Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zakończyły się już prace termomodernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 58 w Radziejowie, dzięki którym obiekt zyskał nowy blask.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zakres robót obejmował:
-  prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,
-  właściwe prace termomodernizacyjne polegające m.in. na ociepleniu ścian, malowaniu elewacji oraz wykonaniu nowych obróbek blacharskich,
-  nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem (umowa z Inspektorem została zawarta w dniu 31 maja 2011 r. ),
Koszt termomodernizacji wyniósł ponad 500 000,00 zł.
Przeprowadzenie inwestycji podwyższy komfort oraz parametry termiczne obiektu, ale przede wszystkim przyczyni się do znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy, ponieważ dzięki poprawie efektywności energetycznej obiektu zostanie ograniczone zużycie węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania, a dzięki temu zostanie zredukowany poziom emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery w najbliższym otoczeniu.
Realizacja przedmiotowej inwestycji była konieczna, ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektu. Zły stan techniczny budynku oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiały, iż pomimo właściwej sprawności systemu grzewczego nie było możliwe zapewnienie odpowiednich warunków termicznych w poszczególnych pomieszczeniach.

  • autor: Edyta Brzezińska - Jaskólska , data: 2011.10.24

W dniu 30 maja 2011 r. w Radziejowie podpisano umowę z Wykonawcą termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie.

Zakres robót przewidzianych w projekcie obejmuje:

- prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,

- właściwe prace termomodernizacyjne polegające m.in. na ociepleniu ścian, malowaniu elewacji oraz wykonaniu nowych obróbek blacharskich, których bezpośrednim celem jest realizacja założeń wynikających z audytu energetycznego,

- nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem (umowa z Inspektorem została zawarta w dniu 31 maja 2011 r. ),

       - promocja projektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest konieczna, ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektu. Zły stan techniczny budynku oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiają, iż pomimo właściwej sprawności systemu grzewczego nie było możliwe zapewnienie odpowiednich warunków termicznych w poszczególnych pomieszczeniach. Skutkiem tej sytuacji jest brak odpowiedniego komfortu dla osób pracujących w tym budynku, jak również odwiedzających ten obiekt w celach załatwiania spraw administracyjnych.

Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2011r.

 

  • autor: Edyta Brzezińska - Jaskólska
  • autor: Ewelina Jaworska

 

        Powiat Radziejowski informuje, że dnia 30 grudnia 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. " Termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 58 w Radziejowie" , nr RPKP.02.03.00-04-037/10.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 633 357,69 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 475 018, 26 zł.

 

Powiat Radziejowski

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11579
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-08-01 12:13

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3740281
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-25 11:00

Stopka strony