Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:58
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 16:00

Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:56

Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 9 m2 przeznaczonego dla personelu, który będzie realizował usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, znajdującego się w budynku "D" przy ul. szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:52

Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:45

Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:42

Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2013 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:39

Uchwała Nr XXVIII/149/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2013 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:37

Uchwała Nr XXVIII/148/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 15:35

Uchwała Nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-10 07:14

Uchwała Nr XXVII/146/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:14

Uchwała Nr XXVII/145/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:12

Uchwała Nr XXVII/144/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Statutu Powiatu Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:04

Uchwała Nr XXVII/143/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:02

Uchwała Nr XXVII/142/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 08:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-30 09:00

Uchwała Nr XXVI/141/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:15

Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Radziejowskiemu jak również jednostkom podległym, oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:14

Uchwała Nr XXVI/139/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:10

Uchwała Nr XXVI/138/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:04

Uchwała Nr XXVI/137/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:02

Uchwała Nr XXVI/136/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 09:00

Uchwała Nr XXVI/135/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:56

Uchwała Nr XXVI/134/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:54

Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-23 08:52

Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:22

Uchwała Nr XXV/131/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:19

Uchwała Nr XXV/130/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:17

Uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:14

Uchwała Nr XXV/128/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/111/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia kierunków pracy Zarządu Powiatu w celu podjęcia działań oszczędnościowych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:10

Uchwała Nr XXV/127/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:06

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:03

Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru Starosty  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:02

Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 09:00

Uchwała Nr XXV/123/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:58

Uchwała Nr XXV/122/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań nad odwołaniemStarosty

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 08:52

Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:49

Uchwała Nr XXIV/120/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:48

Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:46

Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 08:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:44

Uchwała Nr XXIV/117/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawe zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:42

Uchwała Nr XXIV/116/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XLII/213/2012 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Biskupicach

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:41

Uchwała Nr XXIV/115/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:39

Uchwała Nr XXIV/114/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2012 r.  w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie "FORUM SAMORZĄDOWE" do Rady Powiatu w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 08:37

Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:38

Uchwała Nr XXIII/112/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:36

Uchwała Nr XXIII/111/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 września 2012 r.  w sprawie określenia kierunków pracy Zarządu Powiatu w celu podjęcia działań oszczędnościowych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 09:33

Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012 - 2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:50

Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:48

Uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:47

Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastepczej  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 10:45

Uchwała Nr XXI/106/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Witek z dnia 30 stycznia 2012 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:35

Uchwała Nr XXI/105/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzenia nauczycieli

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:32

Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:26

Uchwała Nr XXI/103/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:23

Uchwała Nr XX/102/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r.  zmieniająca uchwałę Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:44

Uchwała Nr XX/101/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:42

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:40

Uchwała Nr XX/99/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Moja droga do pracy"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:38

Uchwała Nr XX/98/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-04 07:10

Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:39

Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:37

Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:34

Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:33

Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Powiatuw Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:31

Uchwała XX/92/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:28

Uchwała Nr XX/91/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 15:25

Uchwała Nr XVIII/90/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań nad odwołaniem Starosty 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-26 10:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-26 10:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-26 10:18

Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:48

Uchwała Nr XVII/88/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:41

Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:38

Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:25

Uchwała Nr XVI/85/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania bo budżetu Powiau Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5069
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-01-14 07:23

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3795463
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:18

Stopka strony