Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-04 08:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-04 08:30

Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 09:19

Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-19 09:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-19 09:08

Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-10 09:05

Uchwała Nr 66/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-10 09:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-10 09:04

Uchwała nr 65/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku byłego hotelu pielęgniarek, położonego w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4 oraz określenia wysokości bonifikaty od cen nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-10 09:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-10 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-10 09:01

Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-15 14:40

Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-07 08:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-07 08:59

Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2008

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-11 13:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-11 13:36

Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-11 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-11 13:35

Decyzja Nr 37/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:14

Decyzja Nr 36/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:14

Decyzja Nr 35/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:13

Decyzja Nr 34/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:13

Decyzja Nr 33/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:12

Decyzja Nr 32/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:11

Decyzja Nr 31/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:11

Decyzja Nr 30/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:10

Decyzja Nr 29/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:09

Decyzja Nr 28/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:08

Decyzja Nr 27/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:08

Decyzja Nr 26/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:07

Decyzja Nr 25/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:06

Decyzja Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-05 08:05

Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:17

Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Powiatowych na nieodpłatne przyjęcie od Gminy Bytoń środka trwałego (przebudowanego chodnika) położonego we wsi Witowo przy drodze powiatowej Nr 2820C Płowce - Witowo, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:16

Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych (dwóch pieców wodnych centralnego ogrzewania) poprzez przekazanie ich do złomowania firmie wykonującej remont kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie położonego przy ul. Kościuszki 17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:14

Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 września 2007 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-17 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-17 09:41

Decyzja Nr 23/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:12

Decyzja Nr 22/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:11

Decyzja Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:10

Decyzja Nr 20/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:09

Decyzja Nr 19/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:08

Decyzja Nr 18/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:06

Decyzja Nr 17/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:04

Decyzja Nr 16/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:04

Decyzja Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:02

Decyzja Nr 14/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:01

Decyzja Nr 13/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 12:00

Decyzja Nr 12/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:59

Decyzja Nr 11/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:58

Decyzja Nr 10/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:57

Decyzja Nr 9/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:56

Decyzja Nr 8/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:55

Decyzja Nr 7/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:54

Decyzja Nr 6/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:53

Decyzja Nr 5/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:52

Decyzja Nr 4/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:51

Decyzja Nr 3/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:50

Decyzja Nr 2/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:49

Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:26

Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2007 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:25

Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:22

Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:30

Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce zabudowanej wielosegmentowym budynkiem garażowym, położonego w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, wraz z udziałem wynoszącym 223/4044 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/7

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:28

Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marii Tomalak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:18

Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Jolanty Bałuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:16

Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Jarosława Kaczorowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:13

Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Renaty Kulpa nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:08

Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Magdaleny Stołowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-31 11:05

Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:28

Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:14

Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:12

Uchwała Nr 43/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego o pow. 5 m2 wraz z wyposażeniem przeznaczonego na bar szkolny, znajdującego się w budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 1199, o pow. 00.71.70 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18765 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-08-13 10:11

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-05 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-05 09:56

Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-05 09:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-05 09:51

Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-25 15:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-25 15:04

Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 13:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 13:01

Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 13:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 13:00

Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:59

Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce zabudowanej wielosegmentowym budynkiem garażowym, położonego w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, wraz z udziałem wynoszącym 223/4044 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/7

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:58

Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środka trwałego (Rozrzutnik Piast RCW-3)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:55

Uchwała Nr 34/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-19 12:54

Decyzja Nr 1/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-26 08:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-26 08:24

Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dopłat dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski, korzystających z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:11

Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu położonego w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, w którym mieści się Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:07

Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 5 lat dwóch lokali znajdujących się na I piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 11:01

Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 10:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-29 10:59

Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia socjalnego i szatni dla salowych i sprzątaczek znajdujących się w piwnicach budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 12:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 12:50

Uchwała Nr 28/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 12:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 12:48

Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia na Sklep Medyczno-Rehabilitacyjny "MA-JA-Med." o pow. 9,00 m2, znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanym w księdze wieczystej KW Nr 2595, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 11:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 11:08

Uchwała Nr 26/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia na salon optyczny, zaadaptowanego z części ciągu komunikacyjnego o pow. 9,00 m2, znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanym w księdze wieczystej KW Nr 2595, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 11:04

Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 10:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 10:58

Uchwała Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-10 10:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-08 08:37

Uchwała Nr 23/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-24 10:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-24 10:49

Uchwała Nr 22/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-16 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-16 09:49

Uchwała Nr 21/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 09:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 09:40

Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:44

Uchwała Nr 19/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:44

Uchwała Nr 18/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-23 09:44

Uchwała Nr 17/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce zabudowanej wielosegmentowym budynkiem garażowym, położonego w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, wraz z udziałem wynoszącym 223/4044 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/7

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-07 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-07 08:41

Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem geodezyjnym 393/6, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-07 08:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-07 08:31
Uchwała Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:53
Uchwała Nr 14/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego wraz z oprogramowaniem Windows 98 PL), będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:46
Uchwała Nr 13/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego kserokopiarki Panasonic SP-7713, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie, a stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-26 08:33
Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:27
Uchwała Nr 11/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:18
Uchwała Nr 10/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:15
Uchwała Nr 9/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zasad zbywania drewna z zadrzewień przydrożnych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-07 13:11
Uchwała Nr 8/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-17 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-17 10:04
Uchwała Nr 7/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-17 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-17 10:01
Uchwała Nr 6/2007 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody nieodpłatnemu użytkownikowi - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na wynajęcie na okres do 4 lat garażu murowanego nr 14, znajdującego się przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:08

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15008
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-09 14:27:57