Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM: 

1.Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „AUTO-BUS” Edward Adamski Dęby 88-210 Dobre - kontroli nie przeprowadzono, wydano decyzję o cofnięciu licencji,
 2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CHAWILA” ul. Akacjowa 5 88-230 Piotrków Kuj.- kontroli nie przeprowadzono, wydano decyzję o zawieszeniu licencji,
 3.Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski ul. Leśna 40 88-220 Osięciny-kontrola w dniu 22-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 4.Transport Ciężarowy Marek Szmydt ul. Wyspiańskiego 10 88-200 Radziejów-kontrola w dniu 22-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono,
 5.Usługi Transportowe Krzysztof Michalski Kaspral 8 88-230 Piotrków Kuj. -kontroli nie przeprowadzono, wydano decyzję o zawieszeniu licencji,
 6.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Jerzy Kuropatwiński Broniewek 27 88-00 Radziejów -kontroli nie przeprowadzono, wydano decyzję o zawieszeniu licencji,
 7.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-AUTO” Wioletta Królikowska ul. Włocławska 85 88-230 Piotrków Kuj. - nie przedłożono dokumentów firmy do kontroli w wyznaczonym terminie, wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia licencji.
 8.Transport Ciężarowy-Handel Władysław Leśków Nowy dwór 8 88-231 Bytoń - kontrola w dniu 10-01-2012r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono,
 9.Transport Ciężarowy i Handel Władysław Nowacki Pścininek 21 88-231 Bytoń, Przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą,
 10.PHU „TOMTRANS” Zbigniew Kempara ul. Mickiewicza 8 88-210 Dobre-kontrola w dniu 22-11-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 11.P.P.H.U „MAJ-WASZ” s.c. Dariusz Waszak – Sławomir Majchrzak Witowo Kolonia 11 88-231 Bytoń -kontrola w dniu 14-11-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 12.Transport Ciężarowy Śniadecki Zenon Dęby 28 A 88-210 Dobre, brak możliwości przeprowadzenia kontroli,ponieważ przedsiębiorca do marca 2012 przebywa poza krajem,
 13.Transport Ciężarowy Skup i Sprzedaż Edward Bartczak Koszczały 32 88-210 Dobre - kontrola w dniu 22-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 14.Usługi Transportowe-Handel Obwoźny Lesław Bilak Dęby 22 88-210 Dobre - kontrola w dniu 06-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 15.Usługi Transportowe-Handel Obwoźny Zbigniew Stefański Smarglin 69 88-210 Dobre - kontrola w dniu 15-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono,
 16.„RAK-TRANS” Monika Wojciechowska Osięciny Wieś 11 88-220 Osięciny - kontrola w dniu 22-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono,
 17.Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Jan Głowacki Dęby 99 88-210 Dobre - ie przedłożono dokumentów firmy do kontroli w wyznaczonym terminie, wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia licencji.
 18.Zakład Usług Transportowych „DOMAL” Przemysław Gregor Jerzy Doręda Janusz Matuszak ul. Pogodna 46 88-230 Piotrków Kuj.kontrola w dniu 15-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
 19.„Szambex” Andrzej Waszak Wola Jurkowa 5 87-875 Topólka -kontrola w dniu 28-12-2011r.,w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono,
 20.Usługi Transportowe Waldemar Tomczak Bycz 7/3 88-230 Piotrków Kuj.- w wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca naruszył jeden z warunków niezbędnych do posiadania licencji i w związku z tym wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia licencji,  


 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.01.16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-16 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-16 10:47

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 17.11.2011 r. do 1.12.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30.12.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2012.01.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 19:12

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów:
 1.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj, ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 15 listopada 2011r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 2.Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc Biskupice 1D 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 7 listopada 2011r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 12 października 2011r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 4.PHU „AUTO-SERVICE” Karol Witkowski, Skibin 1A 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 29 listopada 2011r. W trakcie kontroli   nieprawidłowości nie stwierdzono.
 5.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 18 października 2011r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 6.Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -nie przeprowadzono kontroli, ponieważ stacja została zlikwidowana.
 7.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny –     kontrola w dniu 24 października 2011r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.01.04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-04 10:48

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 14.12.2011 r. przeprowadził kontrolę Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS  LIDER rejestrowego pod nr. ewid. 13. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 ( Dz.U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn.zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność realizacji imprez sportowych zaplanowanych w preliminarzu powiatu na 2011 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2011.12.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-29 07:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-29 13:18

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 14.12.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 ( Dz.U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn.zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność realizacji „Kalendarza Imprez Sportowych na 2011r.”, oraz  gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2011.12.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-29 07:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-29 13:17

