Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 24 maja 2010 r. przeprowadził kontrolę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Radziejowie.  Przedmiotem kontroli była realizacja kalendarza imprez sportowych na 2010r.,oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizacje zadań z zakresu sportu. Kontrolą objęto okres od stycznia do maja 2010 r. Głównym zadaniem Związku jest organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatu zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych dla województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok szkolny 2010/2011.  Stwierdzono, że w okresie kontrolowanym zrealizowano 20 zawodów międzyszkolnych, w tym w szkołach średnich 5 krotnie, gimnazjum 7-krotnie podstawowych 8-krotnie. W okresie od 11. 01. 21010r. do 21. 05. 2010r. wydatkowano zgodnie z par. 4170 na organizacje i sędziowanie kwotę 2.860,00 zł (sędziowanie 1.280.00zł. organizacja 1. 580,00 zł)
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 94,86 zł
par. 3040 – nagrody – kwota 2.010,00 zł.
par. 4300 – transport 800,00zł.
Suma wydatków zgodna z preliminarzem wydatków Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na rok 2010. Terminy realizacji zawodów zgodny z kalendarzem imprez sportowych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-20 12:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 12:52

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących przedsiębiorców posiadających licencje w krajowym transporcie drogowym:
1.Usługi Transportowe „Kameleon” Robert Błaszczyk Nagórki, 88-220 Osięciny,kontrola w dniu 25-11-2010r.,
2.Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Fronczak Przysiek 63, 88-210 Dobre,kontrola w dniu 19-11-2010r.,
3.Zakład Handlowo-Usługowy Mirosław Wasielwski Niegibalice 14, 88-231 Bytoń, kontrola w dniu 29-11-2010r.,
4.P.H.U. „NAFTEX” Jan Adamski Jadwiga Adamska - Witowo,kontrola w dniu 29-11-2010r.,
5.Zakład Usługowy Zbigniew Walczak Żakowice 30, 88-220 Osięciny, kontrola w dniu 30-11-2010r.
6.Usługi Transportowe Arkadiusz Waloszek ul. Rataja 40, 88-220 Osięciny, kontrola w dniu 03-12-2010r.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Nie przeprowadzono kontroli:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centrum” Andrzej Czynszak Szybka 12, 88-200 Radziejów - z powodu śmierci właściciela firmy,
2. AUTO TRANSPORT „OMEGA” Bogumiła Dzierżawska ul. Kujawska 19, 88-220 Osięciny - z powodu likwidacji działalności gospodarczej  na terenie powiatu radziejowskiego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 31-12-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-14 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-14 11:07

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 14.11.2010 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Towarzystwo Miłośników Osięcin (PSP.-VI-0911-1/2010). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od stycznia 2005 r. do października 2010 r. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono żadnych uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 28.12.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-28 08:40

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 18.11.2010 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Stowarzyszenia Kulturalne Gminy Osięciny (PSP.-VI-0911-2/2010). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2005 r. do października 2010 r. W działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 28.12.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-28 08:37

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 03.12.2010 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Stowarzyszenie Producentów Mleka Osięciny z siedzibą ul. Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny Fabryczna (PSP.-VI-0911-3/2010).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ze Statutem Stowarzyszenia. Kontrolą objęto okres od stycznia 2001 r. do listopada 2010 r.
W dokumentacji stowarzyszenia znajduje się:
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.06.2001 r., TO.VII NS-REJ.KRS/ 983/1/683 o wpisie Stowarzyszenie Producentów Mleka Osięciny do KRS-u pod numerem: 0000016005.
  Działalność stowarzyszenia jest mało aktywna, z informacji uzyskanej od Prezesa Stowarzyszenia wynika, że w przypadku dalszej stagnacji stowarzyszenie zostanie rozwiązane.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 10.12.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-10 08:47

