Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Bodzanowo, gm. Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 199/ i 200/1 o pow. 5.1200 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 15:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Wójcin, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 154 o pow. 1.0400 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 383 o pow. 0.5600 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 15:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 15:04

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310 o pow. 1.5001 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:59

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Katarzyna, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10 o pow. 8.5900 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Higieniewo, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 8.3719 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:43

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 385 o pow. 0.2800 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:37

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Rudzk Duży, gm. Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59 o pow. 4.4900 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:30

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Ruszki, gm. Osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171 o pow. 0.2900 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:23

Zawiadomienie

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości i nieregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski
zawiadamia,

 

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Kościelna Wieś, gm. Osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149 o pow. 0.5700 ha, której stan prawny jest nieregulowany - do jej udostępnienia wnioskodawcy tj. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV. polegających na wymianie słupów, zgodnie z zakresem przedstawionym opisem i harmonogramem prac.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosłąw Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-04 14:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-04 14:14

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Grzegorza Bruździńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej do celów retencyjno-rekreacyjnych na działce Nr 19/6, położonej w miejscowości Ułomie, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-29 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała  – 11 szt. rosnących na działce nr 154/11, położonej w miejscowości Szostka, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-28 11:39

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Norberta Śrubasa, Panią Grażyna Kamionka, Panią Agnieszkę Cichocką, Panią Sylwię Serwatka oraz Pana Jarosława Binieckiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:
- zamianę odcinka  rowu melioracyjnego Nr GPB na rurociąg Ø40 cm i długości 480 mb (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 1/1, 6/1, 11/3, 12/3 i 13/1 w obrębie ewidencyjnym Skibin, gm. Radziejów i na rurociąg Ø60 cm o długości 90 mb na działce Nr 13/1 (również urządzenie melioracji szczegółowej) obręb Skibin, gmina Radziejów.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-22 11:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Adam Kryszak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 170/1 w miejscowości Bilno, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º36´42.72” szerokości geograficznej północnej,    
E:18º37´50.07”  długości geograficznej wschodniej,
- pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do  nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bilno, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-22 11:46

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Józefa Dąbrowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w  postaci pomostu na jeziorze Gopło spełniającego rolę przystani do cumowania łodzi turystycznych na wprost działki Nr 389/3 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-18 13:49

Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie konsultacji projektu "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radziejowskim na lata 2015 - 2020"

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-17 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-17 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-17 11:24

I przetarg ustny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

o g ł a s z a

 

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 

Na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 19  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 130,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.01.2016 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 4.01.2016 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 07:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Rafał Waszak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 107/3 w miejscowości Powałkowice, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º34´47.06” szerokości geograficznej północnej,    
E:18º42´21.51”  długości geograficznej wschodniej,
- pobór wód podziemnych trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do  nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Powałkowice, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-15 11:00

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Państwa Agnieszkę i Zbigniewa Łapacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- zamianę odcinka  rowu melioracyjnego Nr RO na rurociąg Ø30 cm i długości 30 mb (urządzenie melioracji wodnej szczegółowej) na działce Nr 132/1  w obrębie ewidencyjnym Opatowice, gm. Radziejów. 


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-15 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 11:00

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Dudek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- zamianę rowu melioracyjnego B-D 5 na rurociąg Ø20 cm i długości 153 mb (urządzenie melioracji wodnej szczegółowej) na działkach Nr 2/1 i 6/2 w obrębie ewidencyjnym Osłonki, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-14 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 10:59

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Aleksandrzaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej na działce Nr 107/1, położonej w miejscowości Zagajewice, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-14 12:41

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Zygmunt Olejniczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla  potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego  w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiek
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-14 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 12:38

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez firmę M&M Sp. z o.o. ul. Rolnicza 6a, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego uchodzącego do Kanału Gocanowskiego z powierzchni dachowych, powierzchni utwardzonych, ciągów komunikacyjnych i trawników firmy M&M Sp. z o.o. ul. Rolnicza 6a, 88-200 Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-11 10:20

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 11.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Grupę „TOM-DREW” Sp. z o.o., 88-210 Dobre REGON: 301248313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 26.05.2015r. znak O.T.I.6233.4.2015 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne polegająca na zmianie pkt. 3 ww. decyzji. Zmiana polega na dopisaniu, iż odpady transportowane będą samochodami Grupy „TOM-DREW” Sp. z o.o. oraz samochodami wynajmowanymi z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym.

        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-11 10:20

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 04.12.2015r. po złożeniu wniosku  przez firmę ZŁOMET Paweł Brożek ul. Objezdna 52, 88-200 Radziejów Oddział ul. Przemysłowa 5, 88-200 Radziejów NIP 889-116-43-09, REGON 340272726 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

1. Odpady niebezpieczne

 

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

 

1.

 

16 06 01*

 

Baterie i akumulatory ołowiowe

 

2.

 

16 06 02*

 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 

    3.        

 

 

 

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

 

1.

 

02 01 10

 

Odpady metalowe

 

2.

 

03 03 08

 

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

3.

 

07 02 13

 

Odpady tworzyw sztucznych

 

4.

 

07 02 80

 

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 

5.

 

10 10 03

 

Zgary i żużle odlewnicze

 

6.

 

10 11 05

 

Cząstki i pyły

 

7.

 

10 11 12

 

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

 

8.

 

12 01 01

 

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

9.

 

12 01 02

 

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

 

10.

 

12 01 03

 

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

 

11.

 

12 01 04

 

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

 

12.

 

12 01 05

 

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 

13.

 

12 01 13

 

Odpady spawalnicze

 

14.

 

15 01 01

 

Opakowania z papieru i tektury

 

15.

 

15 01 02

 

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

16.

 

15 01 04

 

Opakowania z metali

 

17.

 

15 01 07

 

Opakowania ze szkła

 

18.

 

16 01 16

 

Zbiorniki na gaz skroplony

 

19.

 

16 01 17

 

Metale żelazne

 

20.

 

16 01 18

 

Metale nieżelazne

 

21.

 

16 01 19

 

Tworzywa sztuczne

 

22.

 

16 01 20

 

Szkło

 

23.

 

16 08 01

 

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

 

24.

 

16 08 03

 

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

 

25.

 

17 02 02

 

Szkło

 

26.

 

17 02 03

 

Tworzywa sztuczne

 

27.

 

17 04 01

 

Miedź, brąz, mosiądz

 

28.

 

17 04 02

 

Aluminium

 

29.

 

17 04 03

 

Ołów

 

30.

 

17 04 04

 

Cynk

 

31.

 

17 04 05

 

Żelazo i stal

 

32.

 

17 04 06

 

Cyna

 

33.

 

17 04 07

 

Mieszaniny metali

 

34.

 

17 04 11

 

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 

35.

 

19 10 01

 

Odpady żelaza i stali

 

36.

 

19 10 02

 

Odpady metali nieżelaznych

 

37.

 

19 12 01

 

Papier i tektura

 

38.

 

19 12 02

 

Metale żelazne

 

39.

 

19 12 03

 

Metale nieżelazne

 

40.

 

19 12 04

 

Tworzywa sztuczne i guma

 

41.

 

19 12 05

 

Szkło

 

42.

 

20 01 01

 

Papier i tektura

 

43.

 

20 01 02

 

Szkło

 

44.

 

20 01 39

 

Tworzywa sztuczne

 

45.

 

20 01 40

 

Metale

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-04 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 11:24

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 03 grudnia 2015 r. przez 21 dni, tj. do 23 grudnia 2015 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 01 stycznia 2016 r. trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w dwóch budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i 58, dwa garaże murowane znajdujące się przy ul. Kościuszki 20/22, dzierżawa gruntu pod dwa garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 07:46

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.12.2015r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Podlewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego Nr G2 na rurociąg Ø40 cm i długości 280 mb (urządzenie melioracji wodnej szczegółowej) na działkach Nr 24/3 i 26 w obrębie ewidencyjnym Płowki, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-01 13:31

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Rafał Kaniewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego na :
-pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącej studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Piołunowo, gmina Radziejów.
    W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-01 13:31

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Spółka z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne z odwodnienia stacji paliw w Samszycach, gmina Osięciny

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-26 14:31

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2015r. m po złożeniu wniosku przez Panią Joannę Lewandowską , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę obiektu urządzenia wodnego melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, o funkcji retencyjno-rekreacyjnej na działce Nr 20/3, położonej w miejscowości Krotoszyn II, gm. Osięciny

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-26 14:31

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2015r. m po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Czyżewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego B4 na rurociąg Ø20 cm (urządzenia melioracji szczegółowej) na działce Nr 22 w obrębie ewidencyjnym Bilno, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-26 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-26 11:14

Informacja

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że z dniem 26.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa:

 

 1. Topola czarna – 9 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz, gm. Piotrków Kujawski,
 2. Brzoza – 1 szt., znajdująca się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz, gm. Piotrków Kujawski,
 3. Lipa drobnolistna – 4 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz, gm. Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-26 09:48

Petycja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-25 14:04

Treść petycji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-11-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-11-25 14:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-25 14:04

Odpowiedź do petycji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-02-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-03 10:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-03 10:12

Ogłoszenie - wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 19.11.2015 roku przez 21 dni, tj. do 10.12.2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości garażowej nr 19 położonej przy ul. Szpitalnej 3 przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
Wymieniona nieruchomość garażowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

 

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-19 08:16

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Topólka

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Sosna  – 1 szt., znajdująca się na działce nr 47/16 położonej w miejscowości Głuszynek, gm.   Topólka;
 2. Topola  – 3 szt., znajdujące się na działce nr 47/16 położonej w miejscowości Głuszynek, gm.   Topólka;
 3. Olcha  – 1 szt., znajdująca się na działce nr 47/16 położonej w miejscowości Głuszynek, gm.   Topólka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 10:58

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Stróżyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 54/1 w miejscowości Kwilno, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

 N: 52º4´3.59” szerokości geograficznej północnej,

E:18º36´26.47”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych  ze studni głębinowej Nr 1 dla  potrzeb nawadniania upraw w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Kwilno, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 10:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 10:55

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 18 listopada 2015 r. przez 21 dni, tj. do 08 grudnia 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wykaz 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu ZS RCKU w Przemystce przeznaczonych do wynajęcia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 08:37

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 17.11.2015r. po złożeniu wniosku  przez Gminę Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

I.  Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 21.11.2013r. znak O.T.I.6233.16.2013 na prowadzenie  działalności w zakresie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne polegająca na zmianie kategorii odpadów wg. poniżej podanych kodów i rodzajów:

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

2.

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20  01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 04

Opakowania z metali

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

5.

15 01 07

Opakowania ze szkła

6.

16 01 03

Zużyte opony

7.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

8.

17 01 02

Gruz ceglany

9.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

10.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

11.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

12.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

13.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

14.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

II.   Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 21.11.2013r. znak O.T.I.6233.16.2013 na prowadzenie      działalności w zakresie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne polegająca na rozszerzeniu zezwolenia przez dopisanie odpadów o następujących kodach:

 

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2.

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-17 09:55

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 184 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 roku poz. 1232) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Betoniarski M. Kaluba – J. Ruszkowski Sp. J. ul. Poznańska 41, 62-540 Kleczew , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na :

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji mobilnej wytwórni betonu zlokalizowanej na działce nr 774 w obrębie miejscowości Radziejów przy ul. Przemysłowej, 88-200 Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-17 09:51

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 16.11.2015r. po złożeniu wniosku  przez Gminę Miasto Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 15.11.2013r. znak O.T.I.6233.15.2013 na prowadzenie  działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne polegająca na rozszerzeniu zezwolenia przez dopisanie odpadów o następujących kodach:

 

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2.

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

3.

17 09 02*

Odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

4.

17 09 03 *

Inne odpady z budowy, remontu i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

2.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

3.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-16 12:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jacek Nawrocki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :
 - wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 37/1 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º38´3.83” szerokości geograficznej północnej,    
E:18º37´58.98”  długości geograficznej wschodniej,
- pobór wód podziemnych trzeciorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw zielarsko-warzywnych  w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-10 13:26

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.11.2015 r. po złożeniu wniosku przez Bartosza Kręplewskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 55/1 w miejscowości Świesz, gm. Bytoń wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´8.87” szerokości geograficznej północnej,                                                                     

E:18º33´34.66”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych, ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw rolno-warzywnych  położonych w miejscowości Świesz, gm. Bytoń.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-11-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 14:51

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), 691/29 o pow. 0,1222 ha, 691/30 o pow. 0,1323, 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2 oraz  nr WL1R/00027389/6.  

 

Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  130 700 zł netto, wadium 13 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/29   -  30 660 zł netto, wadium   3 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  33 200 zł netto, wadium   3 500 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  37 260 zł netto, wadium   4 000 zł

 

Wyżej opisane nieruchomoci stanowią własnosć Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 03 grudnia 2015 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226 .

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-05 09:55

Informacja

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 185 położonej w miejscowości Przysiek z działkami sąsiednimi

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 14:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-04 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 14:20

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2016 roku

drukuj (Ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-30 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-30 12:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-30 13:01

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.10.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Sebastian Włodarzewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 69/1 w miejscowości Konary, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º37´27.42” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º48´29.77”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolno-warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Konary, gm. Osięciny.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-28 13:35

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia 

że z dniem 27.10.2015r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport-Handel-Usługi Krzysztof  Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre REGON: 910179397 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 04 80

Wysłodki

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

3.

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

4.

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

5.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

6.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

7.

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

8.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

9.

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-27 13:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Sosna - 3 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 48/2 położonej w               miejscowości Rudzk Mały, gm. Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-26 14:55

Informacja

W dniach od 28 sierpnia 2015 roku do 04 września 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Przedmiotem Kontroli było: przestrzeganie standardów opieki i wychowania w placówce.

W dniu 22 października 2015 roku z przeprowadzonej kontroli został podpisany protokół.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-22 13:05

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Wierzba biała  – 1 szt. znajdujące się przy drodze gminnej Radziejów–Szczeblotowo,  na granicy działek nr 31/2 i 35/2, gmina Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-22 12:30

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Olcha  – 6 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 1103 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Zatorze, gm. Piotrków Kujawski

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-20 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna  – 12 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 4/2 położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski
 2. Brzoza – 1 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 4/4 położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-20 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba  – 2 szt. w miejscowości Bartłomiejowice, na działce nr 72 – pas drogi gminnej,
 2. Wierzba  – 1 szt. w miejscowości Latkowo, na działce nr 63/2 – pas drogi gminnej,
 3. Wiąz szypułkowy  – 2 szt. w miejscowości Pocierzyn, na działce nr 125 – pas drogi gminnej,
 4. Wierzba  – 3 szt. w miejscowości Osłonki, na działce nr 94 – pas drogi gminnej,
 5. Robinia akacjowa – 2 szt. w miejscowości Borucinek, na działce nr 52 – pas drogi gminnej,
 6. Dąb szypułkowy – 1 szt. w miejscowości Borucinek, na działce nr 52– pas drogi gminnej,
 7. Robinia akacjowa – 1 szt. w miejscowości Zagajewice, na działce nr 16 – pas drogi gminnej,
 8. Świerk pospolity – 1 szt. w miejscowości Osięciny ul. Żeromskiego, na działce nr 585/48 – pas drogi gminnej,
 9. Olszyna – 1 szt. w miejscowości Osięciny ul. Kruszwicka, na działce nr 602 – pas drogi gminnej,
 10. Robinia akacjowa  – 3 szt. w miejscowości Samszyce, na działce nr 10 – pas drogi gminnej.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-20 12:51

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.10.2015 r. po złożeniu wniosku przez Panią Monikę Pluskotę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - zamianę odcinka rowu melioracyjnego GPA na rurociąg Ø30 cm (urządzenia melioracji szczegółowej) na działce Nr 115/1 w obrębie ewidencyjnym Powałkowice, gm. Osięciny i na działce Nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym Sadłużek, gm. Topólka

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-16 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 12:45

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.10.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Andrzej Mielcarek  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :
- pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z istniejącej studni głębinowej Nr 1 Zlokalizowanej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia, gm. Radziejów dla potrzeb deszczowania upraw rolno- warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-14 11:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 12:45

Ogłoszenie

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji właścicieli, użytkowników wieczystych lub osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kościelna Wieś działka nr 149, Ruszki działka nr 171 - gmina Osięciny, Wójcin dziłka nr 79, 159, Rudzk Duży działka nr 59, Połajewo działka nr 383, 385, Higieniewo działka nr 118, Katarzyna działka nr 10, Dębołęka działka nr 310, Szewce działka nr 114 - gmina Piotrków Kujawski, Bodzanowo II działka nr 123/1, Bodzanowo działka nr 199/1, 200/1 - gmina Dobre, których stan prawny jest nieuregulowany, do ich udostępnienia inwestorowi tj. Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku - w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV, polegających na wymianie izolatorów, przewodów w istniejącej linii napowietrznej, oraz stanowiska słupowego.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-13 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-10-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-13 09:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-13 09:29

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 12 października 2015 r. przez 21 dni, tj. do 01 listopada 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Radziejów oznaczonych nr ewid.: 666/8 o pow. 0,6382 ha, 691/29 o pow. 0,1222 ha, 691/30 o pow. 0,1323 ha, 691/31 o pow. 0,1495 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Ww. nieruchomości przeznaczone są pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (4MU), stanowią  własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 12:40

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przystąpiło do realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten będzie realizowany w związku z:

"Powiatowym programem korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015 - 2020" (Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r.).

W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie ogłasza nabór na trenerów (kobieta i mężczyzna) do prowadzenia w/w programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2015-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 13:32

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 5.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Firmę INTRAKO Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1,     00-640 Warszawa KRS: 0000304263  zostało wszczęte postępowanie administracyjne                         w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne      o następujących kodach:

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

2.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

4.

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

5.

16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (inne nie wymienione w 16.02.12 – świetlówki)

6.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

020107

Odpady z gospodarki leśnej

2.

020381

Odpady z produkcji pasz roślinnych

3.

020480

Wysłodki

4.

030101

Odpady kory i korka

5.

030105

Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir, inne niż wymienione w 030104

6.

030181

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 030180

7.

030199

Inne nie wymienione odpady

8.

030299

Inne nie wymienione odpady

9.

030301

Odpady z kory i drewna

10.

030307

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

11.

030308

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

12.

070299

Inne niewymienione odpady

13.

150101

Opakowania z papieru i tektury

14.

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

15.

150103

Opakowania z drewna

16.

150105

Opakowania wielomateriałowe

17.

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

18.

150107

Opakowania ze szkła

19.

150109

Opakowania z tekstyliów

20.

150203

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 150202

21.

160103

Zużyte opony

22.

160214

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

23.

160216

Elementy usunięte zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

24.

160306

Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380

25.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

26.

170102

Gruz ceglany

27.

170201

Drewno

28.

190102

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

29.

190112

Żużel i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111

30

190116

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 190115

31.

191202

Metale żelazne

32.

191203

Metale nieżelazne

33.

191207

Drewno inne niż wymienione w 191206

34.

200138

Drewno inne niż wymienione w 200137

35.

200307

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-05 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 13:21

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.10.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Macieja Przybylskiego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:
 - zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB na rurociąg Ø40 cm (urządzenia melioracji szczegółowej) na działkach NR 152/1 i 153 w obrębie ewidencyjnym Szostka, gm. Radziejów.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-02 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 12:46

Informacja

            Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.10.2015 r. po złożeniu wniosku przez Juliusza Krysiaka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

-wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci stawu rybnego hodowlanego, w miejscu inwestycji na działkach o nr 147/1 i 172, obręb geodezyjny Świesz, gm. Bytoń.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-01 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 12:46

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przystąpiło do realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten będzie realizowany w związku z:

"Powiatowym programem korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015 - 2020" (Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r.).

W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie ogłasza nabór na trenerów (kobieta i mężczyzna) do prowadzenia w/w programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2015-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-23 13:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2015-09-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-23 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-23 13:37

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2016

drukuj (Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-15 14:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-15 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-15 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-15 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-20 08:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-15 14:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska  – 1 szt. w miejscowości Borucinek, na działce nr 52 – pas drogi gminnej,
 2. Topola kanadyjska  – 1 szt. w miejscowości Pułkownikowo, na działce nr 215 – pas drogi gminnej,
 3. Topola kanadyjska  – 1 szt. w miejscowości Ruszki, na działce nr 299 – pas drogi gminnej,
 4. Topola kanadyjska  – 1 szt. w miejscowości Zagajewice, na działce nr 16 – pas drogi gminnej.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-15 13:22

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-przebudowę cieku wodnego Głuszyn-Dębołęka (Rów Maciczny) polegającą na wykonaniu w nim przepustów w km 3+768 i w km 6+726 w następującym zakresie:

1.Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego Ø500 z rur betonowych w km 3+768 i wykonanie nowego przepustu rurowego z rur PE o średnicy  Ø1200 i długości L=11m.

2. Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego 2x Ø700 z rur betonowych w km 6+726 i wykonanie nowego przepustu rurowego z rur PE o średnicy Ø1500 i długości L=16m.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-15 09:28

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/6 o pow. 1,1748 ha, 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/24 o pow. 8,6544 ha, 691/28 o pow. 2,4756 ha, 691/27 pow. 1,6798 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, oraz 1515/2 o pow. 2,5536 ha, przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 oraz WL1R/00035027/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 21,3184 ha,

 
Cena wywoławcza  za 1 ha fizyczny rocznie - 1 500 zł, wadium - 4 500 zł

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce i Zespołu Szkół Mechanicznychw Radziejowie, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 12 października 2015 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres jednego roku. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-14 08:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 08:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Bożenę i Kazimierza Grabowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

 -budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę obiektu urządzenia wodnego melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, o funkcji retencyjno-rekreacyjnej na działkach Nr 112 i 113, położonych w miejscowości Stróżewo, gm. Bytoń.

   W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi   i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-11 10:20

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Halinę i Franciszka Rosołowskich i, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - zamianę rowu melioracyjnego  GD-E na rurociąg (melioracji szczegółowej) o Ø 40cm na działce      Nr 126/1 w obrębie ewidencyjnym Wójcin, gm. Piotrków Kujawski.

 W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 10:48

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Urszulę i Piotra Śmigiel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego  GD-E na rurociąg (melioracji szczegółowej ) o Ø 40cm na działce   Nr 127/3 w obrębie geodezyjnym Wójcin, gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 10:48

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Józefa Dąbrowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Gopło na wprost działki Nr 389/3 położonej w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, w/g współrzędnych geograficznych:

N: 52º50´97” szerokości geograficznej północnej,

E:18º38´46”  długości geograficznej wschodniej,

     W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-02 12:54

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 5 m2 wraz z wyposażeniem przeznaczonego na bar szkolny.
Cena wywoławcza za wynajem wynosi 150 zł netto miesięcznie + obowiązująca stawka VAT (30 zł/m2 netto + VAT). 
Wyżej opisany lokal użytkowy znajduje się w budynku  Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie przy ul. Szkolna 12, jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek, stanowi własność  Powiatu Radziejowskiego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku o godz. 1000  w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie ul. Szkolna 12.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), w terminie najpóźniej do dnia 23 września 2015 roku na konto Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Nr konta:  66 9551 0002 0000 4604 2000 0020 , 
Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-25 07:41

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

 

że z dniem 20.08.2015 r. po złożeniu wniosku przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre REGON: 341309762 zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów  innych niż niebezpieczne.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6

16 01 03

Zużyte opony

7

16 01 20

Szkło

8

16 01 19

Tworzywa sztuczne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .   

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 08:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 08:25

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 07.01.2015 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6

16 01 03

Zużyte opony

7

16 01 20

Szkło

8

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 08:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 08:26

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 20 sierpnia 2015 r. przez 21 dni, tj. do 09 września 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Radziejów oznaczonych nr ewid.: 691/6 o pow. 1,1748 ha, 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/24 o pow. 8,6544 ha, 691/28 o pow. 2,4756 ha, 691/27 o pow. 1,6798 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha oraz 1515/2 o pow. 2,5536 ha, przeznaczonych do dzierżawy na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Łączna powierzchnia do dzierżawy wynosi 21,3184 ha.  Wyżej opisane nieruchomości stanowią  własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie ZS RCKU w Przemystce oraz w ZSM w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-20 07:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.08.2015 r. po złożeniu wniosku przez Panią Magdalenę Gnaś   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 166/15 w miejscowości Orle, gm. Topólka.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-19 13:09

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Łukasz Bielawski  Andrzej Paliwoda zam.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania gruntów rolnych w miejscowości Skibin i Kwilno, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-17 14:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Piotr Paliwoda Stefan Paliwoda  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania gruntów rolnych w miejscowości Płowce I i Kwilno, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-17 14:16

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 10.08.2015 r. po złożeniu wniosku przez D-M-D Spółka Jawna D.Malicki, M.Malicki ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski REGON 340406960 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na transport odpadów znak O.T.I.6233.2.2014 z dnia 22.08.2014 r.

Zmiana związana jest z rozszerzeniem działalności firmy.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-10 15:14

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 10 sierpnia 2015 r. przez 21 dni tj. do 30 sierpnia 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 oraz siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiącą działkę o nr ewid. 2/12 położoną w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska, stanowiącą własność Powiatu Radziejowskiego, będącą w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-10 08:14

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Osięciny

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa  – 2 szt. w miejscowości Borucin, na działce nr 66 – pas drogi gminnej
 2. Świerk pospolity– 4 szt. w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego, na działce nr 585/18

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 09:41

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 03 sierpnia 2015 r. przez 21 dni, tj. do 23 sierpnia 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie oraz w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz lokalu użytkowego o pow. 5 mkw. znajdującego się w budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 1199, o pow. 0,7170 ha, przeznaczonego do wynajęcia na okres trzech lat na prowadzenie baru szkolnego, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Wyżej opisana nieruchomość jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Sobczak
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-03 07:36

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Mariana Zielińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - zamianę rowów melioracyjnych GP-D i GP-D2 na rurociąg (melioracji szczegółowej) na działkach nr 248/1, 263/2, 266/1 w obrębie ewidencyjnym Osięciny, gm. Osięciny.

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 15:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Marcin Krulikowski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – poprzez stację zlewczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku i dalej do Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku, ścieków przemysłowych dowożonych z instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego (fermy drobiu) w miejscowości Borucin 31, gm. Osięciny, w ilości:

Q max h        = 0,48 m3/h

Q śr.dobowe    = 3,20 m3/d

Qmax roczne   = 16,00 m3/r

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 15:12

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion wyniosły  – 3 szt. w miejscowości Dobre,  teren Zespołu Szkół na działce nr 224/25;
 2. Lipa drobnolistna – 1 szt. w miejscowości Dobre, teren Zespołu Szkół na działce nr 224/25;
 3. Jesion wyniosły  – 2 szt. w miejscowości Dobre na działce nr 222 – pas drogi gminnej;
 4. Lipa drobnolistna – 4 szt. w miejscowości Dobre na działce 224/13 – pas drogi gminnej;
 5. Topola kanadyjska – 2 szt. w miejscowości Dęby na działce nr 262 – pas drogi gminnej;
 6. Topola kanadyjska – 3 szt. w miejscowości Dęby na działce nr 264 – pas drogi gminnej;
 7. Robinia akacjowa – 9 szt. w miejscowości Krzywosądz, teren Szkoły Podstawowej na działce nr 143/3;
 8. Jesion wyniosły  – 1 szt. w miejscowości Krzywosądz, teren Szkoły Podstawowej na działce nr 143/3.

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-28 10:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon  – 3 szt. i jeden konar znajdujące się na działce o nr. ewid. 1263 położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski będącej własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
 2. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr. ewid. 1263 położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski będącej własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-28 10:53

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Albert Wojtkowski , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 6 w miejscowości Lekarzewice, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º38´19.28” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º47´11.01”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Lekarzewice, gm. Osięciny.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-23 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-23 14:26

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Kozickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne     w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego R-A6 na rurociąg(urządzenie melioracji szczegółowej) o Ø40 cm na działce Nr 102/1 w obrębie ewidencyjnym Pścinno, gm. Bytoń.  

 W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-21 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-26 08:26

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 21 lipca 2015 roku przez 21 dni, tj. do 10 sierpnia 2015 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod garaż blaszany o powierzchni 24m², na okres trzech lat od daty podpisania umowy.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, przy ul. Brzeskiej, oznaczona numerem ewidencyjnym 785 o powierzchni 0.2072 ha.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-07-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-21 10:17

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Panią Agnieszkę Wojewoda , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na działce nr 187 obręb Michałówek na wprost działki nr 150/3 obręb Michałówek, gm. Topólka, w/g współrzędnych geograficznych:

N: 52º31´42” szerokości geograficznej północnej,

E:18º39´9”  długości geograficznej wschodniej.

             W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-20 13:19

Informacja

 Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Annę i Marka Kempskich , zostało wszczęte postępowanie administracyjne     w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę dwóch odcinków rowu melioracyjnego B-2 na rurociąg(urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 150/1 o Ø20 cm i na działce Nr 140/1 o Ø30 cm w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn I, gm. Osięciny.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-20 13:19

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Kasztanowiec  – 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 289 położonej w miejscowości Nowa Wieś gm. Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 09:54

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Adam Maciejewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 - wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 40 w miejscowości Witowo Nowe, gm. Bytoń wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º35´34.15” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º39´48.99”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolno-warzywnych położonych w miejscowości Witowo Nowe, gm. Bytoń.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-14 07:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 07:53

I przetarg ustny nieograniczony

  Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 

na wynajęcie na okres trzech lat pomieszczenia użytkowego o pow. 12,79 m2 przeznaczonego na „Punkt małej gastronomi”  -  wadium 80 zł. Cena wywoławcza za wynajem pomieszczenia użytkowego wynosi 422 zł netto + obowiązująca stawka VAT. Wyżej opisane pomieszczenie  znajduje się w budynku Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych  w Radziejowie. budynek jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58,  stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godz. 1000  w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do dnia 13  sierpnia  2015  roku na konto BS Piotrków Kujawski Nr konta:  50 9551  0002 0000 4646 2000 0010.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje utratę wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie, sekretariat lub telefonicznie pod nr 54 285 36 25.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Włodarski
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-13 07:48

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jarosława Binieckiego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne     w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego  Nr GPB1 na rurociąg Ø 50 cm i długości 145mb ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 13/1 w obrębie ewidencyjnym Skibin, gmina Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-10 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 07:53

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Bartosz Ziemkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 19/1, (obręb Opatowice) w miejscowości Kolonia Opatowice,

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolno-warzywnych położonych w miejscowości Kolonia Opatowice, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´50.56” szerokości geograficznej północnej,

E:18º34´40.25”  długości geograficznej wschodniej,

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-10 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 07:54

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jacek Banaszkiewicz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

 -pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z istniejącej studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego            w miejscowości Stary Radziejów Kol., gmina Radziejów i w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gmina Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi   i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4,      od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 11:03

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Bartosz Kręplewski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

 -wykonanie zbiornika ziemnego – stawu pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej na działce o nr ewid. 31 w miejscowości Wandynowo, gm. Bytoń,

- szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr 31 obręb Wandynowo, gm. Bytoń.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 11:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 11:04

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.07.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Michała Pieprzyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie i eksploatację urządzenie wodnego w postaci  pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki Nr 230/21 w miejscowości Wymysłowo-Stawiska, gmina Piotrków Kujawski, w/g współrzędnych geograficznych:

N: 52º29´20.73” szerokości geograficznej północnej,

E:18º37´18.86”  długości geograficznej wschodniej,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-01 12:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-26 08:28

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Michała Kowalskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę obiektu urządzenia wodnego melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie , o funkcji retencyjno-rekreacyjnej na działce Nr 206, położonej w miejscowości Świesz, gm. Bytoń.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi        i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-24 15:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-24 15:08

Informacja

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 143 położona w  Dębiankach z działkami sąsiednimi

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-23 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-06-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-23 13:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-23 13:27

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Marciniaka , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego US-B2 na rurociąg(urządzenie melioracji szczegółowej) na działce    nr 159/1  w obrębie ewidencyjnym Smarglin, gm. Dobre..

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego       w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-23 09:46

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Jerzego i Emilię Danielewicz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- ustalenie odcinka linii brzegowej działki Nr 388, położonej w miejscowości Witowo Góry gmina Bytoń, a działką Nr 173 położoną  w miejscowości Witowo Góry, gmina Bytoń, stanowiącą wodę płynącą – rów melioracyjny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-23 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:46

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Piaseckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 1 na działce o Nr 12/1 w miejscowości Świesz gmina Bytoń

- pobór wód podziemnych kredowych  ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw rolno - warzywnych w miejscowości Świesz gmina Bytoń

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-16 09:29

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Stanisława Brzęczkowskiego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim obok działki Nr 150/5, w miejscowości Michałówek, gmina Topólka, w/g współrzędnych geograficznych:

N: 52º31´42.21” szerokości geograficznej północnej,

E:18º39´10.03”  długości geograficznej wschodniej,

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-23 09:47

Ogłoszenie wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 11 czerwca 2015 roku przez 21 dni, tj. do 02 lipca 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości garażowej nr 18 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
Wymieniona nieruchomość garażowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 11:15

Informacja

INFORMACJA

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 49 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Proszkownię Mleka Sp. z o. o. ul. Dworcowa 28,                      88-230 Piotrków Kujawski REGON: 910181320, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:    

- wygaszenia decyzji z dnia 5.09.2006 r. znak: O.T.I.7644-3/06  zezwalającej na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-09 10:56

Ogłoszenie wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 09 czerwca 2015 r. przez 21 dni, tj. do 29 czerwca 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykazy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem F-kuchnia, pralnia stanowiącej działkę o nr ewid. 666/13 o pow. 3,3025 ha, położoną przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, przeznaczoną do wydzierżawienia przez Centrum Usług Medycznych „DIALMEDICA” sp. z o.o. ul. Bluszczowa 66, 86-065 Łochowo do prowadzenia działalności leczniczej  w zakresie stacji dializ i poradni nefrologicznej. Wyżej opisana nieruchomość stanowi  własność Powiatu Radziejowskiego jest w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 07:48

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 8.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Wind Farm Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa REGON: 146328322 zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów rocznie (Mg)

1.

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

3,600

2.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

6,500

3.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

16,600

4.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

2,000

5.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

5,000

6.

16 01 07*

Filtry olejowe

1,500

7.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1,000

8.

17 05 03 *

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,100

9.

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

80,000

SUMA 116,300 Mg

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów rocznie (Mg)

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,500

2.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202

0,500

3.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

0,030

4.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

0,150

5.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)

0,015

SUMA 1,195 Mg

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-08 13:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Kujawę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego  B-A na rurociąg (melioracji szczegółowej) na działkach 52/1 i 53/4 w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 09:30

Informacja

 Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Małgorzatę i Leszka Michałowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika wodnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę  obiektu melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie o funkcji retencyjnej             i  i rekreacyjnej położonego na gruntach Inwestora na działce Nr 261/5 w miejscowości  Piotrków Kujawski.

 W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 08:47

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.06.2015 r. po złożeniu wniosku przez Panią Danutę Święciło, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działek Nr 182/20 i 182/21 w miejscowości Orle, gmina Topólka, w/g współrzędnych geograficznych:

N: 52º29´39.09” szerokości geograficznej północnej,

E:18º38´37.26”  długości geograficznej wschodniej,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-06-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 08:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Mechaniki Pojazdowej Blacharstwo, Lakiernictwo Jacek Rakowski ul. Włocławska 49,88-230 Piotrków Kuj., oraz Firmę Handlowo-Usługową Jolanta Rakowska ul. Włocławska 49,88-230 Piotrków Kuj., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- odprowadzenie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´1.78” szerokości geograficznej północnej,

E:18º30´33.89”  długości geograficznej wschodniej,

Ścieków przemysłowych z myjni samochodowej usytuowanej na terenie stacji paliw przy ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kuj.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-27 08:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Romana Jabłkowskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Gopło na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 137/8,  położonej w miejscowości Połajewek, gmina Piotrków Kujawski.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-26 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-26 09:59

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jolanta Trawińska , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce Nr 236 w miejscowości Stary Radziejów Kol., gmina Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´20” szerokości geograficznej północnej,

E:18º32´15”  długości geograficznej wschodniej,

dla potrzeb deszczowania własnych upraw rolno-warzywnych w miejscowości Stary Radziejów Kol., gmina Radziejów i w miejscowości Niegibalice, gmina Bytoń.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-26 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-26 09:16

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 14.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez firmę TRANSPORT  TOWAROWY Edward Matacz ul. Wierzbowa 2B, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 911266709  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów  innych niż niebezpieczne.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4.

19 12 01

Papier i tektura

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .  

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-15 09:33

Informacja

     Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez „JALROM” Sp. z o.o. ul. Gunicka 20, 72-004 Tanowo, miejsce prowadzenia działalności ul. Południowa 1, 88-210 Dobre, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wprowadzanie ścieków oczyszczonych przemysłowych z automatycznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na stacji paliw oraz gazu LPG na działkach Nr 397, 356/2, 300/2 w miejscowości Dobre gmina Dobre do gminnych urządzeń kanalizacyjnych w ilości:

 • Ścieki z myjni samochodowej Qd śr = 2,8 m3/d
 • Ścieki z myjni cystern Qd śr = 21,6 m3/d
 • Całkowita ilość ścieków przemysłowych Qd śr = 24,4 m3/d, Qr śr = 8906,0 m3/rok

- stan i skład oczyszczonych ścieków przemysłowych:

 • Węglowodory ropopochodne 15 mg/l
 • Zawiesina ogólna 100 mg/l
 • Fosfor ogólny 5,0 mg/l

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-13 10:26

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 11.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez firmę Usługi Transportowe Lukas – Trans Kamila Sprawka Rudzk Duży 17, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 340846334  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów  innych niż niebezpieczne.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4.

19 12 01

Papier i tektura

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .   

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-11 13:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 13:48

Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba płacząca – 2 szt. w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej na działce nr 657 - pas drogi gminnej nr 181050C

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-08 12:51

zawiadomienie

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba płacząca – 3 szt. w miejscowości Radziejów przy ul. 1-go Maja na działce nr 848/3

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-08 12:51

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

drukuj (Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-07 10:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-07 10:40

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 6.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Grupę „TOM-DREW” Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 301248313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne    w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-06 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-06 14:04

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 6.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Grupę „TOM-DREW” Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 301248313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne    w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-06 14:04

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Danuta i Włodzimierz Ziółkowscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową w miejscowości Zagajewice gm. Osięciny na działce Nr 47/1

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo - trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania upraw w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości  Zagajewice gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-05 12:19

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.05.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jolanta Trawińska  oraz Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Pawlak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce Nr 324/1 w miejscowości Dobre Wieś gmina Dobre dla potrzeb deszczowania własnych upraw rolno – warzywnych w miejscowości Dobre Wieś gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-04 13:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-04 13:27

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 28.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Grupę „TOM-DREW” Sp. z o.o. ul. Szkolna 23,                        88-210 Dobre REGON: 301248313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne                            w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 15.02.2013 r. znak  O.T.I.6233.3.2013  na prowadzenie działalności w zakresie  przetwarzania odpadów .

Zmiany dotyczą rozszerzenia decyzji o następujące kody odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość przetwarzanych odpadów mg/rok

1.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

30 000

2.

16 03 06

Organiczne odpady inne  niż wymienione w 16 03  05, 16 03 80

20 000

3.

19 12 01

Papier i tektura

10 000

4.

19 12 07

Drewno i inne niż wymienione w 19 12 06

 

30 000

5.

19 12 08

Tekstylia

5 000

6.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

 

40 000

7.

19 12 12

Inne odpady

30 000

8.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

25 000

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .   

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-29 08:02

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Roberta Witkowskiego, Pana Pawła Nowaka, Pana Marka Barczyka i Pana Henryka Barczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-A na rurociąg Ø50 (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach  Nr 102, 92/9, 92,8, 90/1 w obrębie ewidencyjnym Szczeblotowo, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-27 11:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 23 kwietnia 2015 r. przez 21 dni, tj. do 13 maja 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości gruntowych o numerze ewidencyjnym od 229/2 do 229/16 położonych w miejscowości Wymysłowo – Stawiska przeznaczonych do sprzedaży użytkownikom wieczystym. Wyżej opisane nieruchomości gruntowe stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-23 07:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 07:38

Informacja

 Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Dariusza Grabowskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego U-S10 na rurociąg Ø15 (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 181 w obrębie ewidencyjnym Włodzimierka, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-27 11:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 11:22

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójta Gminy Osięciny

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska  – 1 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 23 położonej w miejscowości Jarantowice gm. Osięciny

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-21 10:25

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Patyk  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego na działce Nr 34/3 w miejscowości Stróżewo, gmina Bytoń dla potrzeb deszczowania własnych  upraw rolnych i warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego na działkach Nr 34/3 i 34/2 w miejscowości Stróżewo, gmina Bytoń.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-21 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-21 10:21

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójta Gminy Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion – 4 szt., w miejscowości Wola Jurkowa, na działce nr 45 - pas drogi gminnej nr 180822 C Chalno – Czamanin

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-16 08:49

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Iwona i Szymon Patyk , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 1 na działce o Nr 40/2 w miejscowości Lubsin gmina Piotrków Kujawski

- pobór wód podziemnych kredowych  ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw rolno - warzywnych w miejscowości Lubsin gmina Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-13 12:59

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa  – 48 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 162 położonej w miejscowości Łabędzin gm. Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-10 13:58

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Kasztan  – 1 szt. w miejscowości Byczyna –Kolonia, na działce nr 78 – pas drogi gminnej
 2. Topola kanadyjska – 1 szt. w miejscowości Smarglin, na działce nr 359/3 – pas drogi gminnej
 3. Świerk – 3 szt. w miejscowości Bronisław, na działce nr 427 – pas drogi gminnej
 4. Lipa drobnolistna- 2 szt. w miejscowości Dobre, ujęcie wody przy ul. Lipowej na działce nr 361
 5. Robinia akacjowa – 7 szt.  w miejscowości Krzywosądz, teren Publicznej Szkoły Podstawowej na działce nr 143/3
 6. Brzoza brodawkowata – 1 szt. w miejscowości Krzywosądz, teren Publicznej Szkoły Podstawowej na działce nr 143/3
 7. Morwa czarna – 6 szt. w miejscowości Krzywosądz, teren Publicznej Szkoły Podstawowej na działce nr 143/3

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-08 11:26

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Kudliński , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 1 na działce o Nr ewid.  127/2                     w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania własnych upraw rolno- warzywnych w miejscowości Biskupice gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-08 11:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-08 11:23

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.04.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Przemysław Gapski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego (stawu), zlokalizowanego  na działce Nr 160/1 w miejscowości Bytoń, gmina Bytoń dla potrzeb nawodnień własnych gruntów rolnych w obrębie gospodarstwa rolnego w miejscowości Litychowo i Bytoń

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-04-07 10:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-07 10:28

Informacja

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 15:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-27 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 15:00

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Żywotnik (tuja)  – 1 szt., znajdującej się na działce o nr. ewid. 522 położonej przy ul. Kruszwickiej 7 stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:30

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Jesion  – 3 szt., pas drogi gminnej o nr. ewid. 153, położonej przy ul. Szkolnej w miejscowości Dobre

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-27 13:30

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 26 marca 2015 roku przez 21 dni, tj. do 15 kwietnia 2015 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Jerzyce, gmina Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90 o powierzchni 0.0600 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00025908/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-26 09:14

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk  – 3 szt., pas drogi gminnej w miejscowości Bieganowo, działka o nr ewid. 72

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-25 09:06

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2015 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej „ROLBYT” Sp. z o.o. 88-231 Bytoń, REGON: 911344460 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-odprowadzanie ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowane                   j w Morzycach do Kanału Głuszyńskiego poprzez rów melioracyjny w ilości:  

Qdśr = 202,5 m3/d

Q dmax = 253,125 m3/d

Qhmax = 22,8 m3/h

Qmax rocznie = 73912 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 12:05

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Danielak , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej wraz z obudową na działce Nr 62

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Lekarzewice gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-23 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-24 08:11

zawiadomienie

           Na podstawie art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,

że z dniem 20.03.2015 r. po złożeniu wniosku przez P.H.U. Bison Electronics Ryszard Żuber, Biskupice 1, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania następujących odpadów:

 • 160216: Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 w ilości 1Mg
 • 160214: Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 w ilości 1 Mg

           W związku z  powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w  godzinach 800 - 1500 .

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-20 14:40

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 o pow. 0,6400 ha,  691/13 o pow. 0,5734 ha, użytkowanych jako grunty rolne, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno - usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, systemy fotowoltaiczne, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6. I przetarg na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbył się 22 sierpnia 2014 roku, II przetarg odbył się 08 października 2014 r., III przetarg odbył się 19 listopada 2014 r., IV przetarg odbył się 24 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza działki nr 691/11   -  73 600 zł netto, wadium 8 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/13   -  65 760 zł netto, wadium 7 000 zł
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2015 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226.

drukuj (Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-19 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-19 08:29

Informacja

INFORMACJA

STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO

z dnia 16.03.2015 r.

w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na ”Uzupełnieniu ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury na terenie gmin- Osięciny, Piotrków Kuj., Topólka.”

Na podstawie art. 24 a ust. 8, 9, 10, 11, 12 Ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm. ) Starosta Radziejowski informuje, że:

 1. w związku z upływem w dniu 20 lutego 2015 r. terminu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków , polegającej na „ Uzupełnieniu ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego  jako elementy infrastruktury na terenie gmin- Osięciny, Piotrków Kuj., Topólka”- dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się z dniem 16.03.2015 r. danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych operatu ewidencyjnego;
 2. każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków może, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych;
 3. o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji;
 4. do czasu  ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w punkcie 3 w stosunku do gruntów , budynków i lokali , których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące;
 5. zarzuty zgłoszone po terminie określonym  w punkcie 2  traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 14:10

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

drukuj (Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 13:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 13:45

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.03.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Paliwodę  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego RA11 na rurociąg Ø16( urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach  Nr 63/5 i 63/6  w obrębie ewidencyjnym Płowce I, gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 08:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-24 08:12

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Objezdna 32/2, 88-200 Radziejów, który został następnie przekazany przez Gminę Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola włoska – 1 szt., w miejscowości Radziejów na działce o nr. ewid. 1433, położonej przy ulicy M. dąbrowskiej 5, stanowiąca własność Gminy Miasto Radziejów, a będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób prywatnych.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-16 14:27

