Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 20-29 listopada 2012r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów:

 1. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP.Z O.O.  85-808 BYDGOSZCZ UL.BIAŁOGARDZKA 7  ZAKŁAD NR 10 UL.PARKOWA 3 88-200 RADZIEJÓW
 2. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM  UL.DWORCOWA 13 88-210 DOBRE
 3. SPÓŁDZIELCZE ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE KÓŁEK ROLNICZYCH „ROLMECH” UL.TRAUGUTTA 5 88-220 OSIĘCINY
 4. FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA - JOLANTA RAKOWSKA UL.WŁOCŁAWSKA 63  88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI 
 5. DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA TERESA SZULC BISKUPICE 1d 88-200 RADZIEJÓW
 6. PHU „AUTO SERVICE” KAROL WITKOWSKI SKIBIN 1A 88-200 RADZIEJÓW

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.12.31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-31 11:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 11:48

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 12 grudnia 2012 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: Zakładowa OCHOTNICZA STRAŻY POŻARNA przy Gospodarstwie Hodowli Zarodowej w Morzycach. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrolą objęto okres od lutego 2005 r. do listopada 2012 r. W 2011 roku nastąpiła zmiana składu osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na bieżąco dostarczania odpisów uchwał Walnego Zebrania wraz z protokołami z zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2012.12.21
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-21 08:13

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 13 grudnia 2012 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w WITOWIE. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o  towarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2005 r. do listopada 2012 r. W 2011 roku uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na bieżąco dostarczania odpisów uchwał Walnego Zebrania wraz z protokołami z zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2012.12.21
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-21 08:12

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 7 grudnia 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19 grudnia  2012 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2012.12.19
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-19 15:07

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 10.12.2012 r. przeprowadził kontrolę Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Radziejowie z siedzibą w Osięcinach. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 ( Dz.U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn. zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność realizacji imprez sportowych na 2012 r. oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2012.12.19
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-19 10:21

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 12.12.2012 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn.zm.) Przedmiotem kontroli była zgodność realizacji Kalendarza Imprez Sportowych na 2012 r. oraz  gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu sportu. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2012.12.19
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-19 10:20

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 29 listopada 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 6 grudnia  2012 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2012.12.10
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-10 08:33

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 6 grudnia 2012 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUDZISŁAWIU. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od lutego 2005 r. do listopada 2012 r. W 2006 roku nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na bieżąco dostarczania odpisów uchwał Walnego Zebrania wraz z protokołami z zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2012.12.07
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-07 15:31

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach: 29-10-2012 – 30-11-2012 r.   Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1.Ośrodek Szkolenia Kierowców Budzyński Krzysztof, Czamaninek 90, 87-875 Topólka
2.P.P.H.U „ELKAR” Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Spychalski  ul. Brzeska 54, 88-200 Radziejów
3.PZMOT w Bydgoszczy, Zakład Nr 10, ul. Parkowa 3, 88-200 Radziejów
4.Ośrodek Szkolenia Kierowców – „MASZ” Marchwiński Szczepan - Osięciny
5.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak ul. Strażacka 17, 88-230 Piotrków Kuj
6.OSK „ADAM” Adam Olszewski ul. Sikorskiego 23, 88-230 Piotrków Kuj
7.OSK Rejman Jarosław, Zagorzyce 53, 88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

W OSK „Mila” Rafał Rybacki Topólka 17, 87-875 Topólka nie przeprowadzono kontroli, ponieważ przedsiębiorca  zawiesił działalność w dniu 1 lutego 2012r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-05 10:27

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 30.11.2012 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: STOWARZYSZENIE  „JESTEM I CZUJĘ SIĘ POTRZEBNY” z siedzibą w Bytoniu. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).  Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia. Kontrola objęto okres od grudnia 2010 r. do listopada 2012 r. W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2012.11.30
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-11-30 08:15

