Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:01

Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: Aparatury Laboratoryjnej: Suszarki laboratoryjnej (112l temp. max. 300C, SLW 115 STD INOX), Stolika rozpływu (wg normy EN-1015-3, MMC-002), Aparatu VeBe (UTC-0560), Wstrząsarki (LPzE-2 e/do sit 200 mm/amplituda drgań 0-2,5 mm, LpzE-2e) zakupionych ze środków projektu pn. "Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.042.2014 Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych Tablic Interaktywnych Qomo QWB100WS-PS zakupionych ze środków projektu pn. "Wiedza moją przyszłością", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.370.2014 przez Powiat Radziejowski Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Projektora Epson EB585W zakupionego ze środków projektu pn. "Wiedza moją przyszłością", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.370.2014 przez Powiat Radziejowski Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Projektora Epson EB575W zakupionego ze środków projektu pn. "Wiedza moją przyszłością", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.370.2014 przez Powiat Radziejowski Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-08 09:47

Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie powierzenia obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-16 14:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 10:55

Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-11 13:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-11 13:13

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-11 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-11 12:12

Uchwała Nr 331/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:35

Uchwała Nr 330/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - kosiarki marki Stihl FS-220 rok produkcji 1992, numer fabryczny 12519159, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie na rzecz Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:22

Uchwała Nr 329/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - inwestycji pod nazwą utwardzenie fragmentu działki nr 687/1 położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 17, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie o wymiarach 7,5 metra na 15 metrów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 13:09

Uchwała Nr 328/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 08:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 09:00

Decyzja Nr 38/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wygasnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:57

Uchwała Nr 327/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną porzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:49

Uchwała Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na najm lokalu użytkowego (mieszkanie służbowe) na okres dwóch lat, położonego w budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Panu Sylwestrowi Wojciechowskiemu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:33

Uchwała Nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:12

Uchwała Nr 324/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2014 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:07

Uchwała Nr 323/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 12:05

Uchwała Nr 322/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą z I przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 11:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-22 11:56

Uchwała Nr 321/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-16 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-16 08:58

Uchwała Nr 320/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-30 14:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-30 14:18

Uchwała Nr 319/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-30 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-30 14:15

Uchwała Nr 318/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:31

Uchwała Nr 317/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyznania "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 13:25

Uchwała Nr 316/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiaetnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 09:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-26 10:00

Uchwała Nr 315/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-24 07:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-24 07:35

Uchwała Nr 314/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-16 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-16 09:19

Decyzja Nr 37/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-11 14:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-11 14:34

Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:41

Uchwała Nr 312/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Mechanicznych, a stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:36

Uchwała Nr 311/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:26

Uchwała Nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:20

Uchwała Nr 309/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu  się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2014 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:14

Uchwała Nr 308/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2014 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 11:09

Decyzja Nr 36/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 10:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 10:57

Decyzja Nr 35/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 10:54

Decyzja Nr 34/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:58

Decyzja Nr 33/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:47

Decyzja Nr 32/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:42

Decyzja Nr 31/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:38

Decyzja Nr 30/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:33

Decyzja Nr 29/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:30

Decyzja Nr 28/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:27

Decyzja Nr 27/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-29 09:24

Uchwała Nr 307/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 11:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 11:14

Uchwała Nr 306/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 11:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 11:07

Uchwała Nr 305/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2014 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 10:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-18 10:59

Uchwała Nr 304/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (Serwery Zoneo Premium) zakupionych ze środków projektu pn. "Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.042.2014, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:59

Uchwała Nr 303/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: Tablice interaktywne z projektorem (SMART SB480-5 1.gw., HITACHI CP-AX2503 z uchwytem), Urządzenie wielofunkcyjne (TOSHIBA e-studio 287cs) zakupionych ze środków projektu pn. "Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.042.2014, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:56

Uchwała Nr 302/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (sprzętu komputerowego) stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego, będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Nowej Wsi

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:46

Uchwała Nr 301/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-25 11:43

Uchwała Nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:43

Uchwała Nr 299/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2013/2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:34

Uchwała Nr 298/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:31

Uchwała Nr 297/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-30 08:29

Uchwała Nr 296/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspiernia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:58

Uchwała Nr 295/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych,położonych w miejscowości Radziejów,w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 i 691/17 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:55

Uchwała Nr 294/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:52

Uchwała Nr 293/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-17 07:50

Uchwała Nr 292/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechnicznych im. Józefa Piłsudskiego  w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-09 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-09 09:36

Uchwała Nr 291/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechnicznych im. Józefa Piłsudskiego  w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-09 09:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-09 09:35

Uchwała Nr 290/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 09:08

Uchwała Nr 289/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechnicznych im. Józefa Piłsudskiego  w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 09:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 09:01

Uchwała Nr 288/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie trzech nieruchmości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 i 691/17 do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 08:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-23 08:57

Uchwała Nr 287/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:46

Uchwała Nr 286/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 11:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:43

Uchwała Nr 285/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w zakresie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:39

Uchwała Nr 284/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu użytkowego (mieszkanie służbowe) na okres trzech lat, położonego w budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Pani Danieli Milińskiej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:31

Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (samochodu osobowego Skoda Felicia LX o numerze rejestracyjnym CRA H 555) 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:09

Uchwała Nr 282/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-19 10:01

Uchwała Nr 281/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:30

Uchwała Nr 280/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskego za I kwartał 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:29

Uchwała Nr 279/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Radziejowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-07 14:27

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 kwietnia 2014 r. uchwałę Nr 222/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-17 11:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-17 11:33

Uchwała Nr 277/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:36

Uchwała Nr 276/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2013 - 2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:35

Uchwała Nr 275/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 15:32

Uchwała Nr 274/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia rozszerzeń oraz zawodów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2014/2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 08:45

Uchwała Nr 273/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres czterech lat pomieszczeń pralni wraz ze sprzętem, znajdujących sie w budynku kuchni przy ul. Szpitalnej 3 położonym na działce o numerze ewidencyjnym 666/13 o pow. 3,3025 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2, stanowiącym własność Powiatu Radziejowskiego, a będącym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 08:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-04 08:39

Uchwała Nr 272/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości należności przysługujących pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce uczestniczącym w realizacji Partnerskich Projektów Comenius z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 13:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 13:11

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:39

Uchwała Nr 270/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 222/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:33

Uchwała Nr 269/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie radziejowskim w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:25

Uchwała Nr 268/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:11

Uchwała Nr 267/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego  Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-26 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-26 08:42

Uchwała Nr 266/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-26 08:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-26 08:39

Uchwała Nr 265/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-28 10:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-28 10:01

Uchwała Nr 264/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-28 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-28 10:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9687
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-20 10:58:04