Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

PRZEWODNICZĄCY RADY Bogdański Wiesław (pełnił funkcję Przewodniczącego Rady do 31.05.2012 r., od dnia 31.05.2012 r. do 24.01.2013. r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2006-2010. Dyrektor Gimnazjum w Dobrem, absolwent Uniwersytetu Bydgoskiego i Toruńskiego, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz technologii informatycznych, działacz samorządowy i społeczny, założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Nasza Przyszłość" i  Uczniowskiego Klubu Sportowego. Zainteresowania: matematyka, informatyka i ekonomia, czynnie uprawia siatkówkę. Żona Ewa, syn Piotr i córka Beatka.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 11:40

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Gapiński Henryk (pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady do dnia 31.05.2012 r., od dnia 30.10.2012 r. pełni funkcję STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO) Wiek 60 lat, wykształcenie średnie. Pierwsza praca w SRN w Krzywosądzy, od 1971 w SKR, 1974-1999 własna działalnośc gospodarcza, 1991-2002 radny- przewodniczący RG w Dobrem, 2003-2006 - radny powiatu Wicestarosta, 2006-2010 Wójt Gminy w Dobrem. Wiceprezes Zarządu Gminnego i Powiatowego OSP. Prezes Zarządu Powiatowego PSL, członek Zarządu Wojewódzkiego PSL. Zainteresowania: motoryzacja, technika, muzyka.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 11:37

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Zmierczak Jerzy  Lat 63, wykształcenie średnie techniczne. W latach 1985-1990 z-ca Naczelnika Miasta i Gminy Radziejów. Od 1990-1992 Wiceburmistrz Miasta i Gminy Radziejów. Od 1992-2010 Wójt Gminy Radziejów. Żonaty, jedna córka z wnuczką zamieszkują w Bydgoszczy. Wybór na Radnego Powiatu Radziejowskiego nastąpił w 2010 roku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mieszka w Dobrem. 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-15 14:31

RADNY Gorzycki Włodzimierz (pełni funkcję Przewodniczącego Rady od dnia 31.05.2012 r.) Lat 47. Wykształcenie wyższe, ukończył podyplomowe studia w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Pełni funkcję sekretarza Miasta Radziejów. W pracy towarzyszy mu zawsze potrzeba dialogu, partnerstwa i służenia drugiemu człowiekowi. Żonaty: żona Marzena - nauczyciel, ma dwie córki.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-12 09:02

RADNY Estkowski Krzysztof (pełnił funkcję radnego od dnia 27.09.2012 r. do dnia 26.12. 2012 r.) lat 64, wykształcenie wyższe: magister matematyki, studia podyplomowe zarządzanie oświatą, emeryt. Przepracował 39 lat w zawodzie nauczycielskim. 20 lat pracy na stanowisku wicedyrektora ZSM w Radziejowie. Do Rady Powiatu wybrany z listy Stowarzyszenie FORUM SAMORZĄDOWE.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 11:38

RADNY Grzegorzewski Roman (od 24.01.2013 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) Lat 51, wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w Urzędzie Gminy Dobre jako inspektor ds. obronnych. Do Rady Powiatu został wybrany z listy Komitetu Wyborczego SLD.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 11:39

RADNY Jałoszyński Dariusz (pełnił funkcję Wicestarosty do dnia 30.10.2012 r.)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 10:22

RADNY Kapeliński Piotr (pełni funkcję CZŁONKA ZARZĄDU od dnia 30.10.2012 r.) Lat 51. Wykształcenie średnie. Wybrany z listy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ZGODA".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 09:47

RADNY Kołtuniak Jarosław (pełni funkcję WICESTAROSTY od dnia 30.10.2012 r.) Lat 43, żonaty, dwoje dzieci. Doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel piotrkowskiego gimnazjum. Dyrektor Liceów i Szkół Policealnych "Przyszłość" w Boguszycach. Autor i współautor książek o Kujawach i Wielkopolsce oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych. Członek polskich towarzystw naukowych, historycznych i genealogicznych. Do Rady Powiatu został wybrany z listy SLD.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 09:48

RADNY Kostecki Piotr (pełnił funkcję  Członka Zarządu do dnia 30.10.2012 r.) Wiek 44 lata, wykształcenie wyższe mgr, dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzycach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 09:52

 RADNY Koźmiński Remigiusz Marian (pełni funkcję radnego od dnia 21.02.2013 r.) lat 42, wykształcenie wyższe - nauczyciel. Żonaty, dwoje dzieci. Został radnym w dniu 21 lutego 2013 r. z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie FORUM SAMORZĄDOWE.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-26 09:17

RADNY Kubisiak Edward Lat 62, wykształcenie wyższe magisterskie - AWF, żonaty, troje dzieci. Były: Zastępca Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Piotrkowie Kuj., Zastępca Inspektora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Kuj., Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębołęce. Obecnie: emerytowany nauczyciel, członek OSP w Dębołęce, Prezes Klubu Sportowego "Olimpia" w Nowej Wsi. Do Rady Powiatu został wybrany z listy PSL. W radach ponad 30 lat.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-15 16:04

RADNY Kwiatkowski Stanisław (pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 30.10.2012 r.) Lat 55, wykształcenie wyższe magisterskie, żonaty. Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kuj. Radny Powiatu Radziejowskiego  III kadencji.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 09:57

RADNY Łojewski Grzegorz (pełnił funkcję  Członka Zarządu do dnia 30.10.2012 r.) Lat 51, wykształcenie średnie techniczne. Żona Ewa, syn Przemysław, syn Adam. Wybrany do Rady Powiatu z listy PSL. Od 2002 do 2010 Radny Powiatu. Członek Zarządu, członek Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 09:59

RADNY Nocoń Jan (pełni funkcję  CZŁONKA ZARZĄDU od dnia 30.10.2012 r.) Lat 57, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Forum Samorządowe".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 10:01

RADNY Piasecki Grzegorz (pełni funkcję  CZŁONKA ZARZĄDU od dnia 30.10.2012 r.) Lat 40, dwie córki. Wykształcenie wyższe - absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, nauczyciel historii i wos-u w piotrkowskim gimnazjum oraz Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Instruktor harcerstwa, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Radziejów. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek partii Prawo i Sprawiedliwośc, wybrany do Rady Powiatu  z listy tej partii.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 10:02

RADNY Świątkowski Zygmunt Lat 62. Wykształcenie średnie - technik budowlany. 25-letni staż pracy w administracji państwowej. Radny I i II kadencji Rady Powiatu. Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w II kadencji.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-22 08:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-15 20:21

RADNY Trawiński Marek (pełnił funkcję radnego do dnia 21.08.2012 r.) Lat 44, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe. Prezes PPHU Madagier SJ. Czołowo 94. Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Forum Samorządowe".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-07 11:42

RADNY Zieliński Marian (pełnił funkcję Starosty Radziejowskiego do dnia 30.10.2012 r.)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-08 11:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-07 11:42:35