Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/229/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:46

Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/2014/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:41

Uchwała Nr XXXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:18

Uchwała Nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:28

Uchwała Nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Topólka prowadzenia własnego zadania publicznego Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:14

Uchwała Nr XXXVIII/224/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Wiedza moją przyszłością"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:01

Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2014 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:08

Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2014 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:04

 

Uchwała Nr XXXVIII/221/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013 - 2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 09:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 09:56

Uchwała Nr XXXVIII/220/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 09:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 09:53

 Uchwała Nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013 - 2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:37

Uchwała Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:29

Uchwała Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz deklaracją wekslową

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 10:15

Uchwała Nr XXXVII/216/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:52

Uchwała Nr XXXVII/215/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:45

Uchwała Nr XXXVII/214/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:40

Uchwała Nr XXXVII/213/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 09:34

Uchwała Nr XXXVI/212/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-29 13:56

Uchwała Nr XXXVI/211/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:08

Uchwała Nr XXXVI/210/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:03

Uchwała Nr XXXVI/209/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/204/2013 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 10:00

Uchwała Nr XXXVI/208/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:55

Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013 - 2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 10:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 11:18

Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 10:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 10:48

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" program Comenius Partnerskie Projekty Szkół

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 10:45

Uchwała Nr XXXV/204/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie utowrzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 08:19

Uchwała Nr XXXV/203/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:44

Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Radziejowie do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neonatologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:41

Uchwała Nr XXXV/201/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego na rok 2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 07:37

Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:27

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie powatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:24

Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:22

Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:19

Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2012 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-28 10:17

Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:42

Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:39

Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:36

Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 11:33

Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zajętych pod ciągi dróg powiatowych: nr 2830 C Rzeczyca - Jerzyce, nr 2832 C Piotrków Kujawski - Zborowiec, nr 2833 C Piotrków Kujawski - Tomisławice, niezbędnych do realizacji celów publicznych związanych z komunikacją, przeznaczonych pod drogi gminne

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:54

Uchwała Nr XXXII/190/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Radziejowie do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:48

Uchwała Nr XXXII/189/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013-2025

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:45

Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:44

Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podrózy służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:42

Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:40

Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:38

Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:35

Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "przeciwdziałanie zagrożeniu życia ludzkiego - modernizacja systemu awaryjnego zasilania", i obciążenie hipoteką nieruchomość o numerze ewidencyjnym 666/13 o powierzchni 3,3025 ha zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:33

Uchwała Nr XXXII/182/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "zapobieganie poważnym awariom i ich skutkom - montaż instalacji sygnalizacji pożaru", i obciążenie hipoteką nieruchomość o numerze ewidencyjnym 666/13 o powierzchni 3,3025 ha zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 10:30

 

Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:27

Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:24

Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczeń kuchni szpitalnej przeznaczonych do przygotowania posiłków dla pacjentów szpitala firmie, która będzie realizowała usługi w zakresie wyżywienia chorych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Zdrowotnej w Radziejowie, znajdujących się przy ul. Szpitalnej 3, położonych na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:22

Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Nauka pływania wyrównaniem szans wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radziejowskiego"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:16

Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:14

Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie powołania komisji konursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:12

Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:10

Uchwała Nr XXXI/174/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:07

Uchwała Nr XXXI/173/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-25 08:06

Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Radziejowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:50

Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
zmianiająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:47

Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
zmianiająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:46

Uchwała Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
zmianiająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:45

Uchwała Nr XXX/168/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:44

Uchwała Nr XXX/167/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. 
w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie "FORUM SAMORZĄDOWE" do Rady Powiatu w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 13:42

Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:28

Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:27

Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Staże zawodowe drogą do podjęcia pracy przez uczniów ZSM w Radziejowie"

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:23

Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:15

Uchwała Nr XXIX/162/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013-2015

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:12

Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 13:10

Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:38

Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewdoniczących Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:36

Uchwała Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowań wyboru radnych na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:35

Uchwała Nr XXIX/157/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:34

Uchwała Nr XXIX/156/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-01-10 08:35

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3848583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 11:51

Stopka strony