Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

HERB I FLAGA

     Podstawą prawną do rozpoczęcia prac związanyh z ustaleniem własnych insygniów dał zapis ustawy o samorządzie powiatowym z 1998r. oraz ustawy o odznakach i mundurach z 1978 r. W ślad za tym rozpoczęto działania nad zleceniem opracowania dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisem insygniów władz samorządowych.
      Pierwszym etapem było zebranie ofert na wykonanie tego zadania. W wyniku analizy złożonych ofert zdecydowano się powierzyć to zadanie członkom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Toruniu – prof. dr hab. Janowi Pakulskiemu i dr Janowi Wroniszewskiemu. Pierwsze spotkanie z przyszłymi wykonawcami odbyło się 26 października 2000 r. Na spotkaniu omówiono wstępne propozycje dotyczące znaków i barw herbu, flagi i innych insygniów, które uwzględniałyby historyczną przeszłość ziem tworzących powiat, zachowałyby zgodność z ogólnymi zasadami sztuki heraldycznej oraz reprezentowały poziom stylizacji ikonograficznej mieszczącej się w kanonach współczesnej estetyki.
     6 lutego 2001 r. autorzy prof. J. Pakulski i dr J. Wroniszewski złożyli ofertę wykonania projektów insygniów. Po zapoznaniu się z ofertą 20 marca 2001 r. zamówiono opracowanie dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisami .
      17 maja 2001 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu autorzy przedstawili propozycję wzorów insygniów oraz dokumentację heraldyczno-historyczną. Zarząd przyjął przedłożone propozycje i przekazał je do zaopiniowania komisjom rady powiatu. 31 maja 2001 roku odbyła się sesja rady powiatu, na której autorzy zaprezentowali wzory graficzne. Projekty zostały przyjęte, a rada powiatu upoważniła zarząd do przedłożenia Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania. Całą dokumentacje przekazano 21 czerwca 2001r. Po prawie siedmiu miesiącach zarząd powiatu otrzymał pozytywną opinię MSWiA. Podstawę do wyrażenia opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej zawierająca merytoryczną ocenę projektu w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji heraldycznej.
         W dniu 28 lutego 2002 r. rada powiatu przyjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów powiatu radziejowskiego.
HERB POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Projekt graficzny herbu przygotował artysta plastyk Lech Tadeusz Karczewski z Torunia według własnej stylizacji opartej na przedstawieniu herbu Kujaw z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka. Jest to zgodne z zaleceniami I Kolokwium Heraldycznego w Krakowie by herby samorządowe nie były jedynie prostym powtórzeniem historycznych postaci dawnych herbów. Punktem wyjścia ikonografii współczesnej heraldyki samorządowej mogą być jakieś konkretne historyczne wzorce ale zawsze powinny być one poddane oryginalnej, współczesnej stylizacji artystycznej.

Projekt herbu zakłada umieszczenie godła w tarczy późnogotyckiej, zwanej także hiszpańską. Jest to tarcza preferowana obecnie zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Tarcza hiszpańska jest zaokrąglona od dołu o proporcjach 7:6 (wysokość do szerokości).

Herb Powiatu może być umieszczany na: fladze powiatowej, sztandarze powiatu, pieczęciach powiatu, na odznakach władz powiatowych (starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu oraz przewodniczącego rady powiatowej, jego zastępców i członków rady), na budynkach będących siedzibami władz powiatu (rady i zarządu), w salach posiedzeń tych władz, budowlach stanowiących własność samorządową, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach władz powiatu, a jeśli rada powiatu na to zezwoli także i niższych urzędników Zarządu Powiatu oraz na słupach granicznych powiatu i transparentach umieszczanych przy drodze (tzw. witaczach), wreszcie zaś - wyjątkowo - także na przedmiotach i pismach osób nie urzędowych, ale wyłącznie czasowo i na mocy specjalnej zgody (uchwały) rady powiatu.
FLAGA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Opis projektu flagi powiatu radziejowskiego: flaga powiatu radziejowskiego ma postać płata trójdzielnego w lewo skos: czerwonego, żółtego i błękitnego. Szerokość działu żółtego wynosi 1:5 szerokości płata. W kantonie płata umieszczony jest herb powiatu radziejowskiego. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8. Barwy flagi nawiązują do barw herbu (czerwień i żółć), a także do barwy pola herbu miasta Radziejowa - stolicy powiatu.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-17 10:13

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3134294
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-16 14:56

Stopka strony