Informacje o kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących przedsiębiorców posiadających licencje w krajowym transporcie drogowym:
1.Kupno – Sprzedaż Żywca Grzegorz Chełminiak Czamanin Kol 21, 87-875 Topólka,kontrola w dniu 20-10-2010r.,
2.Handel Obwoźny Produktami Rolnymi – Usługi Henryka Linowiecka ul. Słoneczna 4, 88-200 Radziejów,kontrola w dniu 20-10-2010r.,
3.Punkt Obrotu Artykułami Rolno-Przemysłowymi – Usługi Dariusz Barczak ul. Plac Bohaterów Pows. Warsz, 88-220 Osięciny,kontrola w dniu 20-10-2010r.,
4.Firma „SAMAR” Roman Walczak, Lechosław Walczak Pilichowo 37, 88-220 Osięciny, kontrola w dniu 12-10-2010r.,
5.Usługi Transportowe Grzegorz Wajer, Wyrobki, 87-875 Topólka,kontrola w dniu 11-10-2010r.,
6.P.W. „PRASMET” Marek Granczewski ul. Brzeska 6a, 88-200 Radziejów. kontrola w dniu 12-10-2010r.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Firma Usługi Transportowe Mieczysław Malec Piołunowo 34, 88-200 Radziejów w dniu 29 -10-2010r. złożyła wniosek o wygaśnięcie licencji dlatego też nie przeprowadzono kontroli tej firmy.

drukuj (Informacje o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 09-12-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-09 13:06

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 24 listopada 2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Robert Witkowski, Biskupice – studnia głębinowa, nawadnianie
2.Gospodarstwo Rolne Jarosław Witkowski, Biskupice  – studnia głębinowa, nawadnianie
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

drukuj (Informacje o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 09-12-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-09 12:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:32

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów:
1.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj, ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 29 października 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc Biskupice 1D 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 15 listopada 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 28 października 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
4.PHU „AUTO-SERVICE” Karol Witkowski, Skibin 1A 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 04 listopada 2010r. W trakcie kontroli   nieprawidłowości nie stwierdzono.
5.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 03 listopada 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
6.Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 09 listopada 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
7.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny –     kontrola w dniu 08 listopada 2010r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 07-12-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-07 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-07 12:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 11.10.2010 r. do 19.10.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15.11.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 16.11.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-24 08:20

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniu 27.10.2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 4.11.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 4.11.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-04 14:29

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 28.09.2010 r. do 4.10.2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników; realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.10.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 21.10.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-21 12:05

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 15 i 18 października 2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Jacek Podlewski Płowki 4, 88-200 Radziejów – studnia głębinowa, nawadnianie
2.Gospodarstwo Rolne Leszek Polanowski Szostka 8, 88-200 Radziejów – studnia głębinowa, nawadnianie
3.Gospodarstwo Rolne Waldemar Kozłowski Szostka 44, 88-200 Radziejów – studnia głębinowa, nawadnianie

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 20-10-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-20 09:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-21 12:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 16 września 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13  października 2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 13.10.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-13 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-13 14:37

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 23.08.2010 r. do 27.08.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.10.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 06.10.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-11 14:34

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 7 września 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 6 października 2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacje o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 07.10.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-07 13:56

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od  31 sierpnia  2010r. do 28 września 2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole następujących Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1.OSK Budzyński Krzysztof Czamaninek 90, 87-875 Topólka
2.P.P.H.U. „ELKAR” Karol Spychalski ul. Brzeska 54, 88-200 Radziejów
3.PZMOT Zakład Nr 10, 88-200 Radziejów
4.SK „MASZ” Szczepan Marchwiński ul. Włocławska 1/20, 88-220 Osięciny
5.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak ul. Strażacka 17, 88-230 Piotrków Kuj
6.OSK „ADAM” Adam Olszewski ul. Sikorskiego 23, 88-220 Osięciny
7.OSK „Mila” Rafał Rybacki Topólka 17, 87-875 Topólka

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Planowana kontrola w OSK Kapela Zdzisław,  88-230 Piotrków Kuj. nie odbyła się, ponieważ wcześniej ośrodek ten zawiesił swoją działalność.
 

drukuj (Informacje o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 05-10-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-05 10:51

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 7 , 23 i 24 września  2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie – studnia głębinowa, nawadnianie – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne Jacek Banaszkiewicz Stary Radziejów Kol

3. Nadolscy Stary Radziejów Kol  - pobór wód podziemnych do nawadniania
4.Mariusz Pawlak – Gospodarstwo Rolne Litychowo , studnia głębinowa, nawadnianie,
5.Gospodarstwo Rolne Piotr Danielewski Bartłomiejowice – studnia głębinowa, nawadnianie,
6.Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Pawlak Broniewek  – studnia głębinowa, nawadnianie,
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 29-09-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-29 13:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:33