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku w dniach od 22.11.2011 r. do 25.11.2011 r. przeprowadził kontrolę (Nr rej. 02019-5317-K083-Pt/11). Zakres kontroli obejmował: sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, ocenę przestrzegania przepisów prawa pracy obowiązujących w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Dnia 25.11.2011 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.
Wystąpienie pokontrolne i nakaz wpłynęły dnia 12.12.2011 r.
Kontrolujący wniósł o:
- zapewnienie uwzględnienia w przeprowadzonych ocenach ryzyka zawodowego, szczególnych uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością poszczególnych pracowników, zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy,
- zapewnienie, aby w skierowaniach na lekarskie badania profilaktyczne informować lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami zatrudnionymi w pomieszczeniach archiwum, o warunkach pracy narażających na szkodliwe czynniki biologiczne.
Kontrolujący nakazał:
- ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną praca w pomieszczeniach archiwów, w szczególności dokonując oceny występujących na stanowiskach szkodliwych czynników biologicznych, czasu narażenia na te czynniki oraz podejmowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko,
- zapewnić wykonanie konstrukcji wzmacniających i stabilizujących użytkowane regały metalowe w pomieszczeniu archiwum zakładowego, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem się,
- zapewnić wywieszenie czytelnych informacji o dopuszczalnych obciążeniach poszczególnych półek, eksploatowanych w pomieszczeniach archiwów, regałów do składowania akt,
- zapewnić odpowiednie warunki do odrębnego przechowywania odzieży ochronnej, pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach archiwów,
- wyposażyć pracowników zatrudnionych w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środki do odkażania skóry w postaci mydła o działaniu bakteriobójczym,
-  zapewnić pracownikom zatrudnionym w kontakcie ze zgromadzonymi zasobami archiwalnymi, instrukcję bhp dotyczącą bezpiecznych metod postępowania z materiałami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
Zalecenia i nakaz zostaną wykonane.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2011.12.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-27 13:00

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 5.12.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13.12.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.12.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-20 14:18

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 2.12.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Torzewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2008 r. do listopada 2011 r. W lutym 2011 roku nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poza tym w działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono większych uchybień.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.12.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-06 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-06 13:58

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 1.12.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Paniewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od maja 2006 r. do lutego 2011 r. W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono większych uchybień.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.12.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 10:30

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 1.12.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od marca 2006 r. do marca 2011 r. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym poza tym w działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono większych uchybień.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.12.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 10:29

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydziału Infrastruktury w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Delegaturze we Włocławku przeprowadzili kontrolę problemową w dniach od 21.11.2011 r. do 24.11.2011 r. (WI.DW.431.5.2011.MPt). Przedmiotem kontroli była kontrola postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę, rozbudowę i przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych. Kontrolą objęto okres od 1.01.2011 r. do 30.09. 2011 r. W zakresie przeprowadzonej kontroli problemowej zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy:
- z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
- z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dlatego też nie zachodzą przesłanki do wdrożenia procedur nadzwyczajnych.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2011.12.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 08:20

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 25.10.2011 r. do 26.10.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.11.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.11.23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-23 14:40

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.10.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2009 r. do maja 2011 r. W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-17 08:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-17 12:45

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 3.11.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Kozjatach. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2008 r. do marca 2011 r. W marcu 2011 roku nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z uwagi na planowane kolejne zmiany we władzach Stowarzyszenia wszystkie zmiany zostaną zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego po najbliższym zebraniu wyborczym.
Poza tym w działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono większych uchybień.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-17 08:13

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.10.2011 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Topólce. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od stycznia 2007 r. do maja 2011 r. W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-15 11:57

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 19 - 20 października 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo  Rolne Elżbieta i Roman Pakulscy - Karolin , studnia głębinowa, nawadnianie,
2.Gospodarstwo  Rolne Marek Doligalski - Ujma Mała, studnia głębinowa, nawadnianie,
3.Gospodarstwo  Rolne Mirosław Wesołowski, Karolin  , studnia głębinowa, nawadnianie. 

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.10.26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-26 09:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:11

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach: 19 - 26 września 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1.OSK Grzechowiak Roman - Radziejów
2.OSK "Delfin" Zalesiak Andrzej- Radziejów
3.OSK Kwaśny Jacek - Borucin
4.OSK Tworek Andrzej - Broniewek

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.   

