Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 11:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-11-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-10 11:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 11:09

Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 11:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-11-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-10 10:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 11:09

Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 12:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 12:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Decyzja Nr 5/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 12:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Decyzja Nr 4/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 12:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Decyzja Nr 3/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/31, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 11:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/30 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 11:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/29, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 666/8, w drodze pierwszego przretargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 11:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-20 12:30

Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-08 12:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 12:30

Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-10-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-08 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 12:30

Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 09:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-16 08:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 09:00

Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 - 2020 oraz na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-16 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42

Uchwała Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015 - 2026.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-16 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42

Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-16 08:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42

Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-16 08:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-16 08:42

Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-08 14:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-09-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-08 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-08 14:42

Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-08-26 13:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 13:03

Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 12:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-08-26 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 12:57

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 09:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-08-26 09:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-26 09:31

Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 5 m2 wraz z wyposażeniem przeznaczonego na prowadzenie baru szkolnego, znajdującego się w auli budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 1199, o pow. 0,7170 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00018765/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 15:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-30 14:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-07-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-07-30 14:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 15:23

Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 15:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-30 14:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-07-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-07-30 14:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 15:23
 
Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-30 13:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2015-07-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-07-30 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-30 13:53

Uchwała Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 12:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 12:55

Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2014/2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 12:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 10:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 12:55

Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat pomieszczenia użytkowego o pow. 12,79 m2 przeznaczonego na "punkt małej gastronomii", znajdującego się w budynku Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego niegraniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-24 07:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-24 08:52

Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) środka trwałego - budynku hydroforni (stacja uzdatniania wody) znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 666/13 połozonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2015-2017 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-22 08:25

Uchwała Nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie`ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-30 14:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-30 14:31

Decyzja Nr 2/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-30 14:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-30 14:31

Uchwała Nr 27/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie piętnastu nieruchomości gruntowych o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, położonych w miejscowości Wymysłowo-Stawiska, gmina Piotrków Kujawski, o powierzchni 1,6385 ha, oznaczonych geodezyjnie numerami działek od 229/2 do 229/16, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00024196/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie użytkownikom wieczystym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Decyzja Nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Jeryś p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 25/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2015 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Radziejowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-29 07:20

Uchwała Nr 23/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-22 08:23

Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-09 08:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-09 08:31

Uchwała Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-09 08:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-09 08:31

Uchwała Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 oraz na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Uchwała Nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 07:01

Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 12:19

Uchwała Nr 14/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 12:19

Uchwała Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-04 12:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-04 12:54

Uchwała Nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-04 12:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-04 12:54

Uchwała Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywołwczą z I przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-20 07:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48

Uchwała Nr 10/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Urządzenia NASHUATEC MP2001SP zakupionego ze środków projektu pn. "Wiedza moją przyszłością", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.370.2014 przez Powiat Radziejowski, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Publicznego Gimnazjum w Dobrem

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-20 07:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48

Uchwała Nr 9/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Radziejowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-20 07:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-20 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14239
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-20 12:28:19