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 20.09.2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.
            Kontrolą objęto legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.
Kontrolą objęto okres od 12 września 2011 r do 20 września 2012 roku.
         W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszania praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i dokumentacja dotycząca umieszczania i pobytu w/w jest prowadzona prawidłowo. Warunki bytowe, i działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i z rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2012.11.12
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-11-12 13:29

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 30 października - 5 listopada 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. – odprowadzenie wód opadowo-roztopowych
2.PKN ORLEM S.A.  – Stacja Paliw Płynnych w Piotrkowie Kuj. – odprowadzanie wód opadowych

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-08 12:28

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 19.10.2012 r. do 25.10.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa. Przedmiotem kontroli było: stosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, terminowość wydawania decyzji administracyjnych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.11.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-11-08 07:58

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 18 września 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 października 2012 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2012.10.05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-10-05 11:07
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-08 07:56

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 26-28 września 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

 1. Urząd Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny – odprowadzanie wód opadowo- roztopowych
 2. Urząd Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny – ujęcie wody
 3. P.W. „PRASMET” M. Granczewski ul. Rolnicza 4, 88-200 Radziejów- odprowadzanie wód opadowo-roztopowych
 4. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Halina i Krzysztof Nowaccy ul. Strażacka 13, 88-230 Piotrków Kuj. – pobór wód podziemnych do nawadniania

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.10.04
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-10-04 10:03
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-08 07:57

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 17.09.2012 r. do 28.09.2012 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia, przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, inwentaryzacja. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 28.09.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

                                                                         
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2012.10.01
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-10-01 11:22