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.10.24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-24 10:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 28.09.2011 r. do 30.09.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 11.10.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
                                   
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.10.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-11 14:12

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 9.08.2011 r. do 16.08.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16.09.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.09.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-26 08:22

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 3.08.2011 r. do 8.08.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 8.09.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.09.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-26 08:21

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 13 - 14 września 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo  Rolne Krystyna i Grzegorz Rogacki, Szostka , studnia głębinowa, nawadnianie,
2.Gospodarstwo  Rolne Agnieszka i Mirosław Pańka, Szostka , studnia głębinowa, nawadnianie,
3.Gospodarstwo  Rolne Radosław Krawczyk, Płowki , studnia głębinowa, nawadnianie. 
W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.09.22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-22 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:11

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 30.08.2011 r. do 8.09.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem kontroli była terminowość wydawania decyzji administracyjnych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15.09.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.09.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-16 10:08

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku w dniach 16 grudnia 2009 r.  i 7 maja 2010 r. przeprowadziło kontrolę w archiwum zakładowym w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w zakresie:
1)stosowania przepisów  kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do do archiwum zakładowego,
2)stanu uporządkowania zbioru dokumentacji ( w szczególności układ akt, kwalifikacja do kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawidłowość zewidencjowania i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi, kompletność materiałów archiwalnych),
3)porządkowania dokumentacji w archiwum zakładowym,
4)prowadzenia środków ewidencyjnych,
5)udostępniania akt (terminowość zwrotów akt, stan fizyczny udostępnianych akt),
6)brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
7)warunków pracy w archiwum zakładowym,
8)wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez archiwum państwowe.
Dnia 1 września 2011 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli. Zaleceń wynikających z ustaleń kontroli nie wydano.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.09.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-12 14:45

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 23 - 24 sierpnia 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo  Rolne Jarosław Szczepański, Tarnówka , studnia głębinowa, nawadnianie
2.Gospodarstwo  Rolne Waldemar Granczewski Biskupice , studnia głębinowa, nawadnianie
3.Gospodarstwo  Rolne Jacek Jakubowski, Szostka , studnia głębinowa, nawadnianie
4.Gospodarstwo  Rolne Stanisław Błaszak, Szostka , studnia głębinowa, nawadnianie

 W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.09.09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-09 13:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 29.06.2011 r. do 8.07.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.08.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.08.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-30 08:19

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dniach 11,19,27.07.2011 r. przeprowadzono kontrolę przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Kontrola objęła swoim zakresem  prawo ochrony pracy, w tym bhp.

 

 

              

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2011.08.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-09 13:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 13.06.2011 r. do 17.06.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.07.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.08.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-04 08:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-04 08:35

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 26 - 27 lipca 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Roman Kubiak, Stary Radziejów Kol. - studnia głębinowa, nawadnianie
2.Gospodarstwo Rolne Franciszek Banaszkiewicz, Stary Radziejów Kol., studnia głębinowa, nawadnianie
3.Gospodarstwo Rolne Dorota i Robert Lewandowscy Opatowice , studnia głębinowa, nawadnianie
 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-03 10:56

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 15 - 16 czerwca 2011r.  Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Sławomir Linowiecki Płowce , studnia głębinowa, nawadnianie
2.Gospodarstwo  Rolne Rafał Kaniewski, Piołunowo , studnia głębinowa, nawadnianie
3.Gospodarstwo  Rolne Edward Waszak Opatowice Kol. , studnia głębinowa, nawadnianie
4.Gospodarstwo  Rolne Marek Gardyza Stary Radziejów Wieś , studnia głębinowa, nawadnianie

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-17 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:13

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach: 31.05.2011 oraz 2-7 czerwca 2011r. . Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców:

1.Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz - Przemystka.
2.OSK Markowska Agnieszka - Bronisław
3.OSK Gotówka Grażyna - Dobre Wieś
4.OSK Kuraszewski Ryszard - Piotrków Kuj.  

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-17 14:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 14:26

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 4.04.2011 r. do 28.04.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz  pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie przeprowadzili kontrolę problemową w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Zakres kontroli objął: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawidłowość naliczania ZFŚS, terminowość i wysokość odprowadzania odpisu na ZFŚS, wykorzystywanie ZFŚS przez pracowników szkół, prawidłowość przyznawania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli zgodnie z uchwałą nr XXXII/202/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli . W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia. Dyrektorzy jednostek w toku kontroli zostali pouczeni o:
- obowiązku prowadzenia działalności socjalnej w oparciu o kryteria określone w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- przyznawaniu i wypłacaniu dodatku motywacyjnego zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli.
Dnia 26.05.2011 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.06.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-16 07:48

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 8.06.2011 r. do 9.06.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, porównanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z regulaminem Zespołu i zakresami czynności, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9.06.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.06.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 13:33