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna  –3 szt., pas drogi gminnej Radziejów – Kolonia Zagorzyce nr 180416C  (dz. Nr. ewid. 7/1) w miejscowości Zagorzyce , stanowiących własność Gminy Radziejów

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-16 14:27

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Ewa i Karol Drążkiewicz , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej wraz z obudową

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Opatowice Kolonia gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-16 14:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-24 08:15

Informacja wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 16 marca 2015 roku przez 21 dni, tj. do 7 kwietnia 2015 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości garażowych położonych przy ul. Szpitalnej 3 przeznaczonych do wynajęcia:
-    nr 15 i 17 w drodze bezprzetargowej na okres do 3-ch lat,
Wymieniona nieruchomość garażowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

drukuj (Informacja wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-16 08:52

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 10 marca 2015 roku przez 21 dni, tj. do 30 marca 2015 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Jerzyce, gmina Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34 o powierzchni 0.0900 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00025908/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 10:40

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba płacząca  –1 szt., pas drogi gminnej ul. Działkowej  nr 181009C (dz. Nr. ewid. 868)

w miejscowości Radziejów, będących własnością Gminy Miasto Radziejów

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-10 08:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-10 08:15

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że w dniu 03-03-2015 r. po złożeniu wniosku przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 8 maja 2012r., znak: O.T.I.6341.22.2012 – pozwolenia wodnoprawnego na

 Pobór wody z jeziora Świesz, gm. Bytoń w okresie marzec- kwiecień każdego roku,

2.Pobór wód w celu uzupełnienia bezpowrotnych strat na parowanie i podtrzymywanie zalewu w okresie od maja do października,

3. Zrzut wody ze stawów rybnych nr 1 i nr 2 do kanału Gopło – Świesz w okresie wrzesień – październik każdego roku.

Zmiana dotyczy pkt. 3 decyzji - termin zrzutu wody w 2015 r. ze stawu nr 1  „z okresu wrzesień- październik na okres marzec – kwiecień”.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 10:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna - 4 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski przy ul. Mieszka I na działce o Nr ewid. 1683, położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski, stanowiącą własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
 2. Jesion – 4 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski przy ul. Mieszka I na działce          o Nr ewid. 1683, położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski, stanowiącą własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-02 11:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2015 r. po złożeniu wniosku przez Pana Romana Ganasa prowadzącego działalność pod nazwą: Petrocar 2 – Roman Ganas ul. Włocławska 54 lok. 7, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 910269210 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 1. odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – kanalizacji sanitarnej w Bytoniu, poprzez przepompownię ścieków przemysłowych z samoobsługowej, bezdotykowej myjni dwustanowiskowej zlokalizowanej na terenie nowo budowanej stacji paliw wraz ze stacją kontroli pojazdów w Bytoniu (działka o nr ewid. 239/1 i 239/2 obręb Bytoń), po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i  separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

           Qmax.h                       =       0,8 m3/h

            Qśr.dobowe          =       8,0 m3/d  

            Qmax roczne        =  2920,0 m3/r                                                

 1. odprowadzenie do rowu melioracyjnego nr R-E w Bytoniu wód opadowych i roztopowych                     z odwodnienia powierzchni utwardzonych stacji paliw, myjni samochodowej i stacji kontroli pojazdów w Bytoniu (parkingu, dróg komunikacyjnych i placów manewrowych) o powierzchni 2820,6 m2, po ich oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem,  w ilości:

            Qmax(15min.)   =      17,4 l/s

            Qśr.d           =       11,3 m3/d

            Qmax.r.        =   1354,0 m3/r      

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-27 11:12

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Miasto Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa –16 szt., pas drogi gminnej ul. Ogrodowej nr 181031C (dz. Nr. ewid. 1280)
 2. Topola czarna – 19 szt. pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid. 43/27)
 3. Klon jednolistny – 1 szt., pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 4. Kasztanowiec – 1 szt.,  pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 5. Jesion wyniosły – 1 szt.,  pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 6. Czeremcha – 1 szt., pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 7. Lipa drobnolistna – 4 szt., pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 8. Klon zwyczajny – 1 szt., pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)
 9. Robinia akacjowa – 1 szt., pas dróg gminnych przy osiedlu M. Dąbrowskiej (dz. Nr. ewid 43/27)

w miejscowości Radziejów, będących własnością Gminy Miasto Radziejów

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-25 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-24 08:09

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

                           Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna - 1 szt. w miejscowości Połajewo na działce o nr. ewid. 34, położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski, stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-25 14:08

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego

drukuj (Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-20 13:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
   data wytworzenia: 2015-02-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-20 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-20 13:57

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 19.02.2015 r. po złożeniu wniosku przez „IRENA” Firma Produkcyjno – Handlowa Paulina Jankowska, Karolina Jankowska – Łukasiewicz ul. Koszykowa 2, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:  910267693 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 06.03.2013 r. znak O.T.I.6233.4.2013 na prowadzenie działalności w zakresie  zbierania  i przetwarzania

Zmiany dotyczą:

 • w zakresie punktu nr 1 w/w decyzji zmiany procesu odzysku z R 15 na R 3 i R12,
 •  w zakresie punktu 3 w/w decyzji przedłużenia terminu prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów do dnia 31.12.2018 r. dla działki 465/2 przy ul. Dworcowej, gm. Dobre jako miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów (miejscem docelowym będą działki 71/4, 71/5, 71/6 w Rudzku Małym)

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-19 14:03

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Obwieszczenie Marszałłka Województwa Kujawsko Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego.

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-17 11:16

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 16.02.2015 r. po złożeniu wniosku przez „DMD-BIS” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 32c,                        88-230 Piotrków Kujawski REGON: 340326391 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 26.01.2015 r. znak O.T.I.6233.33.2014.2015 na prowadzenie działalności w zakresie  wytwarzania odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg i odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tysięcy Mg z elementami przetwarzania, które powstają w związku z eksploatacją instalacji.

Zmiana polega na: dopisaniu w punkcie nr I podpunkt 2 w/w decyzji metody przetwarzania R12 tj. wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (metoda ta może obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11)

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530    

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-16 13:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 13:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 15 szt., w miejscowości Płowce II (obok Pomnika w Płowcach) na działkach o nr ewidencyjnych 146 i 145/4, położonych w obrębie geodezyjnym Płowce II, stanowiące własność Gminy Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-16 09:12

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jarząb pospolity – 72 szt., w miejscowości Płowce II (Szkoła Podstawowa                         w Płowcach) na działce o nr ewidencyjnym 272, położonej w obrębie geodezyjnym Płowce II, stanowiącą własność Gminy Radziejów.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak