Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 16.12.2013 r. do 17.12.2013 r. Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30.12.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.     

Radziejów, dnia 30.12.2013 r.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Katarzyna Tomczak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-30 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-02 13:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 29 października 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         

w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Radziejowie.

Przedmiotem kontroli było:  prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Okres kontroli: 01.01.2012 r. – 30.09.2013 r.

W dniu 29 listopada 2013 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

Radziejów, dn. 13.12.2013 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Magda Będkowska
  data wytworzenia: 2013-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 14:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-13 14:35

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.12.2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn.zm.) Przedmiotem kontroli była „Zgodność realizacji Kalendarza Imprez Sportowych na 2013r”. W trakcie  kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12 grudnia 2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2013-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 11:43

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 28 października 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności wtz na podstawie prowadzonej dokumentacji.

Okres kontroli: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

W dniu 28 listopada 2013 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.


Radziejów, dn. 12.12.2013 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Magda Będkowska
  data wytworzenia: 2013-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 11:41

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 28 listopada 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w ŚWIĄTNIKACH.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od lipca 2006 r. do listopada 2013 r.
W 2011 roku uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, do czasu kontroli zmiany te nie zostały zgłoszone do KRS. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji zmian w KRS. Poza tym dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-10 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-10 14:20

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 3 i 4 grudnia 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9 grudnia 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Radziejów, dnia 9 grudnia 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-09 13:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-25 07:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 28.11.2013 r. do 29 listopada 2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 6.12.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 9.12.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-09 10:37

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 26 i 27 listopada 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 29 listopada 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Radziejów, dnia 2 grudnia 2013 roku 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-02 11:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.11.2013 r. przeprowadził kontrolę Szkolnego Koła Strzeleckiego LOK przy ZSM w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była: realizacja zawodów strzeleckich finansowanych przez powiat. Zakres kontroli obejmował zgodność wydatków prognozowanych w „Preliminarzu” na 2013 rok z wykonanymi. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27.11.2013r.  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2013-11-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-29 09:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 21 listopada 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: KLUB SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim. 
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od kwietnia 2006 r. do listopada 2013 r.
W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-26 12:05

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 28.10.2013 r. do 30.10.2013 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, prawidłowość naliczania płac i pochodnych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19.11.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Teresa Wojciechowska, Barbara Matczak

Radziejów, dnia 22.11.2013 r.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Barbara Matczak
  data wytworzenia: 2013-11-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-22 08:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-22 08:07

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 28.10.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15.11.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

                                                             Dorota Waszak, Jadwiga Wawrzyniak

Radziejów, dnia 19.11.2013 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-19 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 09:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 13.11.2013 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie kontrolę sprawdzającą. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm. ), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-15 14:04

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 5 listopada 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w LUBSINIE.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrola objęto okres od lipca 2006 r. do października 2013 r.
W 2011 roku uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, do czasu kontroli zmiany te nie zostały zgłoszone do KRS. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji zmian w KRS. Poza tym dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-08 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-15 08:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 5 listopada 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w DĘBOŁĘCE – RUDZK DUŻY.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od lipca 2006 r. do października 2013 r.
W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-08 11:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-08 11:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 24 października 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w JERZYCACH.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od 2006 r. do października 2013 r.
W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-08 11:09

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 29 października 2013 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą: STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI  z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim. 
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od maja 2008 r. do października 2013 r.
W działalności Stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja stowarzyszenia zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-08 08:34

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 Pracownicy Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach 26-28.03., 2.04., 5.04., 11.04., 26.04., 24.05., 27.05.2013 r. przeprowadzili kontrole w Starostwie Powiatowym w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie realizacji zadań, na które PFRON przekazał środki Powiatowi Radziejowskiemu według algorytmu w 2012 r. Dnia 2.07.2013 r. został podpisany protokół kontroli. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Wniesiono o zwrot do PFRON kwoty 173 247,50 zł, w tym od PUP 150 000,00 zł i PCPR 23 247,50 zł, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania środków z PFRON, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Złożono wyjaśnienie do wystąpienia pokontrolnego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-28 14:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-28 14:23

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w dniach 15.10.2013 r. – 18.10.2013 r., 21.10.2013 r. – 23.10.2013 r. przeprowadził kontrolę płatnika składek Powiatowy Radziejowski Kapitał Ludzki.

