Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Minister Infrastruktury i Rozwoju
  data wytworzenia: 2013-12-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-30 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-07 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-30 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-07 08:48

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Paliwodę  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego R-A9 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 63/9 w obrębie ewidencyjnym Płowce I, gm. Radziejów gmina Radziejów.
           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-30 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 13:21

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jakuba Wilińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego R-A na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 154/1 w obrębie ewidencyjnym Stary Radziejów Kolonia, gmina Radziejów. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-30 13:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 13:21

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Lewandowskiego   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego GP-D9 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 141/1 w obrębie ewidencyjnym Pilichowo, gmina Osięciny. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-30 13:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 13:13

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na wynajem na okres pięciu lat budynków gospodarczych (wiata o pow. 116 m2, stodoła o pow. 106 m2) znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2,1244 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.  
 
Cena wywoławcza najmu  za 1 m2 powierzchni rocznie brutto - 16 zł, wadium -700 zł 
 
Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, jest wolna od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 17 stycznia 2014 roku na konto Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, KDBS Włocławek Filia Radziejów nr konta: 34 9550 0003 2018 0000 0185 0003
Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres pięciu lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr 54 265 40 25 .

 

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2013-12-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-19 11:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-19 11:33

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Ewa Pakulska – Świątkiewicz, Andrzej Świątkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej w miejscowości Zielińsk, gm. Osięciny dla potrzeb gospodarczych i deszczowania upraw rolno-warzywnych o łącznej powierzchni F=10,00 ha, w miejscowości Zielińsk i Włodzimierka, gm. Osięciny, w okresie od 15 kwietnia do 15 września w ilości: Qmaxh = 200 m3/h, Qśrd = 160 m3/d, Q sezon max = 24000 m3.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-18 13:59

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Romana Kubiaka,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego R-A7 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 48/2 w obrębie ewidencyjnym Pścininek, gmina Bytoń. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-12 08:30

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Agnieszka Dolata - Kaniewska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w  obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Broniewo, Płowki i Szostka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-10 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-10 09:56

informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1.Robinia akacjowa – 4 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Zatorze, na działce nr 1103.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

 

drukuj (informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-10 09:49

informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1. Ligustr pospolity – 73 m2 w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/20,

2.Ligustr pospolity – 92 m2 w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/21,

3.Topola czarna – 4 szt. w miejscowości Radziejów ul. Sportowa, działka nr 723,

4.Robinia akacjowa – 19 szt. w miejscowości Radziejów ul. Sportowa, działka nr 723,

5.Robinia akacjowa – 6 szt. w miejscowości Radziejów ul. Cicha, działka nr 1088.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

drukuj (informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-10 09:46

Ogłoszenie wykaz

Zarząd powiatu w Radziejowie informuje, że od 10 grudnia 2013 r. przez 21 dni, tj. 30 grudnia 2013 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 01 stycznia 2014 roku w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w dwóch budynkach administracyjno - biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i 58, dwa garaże murowane znajdujące się przy ul. Kościuszki 20/22, dzierżawa gruntu pod garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

 

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-09 08:05

informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.12.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Włodzimierza Kapturskiego zam.  Rudzk Duży 7, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego N-D3 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 108/5 w obrębie ewidencyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-03 14:11

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

drukuj (Ogłoszenie o sprzedaży samochodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Kuc
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-25 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Kuc
   data wytworzenia: 2013-11-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-25 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-25 08:54

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 22.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez PW PRASMET Marek Granczewski ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w Radziejowie, ul. Rolnicza 4. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-22 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-22 12:45

Wykaz ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - trwały zarządca  informuje, że od dnia 21 listopada 2013 roku przez 21 dni, tj. do 11 grudnia 2013 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. ul. Poznańska 98 wykaz budynków gospodarczych ( wiata o pow. 116 m2, stodoła o pow. 106 m2) znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2,1214 ha położonej w Piotrkowie Kuj., stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego.  

drukuj (Wykaz ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-21 07:58

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych 
w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/11 o pow. 0,6400 ha,  691/13 o pow. 0,5734 ha, 691/17 o pow. 0,5046 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/25 o pow. 0,5016 ha, 691/27 o pow. 1,6798 ha przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 8,1220 ha, 
 
Cena wywoławcza  za 1 ha fizyczny rocznie - 1 600 zł, wadium - 2 000 zł 
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: KDBS Włocławek Filia Radziejów 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres dwóch lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2013-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-19 07:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 08:01

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. Z.O.O. ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : Pobór wód podziemnych z Ujęcia Miejskiego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej  z utworów trzeciorzędowych - studni głębinowych o numerach:

 • Nr 1A położonej na działce  o numerze ewidencyjnym 778/3 – obręb Radziejów na terenie Stacji Uzdatniania Wody o współrzędnych geograficznych:

N = 520 37`50” szerokości geograficznej północnej;

E = 180 32`36” długości geograficznej wschodniej.