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 31.05.2011 r. do 1.06.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie dyscypliny pracy, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.06.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

                                                                                                      

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2011.06.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-07 13:46

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dniu 16.05.2011 r. przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Kontrola obejmowała: ocenę stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 19 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. Nr 10 poz. 55 z dnia 30.01.1996 r. z późn. zm. ). W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2011.06.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 09:31

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 17 - 18 oraz 24-25 maja 2011r.  Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo  Rolne Marcin Karasiński Koszczały , studnia głębinowa, nawadnianie,
2.Gospodarstwo  Rolne Paweł Makuch Koszczały , studnia głębinowa, nawadnianie,
3.Gospodarstwo  Rolne Zenon Szczepański, Dobre Wieś , studnia głębinowa, nawadnianie,
4.Gospodarstwo  Rolne w Rzeczycy  gm. Piotrków Kuj. Grzegorz Szmyt, Karsk  , studnia głębinowa, nawadnianie,
5.Gospodarstwo  Rolne w Wąsewie gm. Piotrków Kuj. Małgorzata i Dominik Wiśniewscy, Chełmce , studnia głębinowa, nawadnianie,

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

  

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2011.05.31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-31 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:20

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 17.03.2011 r. do 24.03.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.04.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2011.05.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-11 10:06

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 7 października 2010 r. do 31 marca 2011 r. przeprowadzili kontrolę (WSPN.I.0934-02/10). Zakres kontroli dotyczył prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego udostępniania jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji kartografii oraz krajowego systemu informacji o trenie, jak również naliczania i egzekwowania opłat za wymienione czynności. Dnia 30 marca 2011 r. Starosta Radziejowski otrzymał protokół kontroli.
Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 28 kwietnia 2011 r. Kujawsko–Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o:
- zintensyfikowanie działań w celu doprowadzenia do poprawy kadrowej tj. zatrudnienia przynajmniej jednej osoby posiadającej stosowne uprawnienia zawodowe nr 1 i 2 w dziedzinie geodezji i kartografii, zapewniającej realizację zadań z zakresu nadzoru i kontroli, nałożonych ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- stosowne odciążenie Geodety Powiatowego obowiązkami;
- doprowadzenie do stanu aby kontrola dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego i jej włączanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywane było przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
- podjecie działań zmierzających do wyegzekwowania kar finansowych z tytułu braku rzetelnego i odpowiedniego wywiązywania się z umowy cywilnej na wykonywanie kontroli operatów technicznych;
- złożenia wyjaśnień w przypadkach nieuzasadnionych co do przeterminowania wykonania zgłoszonych prac geodezyjno – kartograficznych, dla których minął termin z końcem 2010 r. i powiadomienia o faktach Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- spowodowanie właściwego naliczania cen urzędowych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie względem wykonanych prac na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, mając na uwadze faktyczną ilość wykonanych jednostek i rodzaj opracowania;
- wykonanie w ramach prac przygotowawczych do założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – stosownych nakładek sieci uzbrojenia terenu w skali 1:500, a dotyczy to przede wszystkim obszarów gminnych gdzie występuje mapa zasadnicza w skali 1:1000, a przedstawiona treść uzbrojenia w tej skali jest zupełnie nieczytelna lub założenia map w wersji numerycznej do 31 grudnia 2013 r.. Zachodzi potrzeba opracowania stosownych arkuszy mapy w skali 1:500 np. wykonanych fotomechanicznie wraz z uprzednim dokonaniem właściwej oceny materiałów znajdujących się w zasobie, jak również dokonaniem niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia oraz wykonania stosownego wywiadu w terenie jak również niezbędnych pomiarów uzupełniających w tym zakresie. Opracowane warunki techniczne w tym zakresie prac należy przesłać do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w celu dokonania właściwych uzgodnień;
- doprowadzenie do aktualności istniejącej mapy zasadniczej w postaci numerycznej dla miast Radziejowa;
- spowodowanie wykonania właściwej kontroli przez osobę kontrolującą operaty techniczne, w tym wykonania również stosownych kontroli terenowych, których wyniki przede wszystkim rzutują na właściwą ocenę kontrolowanych prac oraz weryfikacji wyników tej kontroli;
- dostosowanie pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów zawartych w IT O-4 w zakresie czujników dymowych oraz dodatkowych koców i worków ewakuacyjnych.
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.05.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 14:14

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 19.04.2011 r. do 20.04.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 28.04.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 28.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-28 15:18

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 28 marca 2011 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19 kwietnia 2011 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska; Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 26.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-26 11:53

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 29.03.2011 r. do 30.03.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 21.04.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 21.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-21 15:02

