Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/25/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/24/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 14:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 14:18

Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/22/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/20/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Radziejowie do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 08:48

Uchwała Nr I/10/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:20

Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:17

Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:15

Uchwała Nr I/7/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:13

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:11

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 08:09

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:21

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:19

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:17

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-01 07:15

Uchwała Nr XLV/272/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:55

Uchwała Nr XLV/271/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:53

Uchwała Nr XLV/270/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nierchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Miasta Radziejów zajętej pod ciąg drogi powiatowej nr 2845 C Radziejów ul. Szkolna, niezbędnej do realizacji celu publicznego związanego z budową parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:49

Uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:45

Uchwała Nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości opłat na 2015 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:42

Uchwała Nr XLIV/267/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:13

Uchwała Nr XLIV/266/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:10

Uchwała Nr XLIV/265/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:06

Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:04

Uchwała Nr XLIV/263/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:02

Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:04

Uchwała Nr XLIII/261/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:02

Uchwała Nr XLIII/260/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 09:01

Uchwała Nr XLIII/259/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:58

Uchwała Nr XLIII/258/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:55

Uchwała Nr XLIII/257/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:52

Uchwała Nr XLIII/256/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:50

Uchwała Nr XLII/255/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:21

Uchwała Nr XLII/254/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:06

Uchwała Nr XLII/253/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu radziejowskiego oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:04

Uchwała Nr XLII/252/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji programu współpracy międzynarodowej "Erasmus Plus"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 15:01

Uchwała Nr XLII/251/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 14:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 14:57

Uchwała Nr XLII/250/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 14:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 14:55

Uchwała Nr XLI/249/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kozińskiej z dnia 17 marca 2014 r.  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:51

 Uchwała Nr XLI/248/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:49

Uchwała Nr XLI/247/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:46

Uchwała Nr XLI/246/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 - 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:42

Uchwała Nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-25 12:39

Uchwała Nr XL/244/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:46

Uchwała Nr XL/243/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:44

Uchwała Nr XL/242/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz wysokości opłat za korzystanie z pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:42

Uchwała Nr XL/241/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres czterech lat pomieszczeń pralni wraz ze sprzętem, znajdujących się w budynku kuchni przy ul. Szpitalnej 3 położonym na działce o numerze ewidencyjnym 666/13 o pow. 3,3025 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącym własność Powiatu Radziejowskiego, a będącym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:26

Uchwała Nr XL/240/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:22

Uchwała Nr XL/239/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:20

Uchwała Nr XL/238/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 14:19

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:23

Uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:21

Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:20

Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:15

Uchwała Nr XXXIX/233/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:11

Uchwała Nr XXXIX/232/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:09

Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie delegowaia radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:05

Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań nad odwołaniem Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-31 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17468
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-08 14:17:25