 • Nr 3 położonej na działce  o numerze ewidencyjnym 1333/9 - obręb Radziejów o współrzędnych geograficznych:

N = 520 37`30” szerokości geograficznej północnej;

E = 180 31`25” długości geograficznej wschodniej.

w ogólnej  ilości:

                                             Qmax.h.      =        71,0 m3/h

                                             Qśr.d.          =      1014,0 m3/d

                                             Qmax.r.      =    370 110 m3/r

 

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-14 12:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-14 12:49

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Doligalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-B na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 4/1 w obrębie ewidencyjnym Ujma Mała, gmina Osięciny. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-13 12:21

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Ryszard Rutkowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w  obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Biskupice. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-13 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 12:20

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 12.11.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez Zakład Intemo S.A. w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 33. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na podstawie  z art. 115a  ust.1 i ust.5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz w związku z wystąpieniem z dnia 04.11.2013 r. znak WIOŚ-DWo-DzI -1331.3.117.2013 JC Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku do Starosty Radziejowskiego w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska emitowanego przez w porze nocnej przez Zakład Intemo S.A. w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 33.

Poziom dźwięku emitowanego przez agregaty chłodnicze:                                             

pomiar w punkcie P1 – Leq = 51,7 dB

pomiar w punkcie P2 – Leq = 51,6 dB

Pomiary wykonano na terenie prywatnej posesji przy ul. 11 listopada.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-12 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 12:20

Informacja

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 07.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Osięciny, ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia –  na zbieranie odpadów komunalnych dla Gminy Osięciny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 510/20, oraz 510/24 – obręb Osięciny. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-07 10:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-07 10:34

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.11.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolno- Hodowlane A.T. Balcerak  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w  obrębie własnego gospodarstwa rolnego oraz potrzeb gospodarczych związanych z hodowlą drobiu ( brojlerów kurzych). W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-11-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-06 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-06 10:54

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

I PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż samochodu osobowego

Volkswagen T41,9 TD nr rej. CRA J887, nr nadwozia WV2ZZZ70Z2H024471, 
rok produkcji 2001 cena wywoławcza -15 700,00 zł, wadium 1 570,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 22 listopada 2013 roku do godz. 930. Wadium należy wpłacać na konto: Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział Osięciny numer konta 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.

Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.  
Uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1200 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce,  tel. 054 285 36 65.
  
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

drukuj (Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-07 10:38

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

I PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości:

       1.  SKODA Felicia LX nr rej. CRA H555, nr nadwozia TMBEFF6131X334870, 
            nr inwentarzowy SP/7/1, rok produkcji 2000 cena wywoławcza -2 600,00 zł, 
            wadium 260,00 zł
      2.   FIAT UNO 1,4 KAT nr rej. CRA 06JX, nr nadwozia ZFA14600004907368, 
            nr inwentarzowy SP/7/3, rok produkcji 1997 cena wywoławcza - 533,00 zł, 
            wadium 53,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 20 listopada 2013 roku do godz. 930. Wadium należy wpłacać na konto: Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział Osięciny numer konta 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.

Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.  
Uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Samochody można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1200 w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58,  tel. 054 285 36 25.
  
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

drukuj (Przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Kuc
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 11:14

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokali

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                     ogłasza

                      I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych:

- lokalu o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

  Cena wywoławcza za 1m² - 46 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

-  lokalu o pow. 9 m², obecnie salon optyczny.

  Cena wywoławcza za 1m² - 46 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenia użytkowe znajdują się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, są w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2013 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 90 zł. słownie: dziewięćdziesiąt złotych (na jeden lokal użytkowy), w terminie do dnia 29.11.2013 r. na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-100 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

 

drukuj (Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokali)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2013-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-30 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 09:30

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marcina Świątkiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zmianę odcinka  rowu melioracyjnego B-B na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej ) na działce nr 1/1 w obrębie ewidencyjnym Ujma Mała, gmina Osięciny. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-29 11:33

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez Marka Piernika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :zmianę rowu na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej ) na działce nr 92/1 w obrębie ewidencyjnym Płowce II, gmina Radziejów. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-29 11:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-29 11:27

Wykaz ogłoszenie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce - trwały zarządca informuje, że od dnia 29 października 2013 roku przez 21 dni, tj. do 18 listopada 2013 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w siedzibie ZSRCKU  w Przemystce wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Radziejów oznaczonych nr ewid.: 691/11 o pow. 0,6400 ha, 691/13 o pow. 0,5734 ha, 691/17 o pow. 0,5046 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/25 o pow. 0,5016 ha, 691/27 o pow. 1,6798 ha, łączna powierzchnia do dzierżawy 8,12,20 ha, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres dwóch lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

drukuj (Wykaz ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szałek
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-29 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-29 09:46

