Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 16:00

Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:56

Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 9 m2 przeznaczonego dla personelu, który będzie realizował usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, znajdującego się w budynku "D" przy ul. szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:52

Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:45

Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:42

Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2013 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:39

Uchwała Nr XXVIII/149/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2013 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:37

Uchwała Nr XXVIII/148/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:35

Uchwała Nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:14

Uchwała Nr XXVII/146/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:14

Uchwała Nr XXVII/145/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:12

Uchwała Nr XXVII/144/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Statutu Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:04

Uchwała Nr XXVII/143/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:02

Uchwała Nr XXVII/142/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 08:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:00

Uchwała Nr XXVI/141/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:15

Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Radziejowskiemu jak również jednostkom podległym, oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:14

Uchwała Nr XXVI/139/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:10

Uchwała Nr XXVI/138/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:04

Uchwała Nr XXVI/137/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:02

Uchwała Nr XXVI/136/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:00

Uchwała Nr XXVI/135/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:56

Uchwała Nr XXVI/134/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:54

Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:52

Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:22

Uchwała Nr XXV/131/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:19

Uchwała Nr XXV/130/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:17

Uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:14

Uchwała Nr XXV/128/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/111/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia kierunków pracy Zarządu Powiatu w celu podjęcia działań oszczędnościowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:10

Uchwała Nr XXV/127/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:06

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:03

Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru Starosty  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:02

Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:00

Uchwała Nr XXV/123/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:58

Uchwała Nr XXV/122/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań nad odwołaniemStarosty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:52

Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:49

Uchwała Nr XXIV/120/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:48

Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:46

Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 08:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:44

Uchwała Nr XXIV/117/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawe zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:42

Uchwała Nr XXIV/116/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XLII/213/2012 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:41

Uchwała Nr XXIV/115/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:39

Uchwała Nr XXIV/114/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r.  w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie "FORUM SAMORZĄDOWE" do Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:37

Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:38

Uchwała Nr XXIII/112/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:36

Uchwała Nr XXIII/111/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie określenia kierunków pracy Zarządu Powiatu w celu podjęcia działań oszczędnościowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:33

Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:50

Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:48

Uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:47

Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastepczej  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:45

Uchwała Nr XXI/106/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Witek z dnia 30 stycznia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:35

Uchwała Nr XXI/105/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzenia nauczycieli

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:32

Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:26

Uchwała Nr XXI/103/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:23

Uchwała Nr XX/102/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r.  zmieniająca uchwałę Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:44

Uchwała Nr XX/101/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:42

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:40

Uchwała Nr XX/99/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Moja droga do pracy"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:38

Uchwała Nr XX/98/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:10

Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:39

Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:37

Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:34

Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:33

Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Powiatuw Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:31

Uchwała XX/92/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:28

Uchwała Nr XX/91/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:25

Uchwała Nr XVIII/90/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań nad odwołaniem Starosty 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-26 10:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-26 10:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-26 10:18

Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:48

Uchwała Nr XVII/88/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:41

Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:38

Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:25

Uchwała Nr XVI/85/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania bo budżetu Powiau Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-14 07:23:54