Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 11:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 11:03

Uchwała Nr XV/83/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 11:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 11:01

Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:59

Uchwała Nr XV/81/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:57

Uchwała Nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-03 10:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:11

Uchwała Nr XV/79/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 09:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 10:12

Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 09:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 09:53

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:11

Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:09

Uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:08

Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycueli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:05

Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r.  w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 13:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 13:56

Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 15:10

Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:46

Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:41

Uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-24 14:35

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:58

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:49

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:46

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 08:45

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 13:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 14:16

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 13:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 09:30

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 13:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 14:11

Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 13:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 13:45

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 12:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 12:54

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu radziejowskiego oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego, zmienionej uchwałą Nr VIII/40/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lipca 1999 r. oraz uchwałą NrXXVIII/139/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2001 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 10:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 10:14

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 10:02

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 12:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 12:02

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 10:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 11:42

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 10:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 10:28

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 13:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 13:01

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:58

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Radziejów - Dobre - Zakrzewo - Koneck - Aleksandrów Kuj.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:55

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:50

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:25

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Nasze umiejętności - naszą przyszłością"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-08 12:21

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiaturadziejowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-04 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-04 14:24

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-04 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-04 14:18

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 10:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 10:12

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 10:02

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 09:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 09:55

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi ma podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego" 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 09:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-02 09:45

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:21

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 14:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:13

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  w sprawie utworzenia Stowarzyszenia pod nazwą Astro-Baza

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:05

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 13:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:00

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011-2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:49

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:47

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 09:43

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lutego 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielengo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:11

Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:33

Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie uchylenia uchwały NR III/21/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:29

Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-31 15:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:23

Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:19

Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:19

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:15

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15004
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-01-23 08:36:03