Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radziejów na realizację zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie i nadania Statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Miasta Radziejów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:41

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/74/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-08 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 12:02

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat na 2016 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli wystąpienia Powiatu Radziejowskiego z Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2015 - 2017 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:27

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-08-26 13:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:14

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-08-26 13:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:14

Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przeniesienia prawa własności na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego odcinka drogi powiatowej nr 2844 C ul. Kruszwicka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia w Wierzbinku filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie:

1. przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego";

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r. w uchylenia uchwały Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie:

1. przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego";

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 11:53

Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie:

1. przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego";

2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Uchwała Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz wysokości opłat za korzystanie z pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:43

Uchwała Nr III/36/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/35/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/34/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/32/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/31/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/30/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/29/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/28/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-04 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-18 10:35:39