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektorzy kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 20 maja 2010 r. do 23 lipca 2010 r. z uzasadnionymi przerwami w dniach: 27 maja 2010 r., 4 czerwca 2010 r., 21 czerwca 2010 r. (RIO/KF/14/2010).
Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej obejmująca swoim zakresem następujące tematy:
I. Ustalenia ogólno – organizacyjne.
1. Dane ogólne.
2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.
3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
1. Stan i kompletność urządzeń księgowych.
2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej.
3. Sprawozdawczość budżetowa.
III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
1. Gospodarka środkami pieniężnymi.
2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
3. Rozrachunki i roszczenia.
4. Inwentaryzacja.
5. Kredyty, pożyczki i poręczenia.
IV. Wykonanie budżetu.
1. Dochody.
1.1. Subwencje i dotacje.
1.2. Inne dochody.
1.3. Dochody z majątku.
2. Przychody budżetowe.
3. Wydatki.
3.1. Wydatki bieżące.
3.2. Wydatki majątkowe.
4. Rozchody budżetowe.
V.  Mienie komunalne.
1. Gospodarka nieruchomościami.
2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku.
3. Inwentaryzacja.
VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.
1. Dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych.
2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych.
3. Środki na realizację porozumień.
VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
1. Jednostki budżetowe.
2. Zakłady budżetowe.
3. Gospodarstwa pomocnicze.
4. Rachunki dochodów własnych.
5. Samorządowe osoby prawne.
VIII. Inne ustalenia.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 23 lipca 2010 r.
Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 17 września 2010 r., zalecono:
1) dokonywanie wydatków w granicach kwot ujętych w planie finansowym jednostki, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi przepisami art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
2) prawidłowe ewidencjonowanie środków trwałych o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania i które zgodnie z przepisami § 6 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. nr 128, poz. 861), zaliczane są do pozostałych środków trwałych,
3) przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., poprzez zaprzestanie ewidencjonowania operacji gospodarczych, dotyczących zwrotów niewykorzystanych przez jednostki budżetowe środków na sfinansowanie wydatków, zapisem ujemnym, który stosowany jest, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, do korygowania błędnie zaksięgowanych operacji.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bruździńska
  data wytworzenia: 20.09.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-20 14:32

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu
31 sierpnia 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 września 2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 02.09.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-02 14:30

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 W dniach od 8.07.2010 r. do 15.07.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20.08.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 31.08.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-01 08:28

Informacja o przeprowadzonej kontroli


 Pracownicy Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania przez powiat dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2009 r. (WFB.III.0932-19/10). Kontrolę przeprowadzono w dniach od 29 czerwca do 21 lipca 2010 r. Dnia 11 sierpnia 2010 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół kontroli problemowej.
Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 16 sierpnia 2010 r., zalecono podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień i nieprawidłowości, a w szczególności do:
1) niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa kwoty 225,43 zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa na nienależnie opłacone składki na Fundusz Pracy,
2) zobowiązania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie do prawidłowego ustalania i opłacania składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników,
3) prawidłowego ujmowania wydatków z dotacji celowych, realizowanych w rozdziałach: 70005, 71015 oraz 75411, w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.
Zalecenia zostały wykonane.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bruździńska
  data wytworzenia: 27.08.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-27 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 22 i 23 lipca  2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne - Jan Raszka -Stary Radziejów Kol.
2.Gospodarstwo Rolne - Zdzisław Balcerak -Stary Radziejów Kol.
3. Gospodarstwo Rolne - Maciej , Regina i Zygmund Nadolscy - Stary Radziejów Kol.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 04-08-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 10:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 29 czerwca  2010r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Urząd Gminy Osięciny –obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Osięcinach
2.Stacja Paliw Dęby Stefan Rybacki, 88-210 Dobre – odprowadzanie ścieków opadowo-roztopowych

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 19-07-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-19 12:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 14 lipca 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16 lipca 2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 19.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-19 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 11:15

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 9 lipca 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15 lipca 2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 15.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-15 11:38

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 16.06.2010 r. do 18.06.2010 r., od 21.06.2010 r. do 23.06.2010 r., od 1.07.2010 r. do 2.07.2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. Przedmiotem kontroli było stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, realizacja uchwał rady, zarządu przez wydział, porównanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z regulaminem wydziału i zakresami czynności. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.07.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 8.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-13 08:15

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 8.06.2010 r. do 11.06.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.07.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 05.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-07 11:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 26.05.2010 r. do 27.05.2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa. Przedmiotem kontroli było stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono Dnia 7.06.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 15.06.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-17 09:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kontroler z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w okresie od 4 marca 2010 r. do 15 kwietnia 2010 r. z przerwami w dniach 5, 15, 22-31 marca, 1-7, 14 kwietnia 2010 r. Przedmiotem kontroli było gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w latach 2007 – 2009. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia 26 kwietnia 2010 r. Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 14 maja 2010 r.
Kontrolujący wniósł o:
- dostosowanie Regulaminu Funduszu do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym uwzględnienie w nim wszystkich form działalności socjalnej wraz z określeniem zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasad przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,
- uwzględnienie w porozumieniach w sprawie wspólnej działalności socjalnej wszystkich wymogów, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o ZFŚS,
- prowadzenie działalności socjalnej w oparciu o kryteria ustawowe, przyjęte w Regulaminie Funduszu z ujęciem podstawowej zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.
Zalecenia zostały wykonane.

drukuj ()

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 08.05.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-08 12:20

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku w dniach 20.04.2010 r., 23.04.2010 r. i 28.04.2010 r. przeprowadził kontrolę ( Nr rej. 02155-K024-Pt/2010).
Zakres kontroli obejmował: prawo pracy w szczególności urlopy wypoczynkowe oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych.
Dnia 28.04.2010 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.
Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 30.04.2010 r.
Kontrolujący wniósł o:
- opracowanie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawierającego ustalenia zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- uzgadnianie wprowadzanych do regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zmian oraz ustalanie treści planu rzeczowo – finansowego z przedstawicielem załogi,
- przyznawanie ulgowych usług i świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z kryterium socjalnym,
- przyznawanie pożyczek mieszkaniowych uprawnionym pracownikom zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zalecenia zostaną wykonane.

                                                                              
 

drukuj ()

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 28.05.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-28 14:24

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 13.04.2010 r. do 19.04.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 17.05.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

                                                        

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 27.05.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-27 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-27 09:06

Informacja o kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących przedsiębiorców posiadających licencje w krajowym transporcie drogowym:

1. Krajowy Przewóz Osób - Lesław Matusiak - Topólka 67 - kontrola w dniu 04-02-2010r. - nieprawidłowości nie stwierdzono,

2. Transport Osobowy - Paweł Piasecki - Dębianki 27 - kontrola w dniu 25-02-2010r. - nieprawidłowości nie stwierdzono,

3. "EURO-MLEK" Sławomir Granczewski ul. Rolnicza 4, Radziejów - kontrola w dniu 02-03-2010r - nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Transport Ciężarowy Andrzej Radmerski ul. Ogrodowa 3, 88-200 Radziejów- zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Krajowy Transport Osobowy „KAZIK” Kazimierz Rogowski Skibin 5, 88-200 Radziejów- z powodu złego stanu zdrowia nie prowadzi działalności gospodarczej.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 27-04-2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-27 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-27 09:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 19.03.2010 r. do 26.03.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.04.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 22.04.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-26 08:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-26 08:24

 

Informacja o przeprowadzonej kontroli
 
 
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 9 marca 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8 kwietnia  2010 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 08.04.2010
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-16 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-26 08:24

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 17 marca 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15 kwietnia  2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 16.04.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-16 12:45

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 1.03.2010 r. do 5.03.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Zakres kontroli objął prawidłowość wystawiania rachunków w latach: 2007 r. od 1 października do 31 grudnia, 2008 r. od 1 czerwca do 31 sierpnia, 2009 r. od 1 września do 31 grudnia. Dnia 31.03.2010 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. W bieżącej działalności należy uwzględnić wnioski zawarte w protokóle z kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

                                                              

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 09.04.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-09 08:37


Informacja o przeprowadzonej kontroli


Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 4 marca 2010 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 kwietnia  2010 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 07.04.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-07 15:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli.

W dniach 14 stycznia i 11 lutego 2010 roku Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki   w Bydgoszczy Wydział Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.
Przedmiotem kontroli było:
1. Uwarunkowania organizacyjno – prawne placówki.
2. Przestrzeganie standardu usług, opieki i wychowywania w placówce.
      3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem placówki:
a). dokumentacja placówki,
b). zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
c).realizacja zadań w zakresie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym zakres współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym oraz współdziałanie z rodzinami biologicznymi wychowanków,
d). kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.
W dniu 24 lutego 2010 r. z przeprowadzonej kontroli został podpisany protokół, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych  w dniu 2 marca 2010 roku przekazano następujące  zalecenia pokontrolne:
1. zapewnić oddzielne łóżka w pokoju zajmowanym przez siostry A.P i W.P,
2. ustalić z organem prowadzącym placówkę konieczność przeprowadzenia prac mających na celu usunięcie zagrzybienia ścian w pomieszczeniu na parterze, wymianę nieszczelnych drzwi wejściowych oraz zapewnienie antypoślizgowego wejścia do budynku,
3. uwzględniać w indywidualnym planie pracy z dzieckiem działania krótkoterminowe   i długoterminowe oraz modyfikować indywidualne plany pracy w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku. 
4. formułować na piśmie, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka przez stały zespół, opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

 

Radziejów, dn. 25.03.2010 r.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 25.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-25 14:57

 Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 19.01.2010 r. do 29.01.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: zasadność i celowość wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24.02.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 01.l03.201
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-01 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-01 14:37

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 10.09.2009 r. do 18.09.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16.02.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 23.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-23 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 14:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 05.10.2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.
Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe, a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 25 września 2008 r. do 05 października 2009 r.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie ww osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco.
Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem, rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 23.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-23 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 08:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujwsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie od 1.04.2009 r. do 30.05.2009 r. przeprowadzili kontrolę doraźną (WSPN.I.0934-04/09).
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1) rejestrowanie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych doręczanych do organu prowadzącego tę ewidencję,
2) terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikających w szczególności z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także dokumentacji przekazywanej od właścicieli lub wykonawców prac zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) przekazanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
4) przepływ informacji i dokumentów, mających znaczenie dla ewidencji gruntów i budynków pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Radziejowie,
5) udzielanie informacji, wypisów, wyrysów, kopii i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
6) naliczanie i egzekwowanie opłat za wydane informacje, wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej ( ocena, czy istniejący system zapewnia pełną kontrolę nad procesem pobierania opłat),
7) wykonywanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa geodezyjnego oraz przepisów o ochronie danych osobowych, związanych z zabezpieczeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym komputerowej bazy danych ewidencyjnych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nim danych oraz dostępem osób nieuprawnionych,
8) modernizacja ewidencji gruntów i budynków – zgodność działalności w tym zakresie z postanowieniami § 80-82 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454),
9) sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków – terminowość i rzetelność.
Starostwo Powiatowe w Radziejowie dnia 18.12.2009 r. otrzymało protokół z kontroli doraźnej.
Zobowiązano Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury                      i Budownictwa, Geodetę Powiatowego do przestrzegania zasad dotyczących rejestracji i znakowania spraw tj. w zgodności z zasadami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.) oraz do przekazywania kopii baz danych ewidencyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku do Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 12.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-12 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-12 08:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektorzy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 27 i 30 listopada 2009 r. przeprowadzili kontrolę problemową (WSPN.II.0932-1/09). Zakres kontroli dotyczył zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powierzonych Staroście Radziejowskiemu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w roku 2008 i 2009 oraz gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa w roku 2008 i 2009. Dnia 22 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół kontroli problemowej.
Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 18 stycznia 2010 r., zalecono:
1) prowadzić regularne aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości i w zależności od niej zwiększać lub zmniejszać częstotliwość zmian opłat,
2) nie dopuszczać do powstawania długich przerw między aktualizacjami opłat z tytułu użytkowania wieczystego przekraczających 4-5 lat,
3) prowadzić rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste umożliwiający w sposób jednoznaczny określenie ilości nieruchomości, działek i użytkowników,
4) ustalić przez kogo i w jaki sposób jest użytkowana część działki nr 488 stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz doprowadzić do sytuacji, w której udział ten będzie przynosił dochód dla Skarbu Państwa,
5) wszcząć procedurę związaną z oddaniem w trwały zarząd działki nr 461 o powierzchni 0,6737 ha, której współwłaścicielem jest Skarb Państwa,
6) przygotować dla Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie upoważnienie, z którego jednoznacznie będzie wynikało uprawnienie do wykonywania czynności w imieniu Starosty zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), jeżeli takie czynności ma wykonywać.
Zalecenia zostaną wykonane.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 12.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-12 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-12 08:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 23 grudnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.
Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w jednostce.
Okres kontroli: 01.01.2009 r. – 30.11.2009 r.
W dniu 10 lutego 2010 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 11.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-11 12:10

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 22 grudnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
Przedmiotem kontroli było:
- dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na podstawie prowadzonej dokumentacji – w myśl § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej( Dz. U. Nr 63, poz. 587)
W dniu 10 lutego 2010 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 11.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-11 12:09

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 21 grudnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w  Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.
Przedmiotem kontroli było:
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce.
W dniu 04 lutego 2010 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 11.02.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-11 12:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-11 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-13 13:33

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495146
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony