:09
Informacja o kontrolach

W dniu 11września 2007r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez następujące podmioty: 

1.PPH „ALF” ul. Rolnicza, 88-200 Radziejów
2.PHU „NAFTEX” J.J Adamscy, Witowo, 88-231 Bytoń
3.Urząd Gminy  Bytoń, 88-231 Bytoń

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 17-09-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-17 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-17 10:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 22.08.2007 r. do 24.08.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 30.08.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 30.08.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-30 15:05

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 4.07.2007 r. do 11.07.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 21.08.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 22.08.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-22 11:48

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 13.08.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Radziejowskie Stowarzyszenie Unitis Viribus (nr PSP-VI-0911-10/2007).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji Zarządu i Komisji Rewizyjnej w KRS-ie W czerwcu 2006 r. nastąpiła zmiana Statutu Stowarzyszenia zmiany te są nanoszone w Sądzie.
Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-16 10:57

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 20 lipca 2007 roku pracownicy Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu w osobach:
1. Mariola Ficner – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji;
2. Maria Łapkiewicz – Główny Specjalista Działu Kontroli i Windykacji;
przeprowadziły kontrolę w zakresie wykorzystania środków PFRON przyznanych w ramach umowy EDP/000015/02/D z dnia 26.05.2006 roku na realizację programu EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w części obszaru D – zakup mikrobusu dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.
W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości co do procedury zakupu mikrobusu i jego przeznaczenia.

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 13.06.2007 r. do 18.06.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 18.07.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 31.07.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-31 10:42
Informacja o kontrolach
W dniu 24 lipca 2007r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez następujące podmioty:
 1. EMPEGIEK w Radziejowie, ul. Komunalna 88-200 Radziejów
 2. PPKS Oddział w Radziejowie ul. Rolnicza, 88-200 Radziejów
 3. Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP” - Gabriel Kropkowski ul. Wyzwolenia, 88-200 Radziejów    

W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

1   

drukuj (Informacja o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 25-07-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-25 10:15

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 4.07.2007 r. do 9.07.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem kontroli było: terminowość załatwiania spraw. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12.07.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 13.07.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 09:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 26 czerwca 2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego (WZK-III-D-0932/3/2007).
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na 2007 r.
Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2006 r. do 25.04.2007 r.
Dnia 5 lipca 2007 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli, z którego wynika, że w przedmiotowym zakresie kontroli uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-12 08:48
Informacja o przeprowadzonych kontrolach

    W dniu 10 lipca 2007r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez następujące podmioty: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie, 88-200 Radziejów,PPHU „Madagier” Sp. Jawna Trawiński-Kremplewski-Pawlak Czołowo 94 88-200 Radziejów, Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów. W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 11-07-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-11 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-12 08:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 29 czerwca 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9 lipca 2007 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 09.07.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-09 14:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 26 czerwca 2007 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z realizacji zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności (WZK.III.G.0931-3/1/07).
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z rocznym planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2007r.
Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2004 r. do dnia 25.06.2007 r.
Z oceny zespołu kontrolującego wynika, że całokształt realizacji zadań przedsięwzięć zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podejmowane przez Starostwo działania ocenia się  na dobrze, a wskazane w protokóle uchybienia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na sposób, jakość i terminowość realizacji zadań przez Starostwo.
Starosta Powiatu zobowiązany jest w terminie do  30.09.2007 r. poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-06 13:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 22.05.2007 r. do 25.05.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 25.06.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 03.07.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-03 09:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 27 czerwca 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 lipca 2007 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 03.07.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-03 07:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 21 i 22 czerwca 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 27 czerwca  2007 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-02 13:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 22.06.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego  (nr PSO.Ob-V-0911-9/2007).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
W kwietniu 2007 r. nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu. Zmiany te są w trakcie nanoszenia w KRS-ie.
Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-27 08:36
Informacja o przeprowadzonych kontrolach
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 14 i 15 czerwca 2007 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2007. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 25 czerwca 2007 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Zalewska, Ewa Brzezińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-26 12:45

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 14.05.2007 r. do 18.05.2007 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.
Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15.06.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 19.06.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:21
Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 04- 06 czerwca 2007r.Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez następujące podmioty:

 1. ZORBUD– 2000 Sp. Z.o.o. Zakład Handlowy Świątniki, 88-200 Radziejów
 2. ROLHOD Sp. Z.o.o. Wąsewo, 88-230 Piotrków Kuj.
 3. Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kuj. Sp. Z.o.o. ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kuj
 4. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kuj., ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrków Kuj.                                                                                                                                                            W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 19-06-2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 11:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-19 11:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 14.06.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie.
Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dnia 15.06.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 15.06.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-15 10:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 23.05.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, zgodność działania z Regulaminem Organizacyjnym.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 6.06.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 11.06.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-11 09:16

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 16.05.2007 r. od 17.05.2007 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenie wyników kontroli z 2006 r., prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.05.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 23.05.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-23 10:54

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 10.05.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „RAZEM”(nr PSO.Ob-V-0911-7/2007).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855, z póżn.zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
W marcu 2007 roku uległ zmianie skład Zarządu (zmiana Skarbnika) Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca czerwca b.r.
Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.05.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-22 12:58