Konsultacje Społeczne Programu współpracy na rok 2014

drukuj (Konsultacje Społeczne Programu współpracy na rok 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-10-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-18 09:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-10-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-18 09:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-10-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-18 09:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-10-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-18 09:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-11-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-27 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-18 09:24

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez „ROLHOD” Spółka z o.o. Wąsewo 88-230 Piotrków Kujawski
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :
1. wykonanie urządzeń wodnych:
Drenażu (poletka) rozsączającego ścieki bytowe w grunt w specjalistycznym gospodarstwie rolno-hodowlanym z części biurowo-socjalnej rozbudowanej obory dla krów mlecznych w m. Wąsewo gm. Piotrków Kuj. o następującej charakterystyce:
1.1.Lokalizacja - na działce o nr ewid. 9/13 obręb Wąsewo
1.2.Parametry drenażu rozsączającego wynoszą: przyjęto trzy (nitki) ciągi
o Ø110 PCV o długości 20,0 mb każda (łącznie 60,0 mb), rozstawione co 2,0m
1.3. Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu rozsączającego wynoszą:
N: 52˚35`13.24" szerokości geograficznej północnej
E: 18˚29`23.33” długości geograficznej wschodniej
2.odprowadzenie ścieków do ziemi i urządzeń kanalizacyjnych
Odprowadzenie do ziemi, poprzez drenaż rozsączający oczyszczonych ścieków bytowych z części biurowo-socjalnej rozbudowanej obory w specjalistycznym gospodarstwie rolno-hodowlanym w Wąsewie gm. Piotrków Kuj. na działce
o nr ewid, 9/13 po uprzednim oczyszczeniu w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (do 6 RLM), w ilości:
Q max. h.= 0,06 m³ /h
Q śr. d. = 0,48 m3/d
Q max.r. = 93,50 m3/r
Odprowadzenie do urządzeń wodnych - przyległego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 18 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kuj., własność
Skarbu Państwa, poprzez istniejący kolektor burzowy Ø300 i 400, wód opadowych (ścieków opadowych) z odwodnienia dachów oraz placów utwardzonych przy przebudowanej oborze w gospodarstwie rolno-hodowlanym w Wąsewie (F=6708,82 m2), po uprzednim oczyszczeniu w osadniku (łapaczu piasku, szlamowniku) oraz separatorze substancji ropopochodnych z neutralizatorem ścieków, w ilości:
Q max(15min.)= 66,72 l/s
Q max.h.= 60,05 m3/h
Q śr.d. = 25,66m3/d
Q max.r. = 2822,74 m3/r
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi
i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .
 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-17 10:01

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Świątkiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : Pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Bilno gm. Osięciny dla potrzeb gospodarczych i deszczowania upraw rolno-warzywnych o łącznej powierzchni F = 6,2 ha, w miejscowości Bilno gm. Osięciny, w okresie od 15 kwietnia do 15 września w ilości: Qmaxh  = 20,0m³/h; Qśrd  = 160,0 m³/d; Qsezon max. = 24000m³ W ramach zatwierdzonych przez Starostę Radziejowskiego zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych w wysokości Q – 20,0m³/h przy S = 2,2 m dla studni nr 1. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-17 09:48

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :
 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1.Jesion – 1 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna, na działce nr 166/60,
2.Jesion – 1 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Sportowa, na działce nr 215/4,
3.Robinia akacjowa – 2szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowana, na działce Nr 1684.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-15 14:33

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew: Brzoza brodawkowata – 2 szt. w miejscowości Wincentowo, na działce nr 44/2, Sosna zwyczajna – 28 szt. – w miejscowości Wincentowo, na działce nr 44/2 . W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-08 13:09

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Artura Paliwodę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód powierzchniowych z własnego zbiornika wodnego ( stawu) zlokalizowanego na działce Nr 24/9 w miejscowości Płowce I, gmina Radziejów  dla potrzeb deszczowania upraw rolno warzywnych w  obrębie własnego gospodarstwa. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-08 13:07

Wykaz ogłoszenie

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 8 października 2013roku przez 21 dni, tj. do 29 października 2013 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej położonym przy ul. Szpitalnej 3, przeznaczonych do wynajęcia w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat. Wyżej opisane lokale użytkowe stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

drukuj (Wykaz ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Lewandowska
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-08 07:38

Zawiadomienie

          Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 4.10.2013 r. po złożeniu wniosku przez KMT –PLAST Tomasz Wesołowski ul. Włocławska 41, 87-600 Lipno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia – na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  i przetwarzania odpadów innych niż  niebezpieczne w miejscowości Radziejów ul. 1- go Maja 29.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.   

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-07 13:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-07 13:44

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew: Topola – 3 szt. w miejscowości Rudzk Duży, na działce nr 34.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-02 13:44

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Topólka, 87-875 Topólka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew: Tuja – 2 szt. w miejscowości Paniewo, na działce nr 139/2. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-02 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 13:42

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew:

 1. Robinia akacjowa – 6 szt. w miejscowości Biskupice na działce nr 35/2,
 2. Wierzba – 1 szt. w miejscowości Biskupice na działce nr 35/2.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-02 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 13:40

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 2 szt. w miejscowości Osięciny, Plac Wolności, na działce nr 163/2,
 2. Głóg wielokwiatowy – 1 szt. w miejscowości Osięciny, ul. Leśna, działka nr 120,
 3. Lipa drobnolistna – 11 szt. w miejscowości Osięciny, Plac Wolności, na działce nr 163/2,
 4. Topola kanadyjska – 1 szt. w miejscowości Powałkowice, na działce nr 38.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-02 13:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 13:41

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Prusaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 135/1, położonej w miejscowości Stefanowo , gmina Bytoń. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-30 11:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-30 11:14

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Galczaka, Panią Annę Burską, Panią Elżbietę Kafarską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim w miejscowości Dąbrówka gm. Bytoń na działce nr 280.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-30 11:11

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe, Irena Ucińska ul. Toruńska 36, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : przejście kabla energetycznego SN 15 kV w rurze osłonowej pod dnem Kanału  Gocanowskiego,  w km 10 +180,  przez działkę nr 4 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-27 13:05

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 25.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Topólka , 87-875 Topólka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania zezwolenia na zbieranie selektywne odpadów w miejscu wydzielonym na składowisku odpadów komunalnych w  miejscowości Wandynowo gm. Bytoń.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-25 08:59

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 24 września 2013 roku przez 21 dni, tj. do 14 października 2013 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości zabudowanej zabytkowym budynkiem dworu składającym się z 6-ciu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat. Skarb Państwa jest właścicielem gruntu, położonego w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów, oznaczonego jako działka nr 142/15 o pow. 2.2300 ha, na karcie mapy nr 1, objętego księgą wieczystą numer WL1R/00031976/9.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-09-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-24 09:26

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jarosława Michalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : budowę przepustu w nurtach rowu melioracyjnego szczegółowego B-B w km od 0+00 do 0+2630 pomiędzy działkami Nr 208 a Nr 451 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-23 11:14

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski, zawiadamia, że z dniem 18.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania zezwolenia na prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – punkt PSZOK w miejscowości Byczyna na składowisku odpadów komunalnych.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-23 11:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 11:11

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew: Topola czarna – 5 szt. w miejscowości Broniewek, na działce nr 78/3.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-18 13:21

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Waldemara Tyrek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wykonanie – budowę zbiornika wodnego ( stawu), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej , o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej na działce Nr 46, położonej w miejscowości Miłachówek gm. Topólka.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-16 13:22

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Kazimierz Domański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 88/2 w obrębie ewidencyjnym Pścinno, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-13 13:06

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Kazimierz Domański  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 88/1 w obrębie ewidencyjnym Pścinno, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-13 13:05

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : odprowadzanie ścieków do przyległego otwartego rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych ( ścieków deszczowych ) poprzez rynny dachowe i rury spustowe oraz szczelny kolektor z dachów budynku obory jałownika ( F= 3514,03 m²) zlokalizowanego w specjalistycznym gospodarstwie hodowlanym w Latkowie gm. Osięciny na działce Nr 54/4 bez uprzedniego oczyszczania, w ilości : Q max (15 min) = 34,95 l/s, Q max.h = 314,52 m³/h, Q śr.d = 13,44 m³/d, Q max.r = 1478,53 m³/r.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-11 13:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 13:15

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Szymon Patyk,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 114/3 w obrębie ewidencyjnym Płowce I, gmina Radziejów.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-11 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:36

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-09 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-09-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-09-09 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-09 13:16

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Łukasz Piński, Szostka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce Nr 10/1 wg współrzędnych geograficznych :

N: 52º41’19.8” - szerokości geograficznej północnej,

E: 18º29’12.31”- długości geograficznej wschodniej,

 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych , w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Szostka gm. Radziejów, o łącznej powierzchni F=16,0 ha w  okresie od 15 kwietnia do 15 września.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-06 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:06

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Romana Nowackiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), będącego urządzeniem systemu odwadniającego, pełniącego rolę obiektu melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, położonego na działce Nr 56/1 w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:07

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Kazimierz Domański,   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 44/3 w obrębie ewidencyjnym Pścinno, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-09-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-09-05 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:36

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-26 13:56

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7803
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-11 13:18