Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/27/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:33

Uchwała Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:29

Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:27

Uchwała Nr III/24/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:26

Uchwała Nr III/23/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:25

Uchwała Nr III/22/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:23

Uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pańswa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-30 13:12

Uchwała Nr II/20/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:11

Uchwała Nr II/19/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:10

Uchwała Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:08

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:06

Uchwała Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  delegowania radnych Rady Powiatu Radziejowskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:04

Uchwała Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:02

Uchwała Nr II/14/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 12:00

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:59

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:58

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:56

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-20 12:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:55

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie  wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe "ZGODA" do Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:52

Uchwała Nr I/8/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie  wyboru członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:51

Uchwała Nr I/7/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie  wyboru Wicestarosty


 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:50

Uchwała Nr I/6/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie  wyboru Starosty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:42

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie  przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:41

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:39

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:38

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:37

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2010 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu i wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-01 13:36

Uchwała Nr XLV/262/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:32

Uchwała Nr XLV/261/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:31

Uchwała Nr XLV/260/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:30

Uchwała Nr XLV/259/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-10 09:27

Uchwała Nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-20 13:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-20 13:59

Uchwała Nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-20 13:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-20 13:58

Uchwała Nr XLIII/256/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:57

Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:56

Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2804C Dęby-Smarglin-Dobre kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:55

Uchwała Nr XLIII/253/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-30 13:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:53

Uchwała Nr XLIII/252/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:51

Uchwała Nr XLIII/251/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-30 13:49

Uchwała Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-24 11:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-24 11:45

Uchwała Nr XLII/249/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-24 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-24 11:36

Uchwała Nr XLI/248/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:41

Uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:41

Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 08:38

Uchwała Nr XL/245/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-04 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:42

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego w latach 2010, 2011, 2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-04 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:41

Uchwała Nr XL/243/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Dobra szkoła w powiecie - szansą dla młodzieży na udany start zawodowy"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-29 09:41

Uchwała Nr XXXIX/242/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:15

Uchwała Nr XXXIX/241/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:11

Uchwała Nr XXXIX/240/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:11

Uchwała Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 09:08

Uchwała Nr XXXIX/238/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 08:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-01 08:51

Uchwała Nr XXXVIII/237/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozkłądu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:26

Uchwała Nr XXXVIII/236/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:24

Uchwała Nr XXXVIII/235/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:22

Uchwała Nr XXXVIII/234/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:21

Uchwała Nr XXXVIII/233/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2009 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-05-05 08:18

Uchwała Nr XXXVII/232/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:43

Uchwała Nr XXXVII/231/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:39

Uchwała Nr XXXVII/230/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:37

Uchwała Nr XXXVII/229/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/200/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą: "Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest.", zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Radziejowie Nr XIII/109/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:35

Uchwała Nr XXXVII/228/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-03-26 09:29

Uchwała Nr XXXVI/227/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-02-01 09:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-02-01 09:04

Uchwała Nr XXXVI/226/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010 - 2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-02-01 08:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-02-01 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11678
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-07 14:18:13