Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 5.09.2015 r. po złożeniu wniosku przez Firmę INTRAKO Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1,     00-640 Warszawa KRS: 0000304263  zostało wszczęte postępowanie administracyjne                         w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne      o następujących kodach:

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

2.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

4.

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

5.

16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (inne nie wymienione w 16.02.12 – świetlówki)

6.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

020107

Odpady z gospodarki leśnej

2.

020381

Odpady z produkcji pasz roślinnych

3.

020480

Wysłodki

4.

030101

Odpady kory i korka

5.

030105

Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir, inne niż wymienione w 030104

6.

030181

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 030180

7.

030199

Inne nie wymienione odpady

8.

030299

Inne nie wymienione odpady

9.

030301

Odpady z kory i drewna

10.

030307

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

11.

030308

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

12.

070299

Inne niewymienione odpady

13.

150101

Opakowania z papieru i tektury

14.

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

15.

150103

Opakowania z drewna

16.

150105

Opakowania wielomateriałowe

17.

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

18.

150107

Opakowania ze szkła

19.

150109

Opakowania z tekstyliów

20.

150203

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 150202

21.

160103

Zużyte opony

22.

160214

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

23.

160216

Elementy usunięte zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

24.

160306

Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380

25.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

26.

170102

Gruz ceglany

27.

170201

Drewno

28.

190102

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

29.

190112

Żużel i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111

30

190116

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 190115

31.

191202

Metale żelazne

32.

191203

Metale nieżelazne

33.

191207

Drewno inne niż wymienione w 191206

34.

200138

Drewno inne niż wymienione w 200137

35.

200307

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (zawiadomienie)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-05 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 13:21

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-10-05 13:21 przez Marek Wojtysiak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-11 13:15

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3752928
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:34

Stopka strony