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniach od 17 lipca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. skontrolowali Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie w zakresie realizacji umowy Nr SP-II.925.7.3.3041.14.2011 z dnia 28 września 2011 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i kosztów działalności obsługowo–rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej, zmienionej aneksami od Nr 1 do Nr 3. Wyniki kontroli problemowej przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 31 lipca 2012 r.
W dniu 27 sierpnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 20 sierpnia 2012 r. znak SP-II.1710.1.5.2012. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zalecił:
1. Przedłożenie zaleceń państwowej straży pożarnej, potwierdzających konieczność zakupu sprzętu przeciwpożarowego.
2. Przedłożenie oświadczenia wykonawcy robót, dotyczącego rozbieżności w sumie wartości kosztorysów powykonawczych z sumą wartości faktur rozliczeniowych.
3. Przedłożenie oświadczenia wykonawcy robót dotyczące wykonania nawierzchni z kostki szlachetnej pod altaną i grillem w ramach darowizny wraz z kosztorysem powykonawczym, sprawdzonym przez inspektora nadzoru.
4. Stosowanie w przedkładanych w tut. Urzędzie dokumentach, nazewnictwa jednoznacznie identyfikującego rodzaj poniesionych kosztów.
5. Spowodowanie usunięcia usterek związanych ze zmurszeniem tynków w pomieszczeniach piwnicznych, rysą konstrukcji płyty dachowej przy wejściu głównym do budynku oraz zaciekami wody opadowej.
6. Montaż informacji głosowej w kabinie windy, umożliwiającej swobodne korzystanie z urządzenia przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku.
7. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
8. Zwiększenie dostępności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych występujących w szatniach (męska i damska) dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
9. Montaż drugostronnej poręczy przy schodach prowadzących do kuchni i szatni zlokalizowanej na półpiętrze obiektu.
10. Oznakowanie kolorem kontrastowym wysokich stopni schodowych.
11. Zwiększenie dostępności pokoju hotelowego przeznaczonego na pobyt osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, a w szczególności umieszczenie na odpowiedniej wysokości lustra łazienkowego oraz zamontowanie urządzenia umożliwiającego otwarcie i regulację otwarcia okna w pokoju noclegowym na wysokości nie wyższej niż 1,2 m od poziomu podłogi.
12. Przedłożyć nowy rozkład pomieszczeń zakładu, z określeniem ich przeznaczenia i metrażu oraz podziałem na działalność gospodarczą i obsługowo-rehabilitacyjną.
13. Szczegółowe uzasadnienie niedokonania zakupu części wyposażenia, wcześniej wnioskowanego, które stanowiło przedmiot zawartej z województwem umowy na dofinansowanie lub dokonania zakupu w ilości innej niż przewidziano w preliminarzu – w uzasadnieniu należy odnieść się do każdej pozycji preliminarza oddzielnie.
14. Szczegółowe uzasadnienie dokonania zakupów nie ujętych w zapisach umowy, np. ekspres do kawy grupowy, kloc do mięsa.
15. Przedłożenie kserokopii zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, potwierdzających konieczność zakupu szafy chłodniczej.
16. Przedłożenie zastawienia dokumentów rozliczeniowych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej, zawierającego treść oświadczeń wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do umowy Nr SP-II.925.7.3.3041.14.2011 z dnia 28 września 2011 r. oraz prawidłowe zakwalifikowanie wydatków, dot. poz. 79 faktury VAT Nr 123/12/11/FVS z dnia 12 grudnia 2012 r., poz. 12-15 faktury VAT Nr 3620/H/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. oraz poz. 3 faktury VAT Nr FA/636/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.
17. Opatrzenie faktury klauzulą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy Nr SP-II.925.7.3.3041.14.2011 z dnia 28 września 2011 r. oraz przedłożenie kserokopii faktur dotyczących rozliczenia kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej wraz z ich oryginałami.
18. Oświadczenie organizatora zaz, że w przypadku zakupionego asortymentu, tj. ekspresu do kawy, patelni-frytkownicy, kosiarki samojezdnej z wyposażeniem, którego nazwy zastosowane na faktorach różnią się od nazewnictwa zawartego w zapisach umowy, asortyment będzie przeznaczony do pierwotnie zaplanowanej działalności.
19. Przedłożenie oryginału faktury nr 23/11/2011 z dnia 30 listopad 2011 r.
20. Zapoznanie pracowników z obowiązującymi w zaz regulaminami i uzupełnienie akt osobowych o stosowne oświadczenia.
21. Potwierdzić za zgodność z oryginałem załączone do akt osobowych kserokopie dokumentów.
22. Uzupełnienie podpisów niepełnosprawnych pracowników na załączonych do akt osobowych zakresach obowiązków i odpowiedzialności.
23. Wprowadzenie dat na oświadczeniach pracowników o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego, które określać będą termin od kiedy dany pracownik zapoznał się z przedmiotową oceną.
24. Uzupełnienie podpisów na oświadczeniach pracowników o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego.
25. Uzupełnienie podpisów na kwestionariuszach osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie.
26. Załączenie zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP do akt osobowych pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.
27. Dostosować zatrudnienie na stanowisku „referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi do pracy na ww. stanowisku.
28. Rzetelne prowadzenie ewidencji zajęć rehabilitacyjnych, w tym uzupełnienie prowadzonego dokumentu o informację o czasie rehabilitacji oraz nazwę adekwatną do prowadzonych zajęć.
29. Rzetelne prowadzenie indywidualnych programów rehabilitacji, w tym:
- uwzględnienie w formularzu IPR informacji wymaganych w § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776),
- uzupełnienie podpisów wszystkich członków zespołu programowego na dokumentach IPR,
- zatwierdzenie wszystkich IPR przez dyrektora zaz.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.09.28
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-09-28 08:23
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 08:23

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 30.08.2012 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie kujawskim kontrolę sprawdzającą. kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm. ), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zalecenia pokontrolne, które zawarte były w Protokole Nr 24/NHŻ/2012 zostały wykonane, nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2012.09.07
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-09-07 12:05

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 31 sierpnia 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Maciej Ignasiak Czołówek – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne Marcin Błaszak Świątniki  – pobór wód podziemnych do nawadniania
3.Gospodarstwo Rolne Jadwiga Tomczak Karsk – pobór wód podziemnych do nawadniania
4.Gospodarstwo Rolne Andrzej Fryszkowski zam. Jerzyce . – odprowadzanie wód roztopowych i opadowych.
W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.09.07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 08:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:22

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 26 i 30 lipca 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27 sierpnia  2012 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2012.08.28
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-08-28 07:38
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-28 07:46

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 24-30 lipca 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Marek Karasiński Bronisław – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne Karol Patyk Bronisław– pobór wód podziemnych do nawadniania
3.Gospodarstwo Rolne Leszek Dziubich zam. Szostka – pobór wód podziemnych do nawadniania
4.Gospodarstwo Rolne Przemysław Kępski Broniewek– pobór wód podziemnych do nawadniania
W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.08.03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-03 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:23

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 13 i 17 lipca 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20 lipca 2012 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2012.07.24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-24 10:19

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Protokół Nr 24/NHŻ/2012 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stwierdzono kilka nieprawidłowości, których termin usunięcia ustalono do dnia 31 lipca 2012 r. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów rozporządzenia ( WE )nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. ) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm. ). Protokół Nr 24/NHK/2012 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2012.07.04
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-09-07 13:52

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 29.05.2012 r. do 15.06.2012 r. Wydział Finansowy oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia, przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych w 2012r. Dnia 09.07.2012r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dnia 17.07.2012r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

                         

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2012.07.17
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-07-17 12:08
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-17 12:14
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-07-17 12:08

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 8.05.2012 r. do 18.05.2012 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych, inwentaryzacja. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.06.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-22 08:18

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 13 czerwca 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
 1.Gospodarstwo Rolne  Szymon Patyk Faliszewo – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne  Zenon Rutkowski Opatowice  (od dnia 3-06-2011r przejęte przez córkę: Agnieszkę Łapacz) – pobór wód podziemnych do nawadniania
3.Gospodarstwo Rolne Mirosław Paliwoda  Osięciny– pobór wód podziemnych do nawadniania
4.Gospodarstwo Rolne Mariusz Pawikowski Borucin – pobór wód podziemnych do uzupełniania wody w stawach

 W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.06.19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-19 10:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:24

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Inspektorzy z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 20 marca 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. przeprowadzili kontrolę problemową – prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie:
a) sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
b) pobranych i przekazanych dochodów budżetowych,
c) terminowość przekazywania dochodów budżetowych,
d) windykacji należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa,
e) sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Kontrolą objęto okres od  1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
W dniu 11 czerwca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 8 czerwca 2012 r. znak WFB.III.431.5.2012.
Zalecono podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:
1) naliczania i ewidencjonowania odsetek ustawowych od nieterminowego regulowania należności budżetowych, w stosunku do wszystkich dłużników,
2) niezwłocznego naliczenia i zaewidencjonowania w księgach rachunkowych zaległych odsetek pozostałym dłużnikom, w przypadku w którym nie były one naliczane za rok objęty kontrolą jak i lata ubiegłe,
3) prawidłowego ujmowania źródeł dochodów budżetowych z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w § 0920 klasyfikacji budżetowej,
4) terminowego przekazywania pobranych dochodów budżetowych na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację,
5) systematycznego podejmowania czynności windykacyjnych na drodze postępowania sądowego w odniesieniu do zaległych należności budżetowych z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
6) niezwłocznego objęcia postępowaniem cywilnoprawnym pozostałych zaległych należności budżetowych pochodzących od dłużników zalegających  z opłatą za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa,
7) prawidłowego sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.06.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-18 08:09

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Inspektor wojewódzki z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w dniu 14 maja 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:
1) na podstawie jakich dokumentów wyznaczane są zadania dla jednostek KSRG,
2) sposobu kontroli wykonania wyznaczonych zadań,
3) trybu zatwierdzania planów ratowniczych.
Kontrolą objęto okres od 1 sierpnia 2011 r. do 1 maja 2012 r.
W dniu 11 czerwca 2012 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne z dnia 4 czerwca 2012 r. znak WBZK.I.431.1.4.2012.RM. W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowa działalność jednostki została oceniona pozytywnie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.06.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-13 08:49

