Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej finansowania

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:46

Uchwała Nr XXXV/224/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2010 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:45

Uchwała Nr XXXV/223/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2010 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:43

Uchwała Nr XXXV/222/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:42

Uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:39

Uchwała Nr XXXV/220/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:35

Uchwała Nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:16

Uchwała Nr XXXV/218/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 13:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-06 14:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 14:27

Uchwała Nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:13

Uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:10

Uchwała Nr XXXIV/215/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/199/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180569 C Morzyce - Głuszyn w Gminie Bytoń w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:09

Uchwała Nr XXXIV/214/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. 11 Listopada w Piotrkowie Kujawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:07

Uchwała Nr XXXIV/213/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/196/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy - Mchówek w Gminie Topólka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-23 11:05

Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:38

Uchwała Nr XXXIII/211/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osięciny na realizację własnego zadania inwestycyjnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:36

Uchwała Nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-03 10:34

Uchwała Nr XXXII/209/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-04 07:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-04 07:34

Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajeć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:24

Uchwała Nr XXXII/207/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajeć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:21

Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnycch zajęć w formie zaocznej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:17

Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/186/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnycch zajęć w formie zaocznej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-03 09:14

Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:33

Uchwała Nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:25

Uchwała Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:23

Uchwała Nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:20

Uchwała Nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-30 14:18

Uchwała Nr XXXI/199/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr180569 C Morzyce - Głuszyn w Gminie Bytoń w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:37

Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. 11 Listopada w Piotrkowie Kujawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku


 
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:35

Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180228 C Osięciny - Borucin w Gminie Osięciny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:32

Uchwała Nr XXXI/196/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy - Mchówek w Gminie Topólka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 roku

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:29

Uchwała Nr XXXI/195/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:19

Uchwała Nr XXXI/194/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:17

Uchwała Nr XXXI/193/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-28 08:14

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre o nr ewid. 91/1 o pow. 0,1818 ha, niezbędnej do realizacji celów publicznych związanych z komunikacją, przeznaczonej pod drogę gminną, położonej w miejscowości Byczyna Gmina Dobre, w ciągu drogi gminnej nr 108122 C Szczeblotowo - Bodzanowo

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:14

Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:10

Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 10:01

Uchwała Nr XXX/189/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia  2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:58

Uchwała Nr XXX/188/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia  2009 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:53

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia  2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:47

Uchwała Nr XXX/186/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:29

Uchwała Nr XXX/185/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Radziejowski projektu "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:18

Uchwała Nr XXX/184/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r.  zmieniająca uchwałę Nr XLII/211/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 09:11

Uchwała Nr XXX/183/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 08:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-09-01 08:46

Uchwała Nr XXIX/182/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:15

Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowowiązki określone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej


 
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:11

Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie przyjęcia programu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2009-2015

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 12:02

Uchwała Nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego w latach 2010-2011"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:59

Uchwała Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:57

Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:53

Uchwała Nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu


 
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:46

Uchwała Nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wkazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów wlasnych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:41

Uchwała Nr XXIX/174/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-25 11:16

Uchwała Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:09

Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:06

Uchwała Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 13:03

Uchwała Nr XXVII/170/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 12:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-25 12:22

Uchwała Nr XXVI/169/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 10:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 10:06

Uchwała Nr XXVI/168/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r."

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 09:58
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 09:58

Uchwała Nr XXVI/167/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:27

Uchwała Nr XXVI/166/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:24

Uchwała Nr XXVI/165/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:21

Uchwała Nr XXVI/164/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-05-04 08:19
Uchwała Nr XXV/163/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i placówek oświatowych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:41
Uchwała Nr XXV/162/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-24 12:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:39
Uchwała Nr XXV/161/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:36
Uchwała Nr XXV/160/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:32
Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:21
Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:17

Uchwała Nr XXV/157/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-24 12:04

Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-23 09:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-23 09:31

Uchwała Nr XXIII/155/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:31

Uchwała Nr XXIII/154/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XIII/99/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2008 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-04 08:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:29

Uchwała Nr XXIII/153/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:27

Uchwała Nr XXIII/152/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-01-04 10:06

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3804012
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-15 11:54

Stopka strony