Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-26 13:59

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.08.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Ryszarda Kaniewskiego   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost  działki oznaczonej numerem geodezyjnym 50/7 położonej w miejscowości Głuszynek , gmina Topólka.
 

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-26 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:11

informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.08.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Marzena Zatarska,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej Nr. 1 zlokalizowanej na działce nr 26/1 w miejscowości Anusin obręb Kaczewo, dla potrzeb deszczowania upraw rolno – warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa o łącznej powierzchni 12,0 ha w okresie od 15 kwietnia do 15 września.

drukuj (informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-13 07:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:37

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 12:58
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-08-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-08-07 13:00
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-07 12:59

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 6.08.2013r. po złożeniu wniosku przez KMT - Plast Tomasz Wesołowski ul. Włocławska 41, 87-600 Lipno, NIP 888-002-29-07, REGON 341387650 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w miejscowości 88-200 Radziejów, ul. 1-go Maja 29 w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-06 10:07
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-08-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-08-06 10:09
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-06 10:08

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.
 

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-06 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-06 09:58
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-08-06 10:02
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-08-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-06 09:57

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2013 r. po złożeniu wniosku przez Panią Izabelę Słomińską  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działki oznaczonej nr geodezyjnym 113/7 położonej w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:12

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Marek Matuszewski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 73 w miejscowości Szostka, gm. Radziejów, dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-29 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:37

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-29 13:36
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-07-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-07-29 13:37
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-29 13:36

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Powiat Radziejowski ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” planowanej w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2015 r.

drukuj (Ogłoszenie otwartego naboru partnerów)

 • autor informacji: Edyta Kozłowska
  data wytworzenia: 2013-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-10 09:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-10 09:24

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-01 12:15
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-07-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-07-01 12:17
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-01 12:16

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 20.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 09.02.2010 r. znak O.T.I.7656-4/09/10 - w przedmiocie wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-27 13:11
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-06-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-27 13:13
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-27 13:12

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Agnieszka i Sławomir Nowińscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 262 w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny, dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-25 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:14

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Topólka, 87-875 Topólka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-21 10:18
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-06-21
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-21 10:20
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-21 10:19

Oferta realizacji zadania publicznego

Poniżej zamieszczam ofertę realizacji zadania publicznego.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

drukuj (Oferta realizacji zadania publicznego)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2013-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-19 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-19 15:25
  • autor informacji: Edyta Kozłowska
   data wytworzenia: 2013-06-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-06-19 15:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-19 15:10

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zdzisława Pracowitego , Pana Krzysztofa Kotlarka i Pana Grzegorza Ogórka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: wybudowanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2/36 i 2/44; 2/58; 2/79 położonych w miejscowości Rybiny, gm. Topólka.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 13:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:15

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Gminnej Spółki Wodnej Radziejów z/s Przemystka 23, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na rowach melioracji szczegółowej.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 12:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 13:02
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-06-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-18 13:01
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-18 12:59

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Rosińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 101/1 w obrębie ewidencyjnym Pilichowo, gmina Osięciny.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-14 13:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:16

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 5.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-12 12:56
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-06-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-12 12:57
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-12 12:56

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.06.2012 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Komunalny ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

1.Pobór wód podziemnych (trzeciorzędowych) z gminnego ujścia wód podziemnych w miejscowości Rogalin, gm. Piotrków Kujawski,

2. Odprowadzanie do rowu melioracyjnego GŚ-H wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Rogalin, gm. Piotrków Kujawski, po uprzednim oczyszczeniu w trójkomorowym odstojniku wód popłucznych.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-12 12:52
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-12 12:58

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Kazimierza Kanię zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej nr geodezyjnym 142/3 położonej w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-12 12:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:18

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.06.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Romana Bartczaka  i Pana Pawła Olszewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: wybudowanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 142/1 i 142/2, położonych w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-03 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:19

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-03 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-03 14:02
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-05-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-06-03 13:59
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-03 13:57

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez firmę „Angama” Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Przyjaciół Żołnierza 24/9, 71-670 Szczecin, Oddział Dobre ul. Południowa 1, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : odprowadzanie wód opadowo-roztopowych (ścieków opadowych) z terenu stacji paliw płynnych z powierzchni dachowych i utwardzonych kolektorem z rur PCV o średnicy 160 mm do rowu melioracyjnego B-B w Dobrem, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym SEP 30/300-1-6.6.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-27 09:16
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-05-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-05-27 09:21
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-27 09:17

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Ganasa i Pana Romana Ganasa   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 142/4 położonej w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-21 12:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:20

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Koprowicz,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 109 w miejscowości Witowo Kolonia, gm. Bytoń., dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-20 13:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:21

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Panią Agnieszkę Zawadzką zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim, na wprost działki oznaczonej nr geodezyjnym 158/14 oddalonej od jeziora około 200 m, położonej w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-14 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:22

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-09 09:47
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-05-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-05-09 09:51
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-09 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-09 09:49

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Panią Aldonę Koczan i Pana Andrzeja Koczan zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wydania decyzji – pozwolenia na wybudowanie pomostu stałego drewnianego na jeziorze Głuszyńskim na działce nr 280 obręb Dąbrówka, na wysokości działki 270/7 obręb Dąbrówka, gm. Bytoń oraz wycinkę trzciny pod wykonanie ww. pomostu.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-07 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:23

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 13:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-06 13:16
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 13:17

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Rafała Badka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działki oznaczonej nr geodezyjnym 127/31 położonej w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 12:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:24

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.05.2013 r. zostały wszczęte 2 postępowania administracyjne na wniosek : Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 12:59
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-05-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-05-06 13:09
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-05-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-05-06 13:09
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 13:08

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.05.2013 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mirosław Wieczorkowski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 91 w miejscowości Świerczynek, gm. Topólka., dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-05-06 12:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:25

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Piernika  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 92/1 w obrębie geodezyjnym Płowce II, gmina Radziejów.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-28 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:26

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.03.2013 r. po złożeniu wniosku przez Panią Joannę Grochowską-Ludzkowską  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjnego, pływającego w głąb Jeziora Gopło na działce oznaczonej nr geodezyjnym 69/3 w miejscowości Połajewek, gmina Piotrków Kuj..

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-22 13:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:27

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Pana Andrzeja Nowackiego  w sprawie zmiany decyzji – pozwolenia  wodnoprawnego z dnia 29.12.2006 r. znak O.T.I.6223-21/06 w sprawie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia, gm. Radziejów: zmiana dotyczy właściciela studni głębinowej Nr 1 z dotychczasowego Pana Zdzisława Balceraka – który zmarł, na Pana Andrzeja Nowackiego .

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-22 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:28

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-22 12:48
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-03-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-22 13:12
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2013-03-22 13:14
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-22 13:11

Sprawozdanie z Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Art. 5a. ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2012 .

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-03-22
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-22 10:20
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-22 10:14

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-14 14:05
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-14 14:11

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2013 r. po złożeniu wniosku przez Pana Krzysztofa Kłosa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 115/1 w obrębie ewidencyjnym Czołpin, gmina Dobre.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-14 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:30

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.03.2012 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Andrzej Nowacki  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 46/1 w miejscowości Jerzyce gm. Piotrków Kuj., dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:31

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.03.2012 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Przemysław Wujkowski, Paweł Wujkowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : pobór wód powierzchniowych z własnego zbiornika wodnego  (stawu) zlokalizowanego na działce Nr 177/1 w miejscowości Świesz gm. Bytoń, dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:32

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-11 09:43
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-03-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-11 09:46
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-11 09:44

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-08 14:15
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-03-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-08 14:19
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-08 14:16

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.03.2012 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zbigniewa Rossowskiego, Pana Grzegorza Rypińskiego i Pana Stanisława Wojdy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 187 w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-03-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-05 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:33

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajęcie pomieszczenia garażowego.

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajęcie na okres trzech lat pomieszczenia garażowego  o pow. 70 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej  -  wadium 150 zł. Cena wywoławcza za wynajem pomieszczenia garażowego wynosi 750 zł netto + obowiązująca stawka VAT.  Wyżej opisane pomieszczenie garażowe  znajduje się w ciągu budowli garażowych położonych na działce o nr ewid. 690/6 o pow. 1,9890 ha, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58, a stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 roku o godz. 1000  w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do dnia 19 lutego  2013  roku na konto KDBS Włocławek Filia Radziejów Nr konta:  42 9550  0003 2018 0000 0169 0003,
Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, sekretariat lub telefonicznie pod nr 54 285 36 25

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajęcie pomieszczenia garażowego.)

 • autor informacji: Sławomir Pietrzak
  data wytworzenia: 2013-01-23
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-01-23 08:42

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-01 09:41
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-02-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-01 09:43
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 09:44
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-01 09:42

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych. KW WL1R/00027389/6

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/5 o pow. 0,4330 ha,  691/6 o pow. 1,1748 ha, 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/24 o pow. 8,6544 ha, 691/26 o pow. 0,9808 ha, 691/28 o pow. 2,4756 ha, 1515/2 o pow. 2,5536 ha, przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Centralna Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 16,8298 ha,
Cena wywoławcza  za 1 ha fizyczny rocznie - 1 600 zł, wadium - 4 000 zł. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce i Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie,  są wolne od obciążeń. Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 22 marca 2013 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: KDBS Włocławek Filia Radziejów 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych. KW WL1R/00027389/6)

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2013-02-25
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-25 08:00

Informacja o decyzji 257/2012/2013

Decyzja 257/2012/2013 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowej EW – 19 i EW - 20 na działce nr 46/1 w Bieganowie, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY
 

drukuj (Informacja o decyzji 257/2012/2013)

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2013-02-22
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-22 12:42

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 20.02.2013 r. po złożeniu wniosku przez „IRENA” Firma Produkcyjno-Handlowa Paulina Jankowska, Karolina Jankowska-Łukasiewicz ul. Koszykowa 2, 88-230 Piotrków Kuj. NIP: 8891186765, REGON 910267693 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów polimerowych pochodzących ze zbiórki selektywnej.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-20 14:55
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-02-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-02-20 14:57
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2013-02-20 15:00
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-20 14:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-20 15:00

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 19.02.2013 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Piotr Leśków Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń NIP 889-148-84-95, REGON 341072650 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:53
  • autor informacji: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-02-19
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-02-19 10:55
 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-19 10:53

Informacja o decyzji GB.III.6740.1.22.2013

Decyzja GB.III.6740.1.22.2013 z dnia 12.02.2013 r. w sprawie pozwolenia na budowę III etap inwestycji - budowa elektrowni wiatrowej o numerze 30/10 w miejscowości Stary Radziejów Kolonia gmina Radziejów na działce o nr ewidencyjnym 63 wg projektu wniesiony przez Prestige Sp. z o.o. ul. Nieszawska 63,87-720 Ciechocinek.

drukuj (Informacja o decyzji GB.III.6740.1.22.2013)

 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-18 14:16
 • zmodyfikował: Mariusz Paczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-18 14:22

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7579
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-11 13:18

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3843961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:00

Stopka strony