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w dniu 11- 04-2012r. przeprowadził zaległą kontrolę  PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:.Transport Ciężarowy Śniadecki Zenon Dęby 28 A 88-210 Dobre. W wyniku  przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.06.01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 13:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-13 09:17

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 23- 30 maja 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne Roman Kubiak Stary Radziejów Kol. – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne  Paweł Łodygowski Czołowo – pobór wód podziemnych do nawadniania
3.Gospodarstwo Rolne Robert Koziński Płowki – pobór wód podziemnych do nawadniania
4.Gospodarstwo Rolne Stanisław Sandecki, Przemystka – pobór wód podziemnych do nawadniania
5.Gospodarstwo Rolne Jarosław Witkowski Biskupice – pobór wód podziemnych do nawadniania
W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.06.01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-01 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:29

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 21.05.2012 r. do 22.05.2012 r.  przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24.05.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2012.05.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 15:19

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 19.03.2012 r. do 23.03.2012 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.04.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2012.05.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-25 12:39

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 18.04.2012 r., 24.04.2012 r., 25.04.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.05.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2012.05.21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-22 14:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektorzy kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili w Starostwie Powiatowym w Radziejowie  kontrolę doraźną gospodarki finansowej powiatu na podstawie upoważnienia nr 59 nadanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 19.08.2011 r. na okres od 1.09.2011 r. do 30.11.2011 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 14.03.2012 r. (RIO-KF-59/2011/2012).

Przedmiot kontroli: doraźna kontrola gospodarki finansowej obejmująca swym zakresem niżej wymienione tematy z zakresu gospodarki finansowej, ujęte w punktach:

 1. ustalenia ogólno – organizacyjne,
 2. gospodarka pieniężna,
 3. wynagrodzenia,
 4. zakupy towarów i usług,
 5. stosowanie przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych przy realizacji wydatków bieżących i majątkowych,
 6. ewidencja składników majątkowych,
 7. inwentaryzacja.

W dniu 14.05.2012 r. wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy informujące, że w czasie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości i nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.05.16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-16 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-16 10:25

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 24- 30 kwietnia 2012r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
 1.Gospodarstwo Rolne Jolanta i Piotr Ucińscy Stary Radziejów Kol.  – pobór wód podziemnych do nawadniania
2.Gospodarstwo Rolne Jerzy Kwiatkowski Stary Radziejów Kolonia – pobór wód podziemnych do nawadniania
3.Gospodarstwo Rolne Jacek Banaszkiewicz Stary Radziejów Kolonia – pobór wód podziemnych do nawadniania
W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2012.05.10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-10 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:31

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w dniach 22.03.2012 r., 11.04.2012 r. i 23.04.2012 r. przeprowadzili czynności sprawdzające w zakresie realizacji projektu: Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-32/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Dnia 23.04.2012 r. został podpisany protokół znak UKS0491/W3E/722/28/12/28/699.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-27 07:42

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 28.03.2012 r. i 13.04.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 23.04.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2012.04.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-25 08:00

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 22.02.2012 r. do 29.02.2012 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych. W trakcie kontroli  stwierdzono uchybienia, które podczas kontroli zostały skorygowane .
Dnia 13.03.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 2012.03.15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-15 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-15 14:39

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach od 24.01.2012 r. do 3.02.2012 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan  funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 21.02.2012 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Agnieszka Świtalska, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2012.02.23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-23 10:38

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

 W dniu 12.09.2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie. Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe, a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 13 października 2010 r. do 12 września 2011 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie ww osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem, rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2012.02.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-08 13:59

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 16 grudnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce. W dniu 18 stycznia 2012 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2012.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-02 07:55

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 15 grudnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w jednostce. Okres kontroli: 01.01.2011 r. – 30.11.2011 r. W dniu 18 stycznia 2012 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2012.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-02 07:54

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 19 grudnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności wtz na podstawie prowadzonej dokumentacji.  Okres kontroli: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. W dniu 18 stycznia 2012 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2012.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-02 07:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12975
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-13 13:31

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3529810
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 09:47

Stopka strony