Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 263/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 11:08

Uchwała Nr 262/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (oczyszczalni ścieków) wybudowanej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, sfinansowanej ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska, jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 11:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 11:01

Uchwała Nr 261/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 10:55

Uchwała Nr 260/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE TRENDLINE 3.000 2.0 TDI Kw 5-G) zakupionego dla potrzeb Zespołu Szkół i Placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-09 08:25

Uchwała Nr 259/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN T 41,9 TD rok produkcji 2001, o numerze rejestracyjnym CRA J887) stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-03 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-03 09:02

Uchwała Nr 258/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-03 08:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-03 08:52

Uchwała Nr 257/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletnej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 - 2025 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:58

Uchwała Nr 256/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne pzrekazanie środka trwałego (samochodu osobowego marki Volkswagen transporter rok produkcji 2006), o numerze rejestracyjnym CRA 50AK stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:43

Uchwała Nr 255/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na wynajęcie na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego budynków gospodarczych (wiata o pow. 116 m2, stodoła o pow. 106 m2), znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2,1244 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego, a będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:34

Uchwała Nr 254/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:22

Uchwała Nr 253/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-20 13:20

Uchwała Nr 252/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2013 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-04 13:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-04 13:20

Uchwała Nr 251/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:33

Uchwała Nr 250/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych: (samochodu osobowego SKODA Felicia LX oraz samochodu osobowego FIAT UNO 1,4 KAT) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:29

Uchwała Nr 249/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres dwóch lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-25 09:25

Uchwała Nr 248/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu osobowego Volkswagen T41,9 TD) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 11:06

Uchwała Nr 247/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z oragnizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 10:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 10:40

Uchwała Nr 246/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9,00 m2 przeznaczonego na Sklep Medyczno - Rehabilitacyjny "MA-JA-Med.", znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 3,3025 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:48

Uchwała Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m2 przeznaczonego na salon optyczny, znajdującego się w części ciągu komunikacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 3,3025 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:42

Uchwała Nr 244/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-03 12:37

Uchwała Nr 243/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 11:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 11:24

Uchwała Nr 242/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:47

Uchwała Nr 241/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:40

Uchwała Nr 240/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2013 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:37

Uchwała Nr 239/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie przyznania "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:34

Uchwała Nr 238/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektoa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:30

Uchwała Nr 237/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 sieprnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianownego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-12 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-12 10:07

Uchwała Nr 236/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 sieprnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiatowy Urząd Pracy w w Radziejowie roli Partnera  lub Beneficjenta we wspólnej realizacji projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-12 09:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-12 10:02

Uchwała Nr 235/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 10:00

Uchwała Nr 234/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2013 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 09:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 09:58

Uchwała Nr 233/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:26

Uchwała Nr 232/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:23

Uchwała Nr 231/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:20

Uchwała Nr 230/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-03 12:17

Uchwała Nr 229/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-27 08:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-27 08:57

Uchwała Nr 228/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:39

Uchwała Nr 227/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:36

Uchwała Nr 226/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego na rok 2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:31

Uchwała Nr 225/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:28

Uchwała Nr 224/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 13:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-24 13:15

Uchwała Nr 223/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:53

Uchwała Nr 222/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:51

Uchwała Nr 221/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2013 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:49

Uchwała Nr 220/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozania finansowego Powiatu Radziejowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:46

Uchwała Nr 219/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Radziejowie do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:44

Uchwała Nr 218/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-26 11:38

Decyzja Nr 26/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:31

Decyzja Nr 25/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:30

Decyzja Nr 24/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:28

Decyzja Nr 23/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:27

Decyzja Nr 22/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawiewygasnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:26

Decyzja Nr 21/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawiewygasnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-22 13:24

Uchwała Nr 217/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:48

Uchwała Nr 216/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (samochodu osobowego FIATA UNO 1.0 KAT)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:46

Uchwała Nr 215/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:43

Uchwała Nr 214/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:42

Uchwała Nr 213/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczeń kuchni szpitalnej przeznaczonych do przygotowania posiłków dla pacjentów szpitala firmie, która będzie realizowała usługi w zakresie wyżywienia chorych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, znajdujących się przy ul. Szpitalnej 3, położonych na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego, a będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:39

Uchwała Nr 212/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości w 2013 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:33

Uchwała Nr 211/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-16 10:29

Uchwała Nr 210/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013 - 2025 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 12:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 12:00

Uchwała Nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 12:00

Uchwała Nr 208/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 11:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 11:51

Uchwała Nr 207/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 11:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-03 11:49

Uchwała Nr 206/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 prowadznych przez powiat radziejowski szkołach i placówkach oświatowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:20

Uchwała Nr 205/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2013/2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:18

Uchwała Nr 204/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:16

Uchwała Nr 203/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (Turbina wiatrowa + regulator) o numerze inwentarzowym SP-3/4/13 zakupionego w ramach projektu "Nasze umiejętności - naszą przyszłością", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UM_PR.4331.1099.2011 na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:15

Uchwała Nr 202/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 09:14

Uchwała Nr 201/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 14:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-25 14:26

Uchwała Nr 200/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:40

Uchwała Nr 199/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:36

Uchwała Nr 198/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego nr 315 znajdującego się na III piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:34

Uchwała Nr 197/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 191/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:45

Uchwała Nr 196/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (urządzenia o nazwie MOBILedit Complete Forensic Solution wraz z oprogramowaniem) przeznaczonego do odczytywania informacji z telefonów komórkowych, zakupionego dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:42

Uchwała Nr 195/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego drogi pożarowej przy krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, wybudowanej na działce o nr ewid. 690/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, na rzecz trwałego zarządcy Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:39

Uchwała Nr 194/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:35

Uchwała Nr 193/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-04 10:34

Uchwała Nr 192/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:48

Uchwała Nr 191/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:47

Uchwała Nr 190/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:45

Uchwała Nr 189/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 9m2 przeznaczonego dla personelu, który będzie realizował usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, znajdującego sie w budynku "D" przy ul. Szpitalnej 3 położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Zakładu Opieki Publicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-28 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37256
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-28 09:46:54