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 22 marca 2011 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18 kwietnia 2011 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska; Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 19.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-19 14:34

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 18 marca 2011 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2010. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 14 kwietnia 2011 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj (Informacja z przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 14.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-14 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 14:30

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu  22 grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem kontroli było: prowadzoenie obowiązującej dokumentacji w jednostce. Okres kontroli 01.01.2010r. - 31.11.2010r..  W dniu 30 marca 2011r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Magdalena Bendkowska
  data wytworzenia: 13.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:12

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 17 grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło kontrolę w Warsztacie Terapi Zajęciowej w Nowej Wsi . Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności wtz na podstawie prowadzonej dokumentacji. Okres kontroli 01.01.2009r. - 31.12.2009r..  W dniu 30 marca 2011r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Magdalena Bendkowska
  data wytworzenia: 13.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 13:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:08

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 21 grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce. W dniu 30 marca 2011r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Magdalena Bendkowska
  data wytworzenia: 13.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 13:04

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 7i 8 kwietnia 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez: 

1. Szkoła Podstawowa w Czamaninie 87-875 Topólka – odprowadzanie ścieków do stawu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola  realizacji pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Urządu Gminy Topólka na odprowadzanie z oczyszczalni ścieków oczyszczonych ścieków do rzeki Zgłowiączka nie została przeprowadzona z uwagi na to, że przedmiotowa oczyszczania ścieków nie została wybudowana z powodu braku środków finansowych.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 13-04-2011
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-13 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 30 i 31 marca 2011r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:  „INTER TRADE” sp. z.o.o. , ( obecnie Angama Sp. z.o.o. ) ul. Radziejowska 7, 88-210 Dobre –odprowadzanie ścieków z myjni do kanalizacji.                                                                                     

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 08-04-2011
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-08 13:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 18.03.2011 r. do 21.03.2011 przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 28.03.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 30.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-30 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-30 15:05

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu od  11 marca 2011r.  Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę  Ośrodka Szkolenia Kierowców Pietrzak Paweł, Nowy Dwór 9, 88-231 Bytoń.
W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 21-03-2011
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-21 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 14:04

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 1.02.2011 r. do 8.02.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody
i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.03.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 16.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-16 14:08
Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 19.01.2011 r. do 03.02.2011 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. Zakres kontroli objął: zgodność i celowość wydatków, funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka. Dnia 01.03.2011 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka dnia 15.03.2011r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 16.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-16 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-16 14:05

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniach 22.11.2010 r. i 25.11.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w zakresie  wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z ,,Planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie Kujawsko-Pomorskim w 2010 roku''. Okres objęty kontrolą: lata 2008-2010.
Dnia 28.01.2011 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli. Całokształt realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie  realizowany jest na poziomie dobrym.
Zalecenia zespołu kontrolującego:
1) podjąć działania w zakresie szerszego upowszechniania OC,
2) uaktualnić stronę internetową Urzędu o informacje z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności ( tablice sygnałowe),
3)podczas aktualizacji planów ochrony zabytków uwzględnić ustalenia poczynione w ,,Metodyce opracowania planu ochrony zabytków”, która jest  w Starostwie Powiatowym,
4) uzupełnić dokumentację szkoleń obronnych realizowanych w roku 2008 i 2009,
5) uzupełnić wpisy w arkuszu aktualizacji,
6) szkolenie obsady stałego dyżuru prowadzić raz na kwartał łącząc je z innym szkoleniem np. ćwiczeniem,
7) opracować ( przy udziale WKU we Włocławku ) notatkę uzgodnień pomiędzy Starostą Radziejowskim w Radziejowie, a Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku, w sprawie realizacji zadań wynikających ze współpracy przez Państwo-Gospodarza (HNS) oraz współpracy  cywilno-wojskowej (CIMIC),
8) uzupełnić dzienniki szkoleń i zaktualizować program szkolenia obronnego powiatu na lata 2009-11. Starosta Radziejowski zobowiązany jest do dnia 31.03.2011 r. poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń zostanie przesłany do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 08.02.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-08 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-11 09:49

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 15.11.2010 r. do 15.12.2010 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 14.01.2011 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Maria Ładzińska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 28.01.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-28 08:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W  dniu  03.11.2010 r  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  została  przeprowadzona kontrola  przez  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Bydgoszczy.
W  trakcie  kontroli  nieprawidłowości  nie  stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 10.01.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 15:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 12.10.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Prezesa Sądu  Rejonowego w Radziejowie. Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe, a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 06 października 2009 r. do 12 października 2010 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie ww osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem, rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 10.01.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 15:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-13 13:20

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495037
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony