Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/96/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:34

Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:32

Uchwała Nr XII/94/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2008 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:31

Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2008 r. 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 10:29

Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 09:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 09:58

Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-03 09:36

Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"; udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:12

Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:09

Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 11:06

Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:50

Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i placówek oświatowych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:48

Uchwała Nr 85/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:45

Uchwała Nr 84/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-30 10:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-09 14:28

Uchwała Nr X/83/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:43

Uchwała Nr X/82/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Powiatowemu w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:42

Uchwała Nr X/81/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:41

Uchwała Nr X/80/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2007 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:39

Uchwała Nr X/79/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na obszarach jezior: Głuszyńskie, Kamieniec, Chalno I, Chalno II, Czarny Bród, Słuchaj leżących na terenie powiatu radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:38

Uchwała Nr X/78/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:37

Uchwała Nr X/77/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:30

Uchwała Nr X/ 76/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:29

Uchwała Nr X/75/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:27

Uchwała Nr X/74/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-28 13:26

Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:30

Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:28

Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:27

Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-13 10:25

Uchwała Nr VIII/69/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:46

Uchwała Nr VIII/68/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-21 08:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:44

Uchwała Nr VIII/67/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-29 08:43

Uchwała Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:05

Uchwała Nr VII/65/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:01

Uchwała Nr VII/64/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:56

Uchwała Nr VII/63/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:55

Uchwała Nr VI/62/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:49

Uchwała Nr VI/61/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:47

Uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:46

Uchwała Nr VI/59/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2006 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-27 09:44

Uchwała Nr V/58/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Pani Anny Bruździńskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:53

Uchwała Nr V/57/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Pana Wojciecha Kotarskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:38

Uchwała Nr V/56/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi LEADER

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:35

Uchwała Nr V/55/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:16

Uchwała Nr V/54/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:13

Uchwała Nr V/53/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:09

Uchwała Nr V/52/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:07

Uchwała Nr V/51/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:04

Uchwała Nr V/50/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 11:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 12:00

Uchwała Nr V/49/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marianny Pilak Brachman z dnia 23 stycznia 2007 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 11:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-04 11:49
Uchwała Nr IV/48/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:28
Uchwała Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:26
Uchwała Nr IV/46/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:20
Uchwała Nr IV/45/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:18
Uchwała Nr IV/44/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:15
Uchwała Nr IV/43/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:05
Uchwała Nr IV/42/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:03
Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-31 09:01

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-25 17:19

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3797758
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:18

Stopka strony