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społeczej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 10.05.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Europejski Klub Rozwoju w Radziejowie (nr PSO.Ob-V-0911). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 22.05.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-22 12:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 19.03.2007 r. do 22.03.2007 r. i od 10.04.2007 r. do 12.04.2007 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia, kontrola wycinki drzew przy drogach powiatowych. W dniu 26.04.2007 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowe dnia 10.05.2007 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Edyta Pawlak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-11 12:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-11 12:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 22.03.2007 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przeprowadziło kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. Zakres kontroli objął zawieranie umów o pracę z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi. Dnia 20.04.2007 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 07.05.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-09 09:31

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Radziejowie i Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa w dniach 4.10.2006 r. i 29.10.2006 r. (znak sprawy 402-20).

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowił: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokółach podpisanych w dniu 4.04.2007 r.

Archiwum Państwowe w Toruniu wydało następujące zalecenia pokontrolne:

1) opracować projekt instrukcji archiwalnej i przesłać do Archiwum Państwowego w Toruniu celem jej zatwierdzenia,

2) zobowiązać pracowników wytwarzających materiały archiwalne (akta kategorii A) do uporządkowania wewnątrz teczek już przekazane dokumenty do archiwum zakładowego tzn. usunąć brudnopisy, podwójne egzemplarze, części metalowe, przełożyć akta w taki sposób, by datowane w styczniu były jako pierwsze, następnie dokumenty wszyć do teczek wiązanych,

3) zobowiązać pracowników do bezwzględnego przekazania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego (budżetów i zmian w budżecie) za lata 1998 – 2004,

4) wybrakować akta, dla których minął już okres przechowywania w archiwum zakładowym,

5) oprawić protokóły posiedzeń sesji Rady Powiatu, Zarządu, Komisji stałych, uchwały za okres I kadencji,

6) skierować pracownika sprawującego opiekę nad zasobem na kurs I stopnia,

7) przekazać do Archiwum Państwowego materiały archiwalne z lat 1920 – 1938.

 

                                                                   

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński, Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 12.04.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-13 09:47
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 23 marca  2007r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę:

Przedmiotowy zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy kontroli objął:
- stan sanitarny i techniczny pomieszczeń,
- zabezpieczenia p/epidemiczne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-13 09:26

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 06.02.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Broniewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia jak również w dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 14.03.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-14 10:34
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 13.12.2006 r. do 15.12.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.01.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 20.02.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-20 13:00
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 20.11.2006 r. do 23.11.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.01.2007 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 14.02.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-14 11:20
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 26 października 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie – Aleksandrę Szatkowską . Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowanie świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 5 października 2005 r. do 26 października 2006 r. W dniu 9 lutego 2007 r. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń praw czy legalności przyjmowania oraz przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi, Nie stwierdzono także uchybień ze strony dyrekcji i pracowników zakładu w zakresie objętym kontrolą. Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 12.02.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-14 11:18
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 23.01.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radziejowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W styczniu 2006 roku uległ zmianie skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Starym Radziejowie. Zmiany te zostaną w najbliższym czasie zgłoszone do KRS-u Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-13 11:07
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 06.02.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Płowcach. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu OSP w Płowcach. Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-13 11:06
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 06.02.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Broniewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia jak również w dokumentacji nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-13 11:05
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 06.02.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Szostce. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-13 11:04
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 30.01.2007 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowie (nr PSO.Ob-V-0911-2/2007). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.nr 79 poz.855 z póżn.zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W styczniu 2006 roku uległ zmianie skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Radziejowie. Zmiany te zgodnie z prawem zostały zgłoszone do KRS-u W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono żadnych uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-06 11:08
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 16 stycznia 2007r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj., Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną. Przedmiotowy zakres kontroli: Wizytacja obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej w związku ze złożeniem wniosku przez Starostę Radziejowskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Okres objęty kontrolą: Od 21 marca 2006r. do 16 stycznia 2007r. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń zawartych w części pierwszej, uwagi i wnioski – zalecenia pokontrolne. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 24.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-24 10:13
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 20-21 grudnia 2006 roku przeprowadził kontrolę zewnętrzną w Centrum Edukacyjnym „Oświata” w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: 1. Liczba uczniów w poszczególnych klasach; 2. Zgodność danych w sprawozdaniach z wpisami w dziennikach lekcyjnych. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień. W dniu 22 grudnia zostało podpisane sprawozdanie z kontroli bez zastrzeżeń.

drukuj ()

 • autor informacji: Arkadiusz Włodarski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-23 14:06
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 12-15 grudnia 2006 roku przeprowadził kontrolę zewnętrzną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: 1. świadczenia medyczne; 2. szczepienia ochronne; 3. sprzęt medyczny i jego wykorzystanie; 4. promocja zdrowia; 5. przestrzeganie godzin pracy. W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień. W dniu 15 grudnia został podpisany protokół z kontroli bez zastrzeżeń.

drukuj ()

 • autor informacji: Joanna Ossowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-22 11:41

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9091
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-03 13:14

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3504277
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 13:38

Stopka strony