Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:50

Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2009 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:42

Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjecia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na
2009 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:38

Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na
2009 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:32
Uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-05 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 11:26
Uchwała Nr XXII/146/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie radziejowskim na lata 2009-2015"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:47
Uchwała Nr XXII/145/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:41

Uchwała Nr XXII/144/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:37

Uchwała Nr XXII/143/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 10:20

Uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-16 12:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-16 12:21

Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 10:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 10:10

Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 10:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 10:03

Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:58

Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:55

Uchwała Nr XX/137/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zamiaru utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:50

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:47

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:41

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:35

Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-24 09:26

Uchwała Nr XIX/132/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:30

Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:25

Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-16 13:18

Uchwała Nr XVIII/129/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-20 10:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-20 10:24

Uchwała Nr XVIII/28/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-20 10:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-20 10:23

Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:53

Uchwała Nr XVII/126/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:52

Uchwała Nr XVII/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:49

Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:47

Uchwała Nr XVII/123/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-03 11:46

Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu blaszanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-24 14:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-24 15:00

Uchwała Nr XVI/121/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2007 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-24 14:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-24 14:58

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat radziejowski umowy współpracy z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" dotyczącej przystąpienia i realizacji projektu "Nowoczesne techniki projektowania i obsługi urządzeń"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:36

Uchwała Nr XV/119/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat radziejowski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) dotyczącej przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez powiat toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:34

Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:32

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-02 11:28

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Powiatu w Radziejowie w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:54

Uchwała Nr XV/115/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:40

Uchwała Nr XV/114/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:38

Uchwała Nr XV/113/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:37

Uchwała Nr XV/112/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-01 15:32

Uchwała Nr XIV/111/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-29 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-29 10:05

Uchwała Nr XIII/110/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:49

Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą: "Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:47

Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu pod garaż

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:46

Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu pod garaż

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:44

Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu murowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:43

Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:42

Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia biurowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:41

Uchwała Nr XIII/103/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia biurowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:40

Uchwała Nr XIII/102/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia biurowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:38

Uchwała Nr XIII/101/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:37

Uchwała Nr XIII/100/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:35

Uchwała Nr XIII/99/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Powiatu z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Przewodniczącego Zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:34

Uchwała Nr XIII/98/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:32

Uchwała Nr XIII/97/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-01 11:32

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-23 11:22:12