Zakres kontroli objął:

1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

2) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia  23.10.2013 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Radziejów, dnia 24.10.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-25 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-25 09:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 16.10.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22.10.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Radziejów, dnia 22.10.2013 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-22 13:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 13:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie  informuje, że w dniach  od 01.10.2013 r. do 04.10.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu przeprowadził kontrolę w tut. Centrum w zakresie:

 

1)prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

2)ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,

3)prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

4)wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Okres kontroli:       styczeń 2010 r. – grudzień 2012 r.

W dniu 04.10.2013 r. podpisano protokół kontroli, bez zaleceń.

 

Radziejów, dn. 15.10.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-15 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 10:24

Informacja o przeprowadzonej kontroli

      Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 31.07.2013 r. do 7.08.2013 r. na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_PR.433.1.1099.2011, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 15.11.2011 r., art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6.12.2006 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712, ze zm.), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie wojewódzkim z dnia 5.06.1998 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.).  Nazwa projektu „Nasze umiejętności – naszą przyszłością”.

Zakres kontroli:

- prawidłowość rozliczeń finansowych,

- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,

- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,

- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

- poprawność udzielania Zamówień Publicznych/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności,

- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,

- prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,

- sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu.

W dniu 9.09.2013 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną nr 139/1/2013.

Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 3.10.2013 r. znak SP-IV-K.44.82.1.2013. Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

Instytucja Pośrednicząca zaleca Beneficjentowi zwrócenie większej uwagi i staranności w realizowanych obecnie oraz w przyszłości projektach na sposób przygotowywania i weryfikacji dokumentacji projektu zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi, w tym przypadku w szczególności na zgodność z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Instytucja Pośrednicząca PO KL zobowiązuje Beneficjenta do udokumentowania faktu usunięcia nieprawidłowości, tj. przedstawienia anemometru przenośnego i multimetrów cyfrowych bądź też ich dokumentacji fotograficznej po uzupełnieniu brakujących oznaczeń zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.

Radziejów, dnia 4.10.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-09 07:32

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 09-10 września 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1. Gospodarstwo Rolne Maciej Przybylski   Szostka -  pobór wód podziemnych do deszczowania upraw,

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie, 88-200 Radziejów - pobór wód podziemnych do deszczowania upraw,

3. Gospodarstwo Rolne Zbigniew Wiśniewski Nagórki  – pobór wód podziemnych do deszczownia i zraszania upraw roślin ozdobnych i innych,

4. Gospodarstwo Rolne Artur Żywiczyński  zam. Bodzanowo - pobór wód podziemnych do deszczownia upraw rolno – warzywnych,

5. Gospodarstwo Rolne Rafał Malinowski  Szostka  - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych    dla potrzeb  deszczowania upraw rolno – warzywnych.                                                   

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-07 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-07 13:52

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 27 i 29 sierpnia 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. Dnia 30 września  2013 roku  został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Ze względu na unieważnienie w dniu 9 września 2013 roku postępowania w trybie zapytania o cenę odstąpiono od wydania zaleceń.   

Radziejów, dnia 2 października 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Mariola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-02 08:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 08:26

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 16-30 września 2013r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

1. M.G. TRANS s.c. Szczepaniak Mieczysława Świątniki 18, 88-230 Piotrków Kujawski,

2. M.G. TRANS s.c. Szczepaniak Grzegorz Świątniki 18, 88-230 Piotrków Kujawski,

3. Przewozy Okazjonalne Osób „ BUS” Piotr Bolewski ul. Stanisława Moniuszki 7, 88-200 Radziejów,

4. Przewozy Okazjonalne Osób „ BUS” Zygmunt Stasiak  ul. F. Chopina 19, 88-200 Radziejów.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-01 14:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 4 września 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową  w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5 września  2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Radziejów, dnia 5 września 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Mariola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-09-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-06 08:07

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 24-31 lipca 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1.Gospodarstwo Rolne Zbigniew Dziubich  - Bronisław  - pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1

2.Gospodarstwo Rolne Henryk Niewęgłowski - Radziejów - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo – trzeciorzędowych

