Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Radziejowskiego. UZP - 423072 - 2011 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.12.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-13 10:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-13 10:11

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaży paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 2011.12.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-12 07:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-12 07:38

Zaproszenie do składania ofert na kontrolę opracowań prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na terenie Powiatu Radziejowskiego w 2012 roku.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.12.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 14:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 14:02

Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach projektu - Nasze umiejętności - naszą przyszłością. UZP 396754 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 10:55

Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Nasze umiejętności - naszą przyszłością. UZP 396692 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 10:52

Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach projektu - Nasze umiejętności naszą przyszłością. UZP 396628 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 10:20

Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach projektu Nasze umiejętności - naszą przyszłością. UZP 396572 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 10:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-25 10:17

Dostawa samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. UZP 383286 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-17 12:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-17 12:25

Dostawa autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. UZP  376462 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-14 13:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-14 13:48

Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego. UZP  373946 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-10 12:30

Dostawa maszyn narzędzi i urządzeń gastronomicznych dla Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Radziejowie. UZP 364532 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:07

Dostawa autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. UZP 362350 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 12:34

Wykonanie zadania SOLAR przez wykorzystanie energi słonecznej do produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektu Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Radziejowie. UZP 361186 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Jałoszyński
  data wytworzenia: 2011.11.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-02 14:22

Wykonanie drogi ppoż wraz z placem manewrowym przy Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Radziejowie. UZP 360548 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-02 13:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-02 14:15

Dostawa mebli wraz z montażem dla Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Kościuszki 58 w Radziejowie. UZP 355526- 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.10.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-27 15:18

Przetarg nieograniczony - dostawa dwóch samochodów dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. UZP344270-2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.10.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-20 12:09

Zakup i dostawa sprzetu spawalniczego do Zespołu Szkół  Mechanicznych w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Włodzimierz Kuc
  data wytworzenia: 2011.09.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-22 12:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-22 12:26

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012.

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 2011.09.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-19 10:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 10:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-19 10:05

Zmiana sposobu użytkowania piętra, parteru, łącznika, kuchni i piwnicy budynku po byłym internacie na budynek Zakładu Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Radziejów ul. Kościuszki 58, działka nr 690/2. UZP 244639-2011.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.09.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-14 09:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 09:18

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty na włączenie rowów melioracji szczegółowej stanowiących własność Skarbu Państwa do działek przylegających. Termin składania ofert 16 września 2011 roku godz. 11:00. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.09.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-09 08:04

Przetarg nieograniczony roboty budowlane CPV– 45.26.14.10–1; CPV 45.26.00.00-7 „Termomodernizacja  Budynków Zespołu Szkół  Mechanicznych wraz z ich przebudową. (Budynek Nr.1- Sala Gimnastyczna -docieplenie stropodachu)Etap pierwszy przy ul. Kościuszki 58 w  Radziejowie ”

drukuj ()

 • autor informacji: Włodzimierz Kuc
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-18 07:30

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie.  

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.08.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-02 11:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-02 11:35

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.07.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-01 12:40
 • data wytworzenia: 2011.07.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-01 12:41

Zaproszenie do składania oferty

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

drukuj (Zaproszenie do składania oferty)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-13 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 09:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-13 14:56

Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie dla obsługi Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010-2011” i Projektu „Dobra szkoła w Powiecie radziejowskim szansą na udany start zawodowy”. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-10 10:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-10 11:00

Dostawy kationowej emulsji asfaltowej K1-65 wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 2011.06.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-07 08:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-07 08:42

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty na naprawę baz danych ewidencji gruntów i budynków.  

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-06 10:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-06 10:30

Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie dla obsługi Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010-2011” i Projektu „Dobra szkoła w Powiecie radziejowskim szansą na udany start zawodowy”.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 10:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 10:22

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza chętnych Wykonanwców do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia florystycznego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Głowacka
  data wytworzenia: 2011.05.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-27 11:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 11:30

Dostawa odzieży roboczej dla szkół: Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego  w Radziejowie oraz Zespoł Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w ramach projektu "Dobra Szkoła w Powiecie Radziejowskim - szansą dla młodzierzy na udany start zawodowy"  

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.05.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-18 13:02

Powiat Radziejowski zaprasza do złożenia oferty na nabór partnerów do projektu Nasze umiejętności - naszą przyszłością do dnia 03.06.2011

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Jałoszyński
  data wytworzenia: 2011.05.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-12 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 10:46

Uwaga

Modyfikacja teści ogłoszenia:

 „Kandydaci na Partnera zobowiązani są spełnić łącznie następujące warunki:

1) kandydat na partnera jest organem prowadzącym dla szkoły niepublicznej,

2) szkoła prowadzona przez potencjalnego Partnera działa na terenie powiatu radziejowskiego,
3) zgodność działania potencjalnego partnera z celem projektu.”

otrzymuje brzmienie:

„Kandydaci na Partnera zobowiązani są spełnić łącznie następujące warunki:

1) kandydat na partnera jest organem prowadzącym dla szkoły niepublicznej,
z wyłączeniem szkół dla dorosłych

2) szkoła prowadzona przez potencjalnego Partnera działa na terenie powiatu radziejowskiego
3) zgodność działania potencjalnego partnera z celem projektu”

            Zmiana związana jest z wymogami dokumentacji konkursowej, w odpowiedzi na którą realizowany będzie projekt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-19 13:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-12 10:47

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia florystycznego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Głowacka
  data wytworzenia: 2011.05.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-11 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 14:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-11 14:14

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 11.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 08:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-11 08:27

Przebudowa drogi powiatowej nr 2815C Osięciny – Jarantowice od km 0+000 do km 3+127 dł. 3+127 km - II etap

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 08.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-08 09:26

Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. UZP-65590-2011

 • autor informacji: Benedykt Kowalski
  data wytworzenia: 05.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-05 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-05 17:15

Przetarg nieograniczony Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. UZP-103987-2011. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 01.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-01 12:10

Przebudowa drogi powiatowej nr 2815C Osięciny – Jarantowice od km 0+000 do km 3+124 dł. 3+124 km - II etap

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 15.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-15 08:01

Remont cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami.

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-07 07:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-07 07:59

Przetarg nieograniczony - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dobe. UZP - 69893 - 2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 02.03.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-02 09:58

Przetarg nieograniczony "Przebudowa wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie UZP - 54285-2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 16.02.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-16 08:30

Projekt budowlany spakowany w pliku samowypakowującym, należy zapisać plik na dysku następnie kliknąć lewym klawiszem myszy i wskazać miejsce docelowe gdzie mają sie pojawić wypakowne pliki. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-16 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-16 08:47

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 11.02.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-11 10:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-11 10:55

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 09.02.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-09 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-09 14:46

Zakupu samochodu dostawczego dla Zarzdąu Dróg Powiatowych w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 01.02.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 08:08

Organizacja wycieczek dla szkół z terenu Powiatu Radziejowskiego. UZP 14322-2011

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 28.01.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-28 12:26

Starostwo Powiatowe w Radziejowie zaprasza do skadania ofert na dostawę materiałów biurowych w 2011 roku.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 21.12.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-21 12:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-21 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-06 11:15

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3534628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 11:50

Stopka strony