3.Gospodarstwo Rolne Emila i Tomasz Pakulscy zam. Powałkowice   - pobór wód powierzchniowych z własnego stawu

 

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-27 13:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 12:54

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 21 sierpnia 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22 sierpnia 2013 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

 

Radziejów, dnia 22 sierpnia 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Mariola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2013-08-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-22 14:14

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 21.06.2013 r. przeprowadzili kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 121 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Dnia 12.07.2013 r. przekazano wystąpienie pokontrolne Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Radziejów, dnia 30.07.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-30 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-30 09:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniu 27.06.2013 r. na podstawie § 16 Umowy nr UDA-POKL.06.03.00-04-287/11-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Nazwa projektu „Moja droga do pracy”.

Zakres kontroli:

- dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ścieżka audytu,

- kwalifikowalność personelu projektu – zarządzanie projektem,

- kwalifikowalność uczestników projektu i rekrutacja,

- działania informacyjno-promocyjne,

- stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,

- rozliczenia finansowe,

- wskaźniki monitoringowe – postęp rzeczowy.

W dniu 5.07.2013 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną nr 30/6.3/2013.

Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 19.07.2013 r. i dotyczą następujących kwestii:

- 12 D stwierdzono uchybienie w zakresie oznaczenia materiałów promocyjnych,

- 12 E stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych / zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,

- 12 F stwierdzono uchybienia w zakresie danych widniejących w załącznikach nr 1 we wnioskach beneficjenta o płatność,

- 12 G stwierdzono uchybienia w zakresie danych widniejących w tabeli 7, dot. wskaźników.

 

Radziejów, dnia 25.07.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-25 11:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-25 11:49

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Oddziału Kujawsko - Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przeprowadzili w dniu 11.06.2013 r. kontrolę w Powiecie Radziejowskim. Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Powiecie Radziejowskim było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr WRR/000122/D z dnia 12.12.2011 r. o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze D.
Kontrolą objęto:
- Starostwo Powiatowe w Radziejowie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie.
W dniu 2.07.2013 r. Powiat Radziejowski otrzymał protokół kontroli. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Radziejów, dnia 19.07.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-22 08:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-25 11:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 20 i 24 czerwca 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27 czerwca 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 27 czerwca 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-27 14:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 7 czerwca 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18 czerwca 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 20 czerwca 2013 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska; Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-20 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-20 09:27

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 10-13 czerwca 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1. Grupa Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o. ul. Ślężańska 10, 61-248 Poznań Oddział Rzeczycy , 88-230 Piotrków Kujawski - odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych z terenu firmy do rowu melioracyjnego

2. Gospodarstwo Rolne Dariusz Śniadecki Broniewek  – pobór wód podziemnych do nawadniania upraw

3.Gospodarstwo Rolne Krzysztof Czerwiński zam. Pścininek - pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1

4. Gospodarstwo Rolne Anna i Tomasz Balcerak zam. Powałkowice  - pobór wody, powierzchniowej z własnego stawu

5.Gospodarstwo Rolne Mirosław Kujawa  zam. Szostka - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-19 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 12:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 28.05.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dnia 6.06.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

                                                                   

                                                                 Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak                                                             

Radziejów, dnia 6.06.2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-06 11:09

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 23-31 maja 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1.Gospodarstwo Rolne Artur Bentkowski Broniewek  – pobór wód podziemnych do nawadniania upraw
                                                                                             
2.Gospodarstwo Rolne Tadeusz Skowroński  zam. Szostka  pobór wód podziemnych do nawadniania upraw

3.Przedsiębiorstwo Obsługi Rolniczej „PRODEX” Tadeusz Zrałczyk ul. Rolnicza 16, 88-200 Radziejów – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych z terenu firmy do rowu melioracyjnego

4.Urząd Gminy Topólka, 87-875 Topólka- odprowadzanie wód z drenażu opaskowego na składowisku odpadów w miejscowości Wandynowo

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-05 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 5-25 kwietnia 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę (przegląd) wydanego pozwolenia zintegrowanego w Proszkowni Mleka Spółka. z o.o. ul. Dworcowa 28 88-230 Piotrków Kujawski.W czasie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-16 12:35

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 22-26 kwietniach 2013r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1. Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny - odprowadzenie do gminnej kanalizacji sanitarnej ścieków z myjni samochodowej,

2. FHU. Popiołek Agnieszka  88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 18 – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych z terenu firmy

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-16 12:30

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

   Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 13.02.2013 r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą (WSPN.I.1611.3.2013).

   Kontrola miała na celu sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Radziejowskiemu przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wskazanych w protokole kontroli znak WSPN.I.0934-4/09 z dnia 16.12.2009 r., w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym wprowadzani zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.

  Starostwo Powiatowe w Radziejowie dnia 16.04.2013 r. otrzymało protokół z kontroli sprawdzającej.

  Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 2.05.2013 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o: zintensyfikowanie działań mających na celu wykonanie nałożonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31.12.2010 r.

                                                                                    

Radziejów, dnia 6 maja 2013 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-07 08:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 08:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 18.04.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 23.04.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.                  

                                                                 Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak                                           

Radziejów, dnia 24.04.2013 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • data wytworzenia: 2013-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 10:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-25 10:28

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

W dniu 19 grudnia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności wtz na podstawie prowadzonej dokumentacji.

Okres kontroli: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

W dniu 27 marca 2013 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

 

Radziejów, dn. 27.03.2013 r.

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2013-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-02 14:53

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

W dniu 19 grudnia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce.

W dniu 27 marca 2013 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

 

 

Radziejów, dn. 27.03.2013 r.

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2013-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-02 14:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

W dniu 21 grudnia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w jednostce.

Okres kontroli: 01.01.2012 r. – 30.11.2012 r.

W dniu 27 marca 2013 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

Radziejów, dn. 27.03.2013 r.

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2013-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-02 14:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-02 14:49

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 18.03.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 21.03.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-03-21
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-21 13:36

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 27.02.2013 r. do 28.02.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13.03.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-14 14:50

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.02.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli były wydatki i realizacja monitoringu wewnątrz obiektu. Dnia 7.03.2013 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2013-03-12
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-12 07:46

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie w dniu 5.12.2012 r. (znak sprawy III 402-34/12). Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowił: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.).
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokółach podpisanych w dniu 26.02.2013 r.
Archiwum Państwowe w Toruniu wydało następujące zalecenie pokontrolne: należy przeprowadzić przegląd zgromadzonych materiałów, które z uwagi na utratę przydatności użytkowej podlegają wyłączeniu z zasobu i przekazaniu do Archiwum Państwowego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2013-03-07
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-07 15:25

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 7.12.2012 r. do 11.12.2012 r. i od 17.12.2012 r. do 18.12.2012 r.  przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. Dnia 11.01.2013 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 21.01.2013 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-22 10:44
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-22 10:43

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 19 grudnia 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16 stycznia 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013.01.16
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-16 13:08
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-16 13:09

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 7 grudnia 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2012. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10 stycznia 2013 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013.01.10
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-10 14:49

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w dniach 20.11.2012 r. – 23.11.2012 r., 26.11.2012 r. – 30.11.2012 r. przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.
Zakres kontroli objął:
1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia  30.11.2012 r.
Kontrolujący zalecił:
- zmiany kodu tytułu ubezpieczeń społecznych 011100 na kody ubezpieczeń zasiłków macierzyńskich z kodem 124000,
- przy naliczaniu składek Funduszu Pracy na zatrudnione osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn pomniejszenie składek na Fundusz Pracy z uwagi na przekroczenie wieku,
- naliczyć składki na poszczególne fundusze od wypłaconej nagrody dla 1 osoby w miesiącu maju 2009 r.,
- przekazać imienne raporty i naliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa od wypłaconych zasiłków macierzyńskich dla 5 osób.
Zalecenia są realizowane.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Anna Bruździńska
  data wytworzenia: 2013.01.09
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-09 14:36
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 14:51

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie w dniach od 18 czerwca 2012r. do 28 czerwca 2012r. z przerwą w dniach od 19 czerwca 2012r. do 26 czerwca 2012r. przeprowadzona została kontrola problemowa przez inspektorów wojewódzkich z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie oceny standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona pozytywnie z uchybieniami.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2013.01.09
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-09 08:38
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-09 08:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-02 13:13

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony