Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Schemat procedury kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę firmy transportowej RAF-TRANS Rafał Ciemny Pruchnowo 2 88-200 Radziejów w dniu 10 listopada 2017 r. na podstawie art. 83 i 84 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późń. Zm.) oraz harmonogramu kontroli przedsiębiorców posiadających licencje/zezwolenia w krajowym transporcie drogowym na rok 2017.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Łodygowski
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-27 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 14:28

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w miesiącu grudniu 2017 r. przeprowadził kontrolę następujących przedsiębiorców z terenu powiatu radziejowskiego posiadających ww. licencje/zezwolenia:

 1. F.U.T.H. „JAŚ” Jadwiga Baranowska Paniewo 16a 87-875 Topólka
 2. U.T Mariusz Tomczak ul. Szybka 16 88-200 Radziejów 
 3. U.T.H. Waldemar Szczerbiak Konary 1 88-220 Osięciny
 4. U.T. Niżyński ul. Kasprowicza 4 88-200 Radziejów
 5. P.P.U.H. „KRZYWOSĄDZ” Franciszek Żywiczyński Dobre 88 88-210 Dobre
 6. DMD-BIS ul. Dworcowa 32C 88-230 Piotrków Kujawski
 7. Przewozy Okazjonalne „BUS” Zygmunt Stasiak ul. Chopina 19 88-200 Radziejów
 8. U.TiH.A.P. Krzysztof Zachwieja Bełszewo 2 88-220 Osięciny
 9. Przewozy Okazjonalne „BUS” Piotr Bolewski ul. Moniuszki 7 88-200 Radziejów
 10. Krajowy Transport Drogowy Osób Janusz Konwent Czołowo 108H 88-200 Radziejów
 11. F.H.U. „GEES” Dariusz Kremplewski ul. Tuwima 5 88-200 Radziejów
 12. Usługi Transportowe LUKAS-TRANS Kamila Sprawka Rudzk Duży 17 88-230 Piotrków Kujawski
 13. TRANSMALEC J.M. Malec Jadwiga Malec Piołunowo 34 88-200 Radziejów
 14. F.T Marcin Błaszak ul. Pogodna 36 88-230 Piotrków Kujawski
 15. U.T. Renata Tomczak Bycz 7/3 88-230 Piotrków Kujawski
 16. P.W. „GRANIT” Tomasz Głowacki Dęby 99 88-210 Dobre
 17. U.T. DOMAL Przemysław Gregor ul. Pogodna 46 88-230 Piotrków Kujawski
 18. U.T. Marszewski Arnold Powałkowice 20 88-220 Osięciny
 19. P.P.H.U. Prace Ziemne Piotr Leśkow Holendry Bytońskie 8 88-231 Bytoń
 20. U.T. Eugeniusz Gotówka Leonowo 15 88-220 Osięciny
 21. P.H.U. MIDAS ul. Powstańców 4/6 88-210 Dobre
 22. ROLPOLEX Halina Nowacka ul. Strażacka 13 88-230 Piotrków Kujawski
 23. JAWA-TRANS Jan Wasielewski Galonki 7A 87-875 Topólka

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji wymaganej do prowadzenia działalności transportowej w krajowym transporcie drogowym osób /rzeczy. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:19

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w miesiącu grudniu 2017 r.  6 kontroli  następujących Stacji Kontroli Pojazdów:

 

Lp.

Nazwa firmy prowadzącej SKP

  Wynik kontroli

   1.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP.Z O.O. 85-808 BYDGOSZCZ UL.BIAŁOGARDZKA 7  ZAKŁAD NR 10 OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Parkowa 3 Radziejów

 

 Pozytywny – bez uwag

   2.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W DOBREM PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  ul. Dworcowa 13 Dobre

 Pozytywny – bez uwag

   3.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

JOLANTA RAKOWSKA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  ul. Włocławska 64 Piotrków Kujawski

  Pozytywny – bez uwag

   4.

DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA TERESA SZULC

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW w Biskupice 1D gm. Radziejów

 

  Pozytywny – bez uwag

   5.

PHU „AUTO SERVICE” KAROL WITKOWSKI PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 

   Pozytywny – bez uwag

   6.

„JANKOWSKI”
AUTO-HANDEL MARIUSZ JANKOWSKI

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Traugutta 5 Osięciny 

   Pozytywny – bez uwag

 

W ww. firmach prowadzących stacje kontroli pojazdów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji i eksploatacji urządzeń diagnostycznych. Sporządzono protokół kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:18

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji  Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 17.11.2017 r. przeprowadził kontrolę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przemystka”  w Radziejowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 8 ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz.210) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli było; „Prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiego klubu sportowego oraz zawodów w ramach konkursów dofinansowanych przez powiat”. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 21.11.2017 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 10:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru  i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 8.12.2017 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1463 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była „Zgodność realizacji zadań z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2017 r.”. W trakcie  kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12 grudnia 2017 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 10:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Powiecie Radziejowskim w dniach od 16 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie:

 1. sporządzania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. pobierania i przekazywania dochodów budżetowych,
 3. terminowości przekazywania dochodów budżetowych,
 4. windykacji należności z tytułu dochodów budżetu państwa,
 5. sporządzenia sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.  

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 31grudnia 2016 r.

Dnia 11 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 6 grudnia 2017 r. znak WFB.III.431.24.2017.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki oceniona została pozytywnie z uchybieniami. Zalecono podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, a w szczególności do:

1) ujmowania źródeł dochodów budżetowych z tytułu opłaty za trwały zarząd w § 0470 klasyfikacji budżetowej,

2) terminowego przekazywania pobranych dochodów budżetowych na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację,

3) naliczania i odprowadzania, wraz z dochodami do budżetu państwa, odsetek w przypadku nieterminowego przekazywania dochodów budżetowych,

4) bieżącego naliczania odsetek ustawowych według aktualnej stawki procentowej.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-19 10:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W miesiącach od lutego do listopada 2017 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził 16 zaplanowanych kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców :

 1. OSK Budzyński Krzysztof, Czamaninek,
 2. OSK Grzechowiak Roman, Radziejów,
 3. Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka,
 4. PZMOT w Bydgoszczy , Zakład nr 10 w Radziejów,
 5. OSK „MASZ” Szczepan Marchwiński, Osięciny, ( notatka służbowa)
 6. OSK Auto-Szkoła Krzysztof Idziak, Piotrków Kujawski,
 7. OSK Gotówka Grażyna,  Dobre Wieś,
 8. OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36,
 9. OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8,
 10. OSK „DELFIN” Zalesiak Andrzej, Radziejów,
 11. OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn 11,
 12.  FH-U „ELKA” Budny Grzegorz, Szewce 36,
 13. OSK Kapela Mariusz, Piotrków Kujawski,
 14. OSK Rejman Iwona Zagorzyce 53,
 15. OSK Kosmecki Wojciech, Piotrków Kujawski,
 16. OSK Modrzejewski Izbica Kujawska, (kontrola placu manewrowego w m. Bronisław),
 17. OSK Markowska Agnieszka Bronisław,
 18. OSK Centralny Markowska, Linkowski,  Skępe,

Nie dokonano kontroli w :

OSK Centralny Markowska , Linkowski oraz OSK Kosmecki Wojciech z powodu likwidacji działalności przez w/w przedsiębiorców.

W OSK „MASZ” kontrolę zakończono notatką służbową  ponieważ OSK Marchwiński zawiesił działalność gospodarczą i nie prowadzi szkoleń.

W kontrolowanych OSK w czasie przeprowadzanej kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących wszczęciem postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-14 13:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W miesiącu marcu i maju 2017r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził 13 kontroli realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych:
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce, 87-875 Topólka – odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych do rzeki Zgłowiączki.
2. PETROMAN Spółka z o.o. Kazimierz Mańkowski Lubraniec Parcele 54, 87-890 Lubraniec – odprowadzanie do miejskiej kanalizacji deszczowej ścieków przemysłowych w miejscowości Piotrków Kujawski.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. w Radziejowie ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych z ujęcia miejskiego.
4. Łukasz Wojciechowski Czołowo 61, 88-200 Radziejów – odprowadzanie ścieków do ziemi i urządzeń kanalizacyjnych  w miejscowości Broniewek.
5. P.P.U.H. AUTO-BAZA Agata Onisk Rybiny Leśne 10, 87-875 Topólka – odprowadzanie ścieków bytowych i opadowo-roztopowych do ziemi oraz ścieków przemysłowych do urządzeń z terenu Zakładu.
6. Gospodarstwo Rolne Piotr Michalak Nasiłowo 32, 88-231 Bytoń – pobór wód podziemnych w miejscowości Nasiłowo.
7. Agnieszka Łapacz Opatowice 47, 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych w miejscowości Opatowice.
8. Agnieszka Łapacz Opatowice 47, 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych w miejscowości Stary Radziejów Kol.
9. Marek Siarkowski Zagorzyce, 88-200 Radziejów – pobór wody powierzchniowej z własnych stawów w miejscowościach Zagorzyce i Niegibalice.
10. Gospodarstwo Rolne Przemysław Brochocki Leonowo 9, 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych w miejscowości Leonowo.
11. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Bogusława Krulikowska Andrzej Krulikowski Borucin 31, 88-220 Osięciny – pobór wód podziemnych w miejscowości Borucin.
12. Gospodarstwo Rolne Rafał Waszak Powałkowice 12, 88-220 Osięciny – pobór wody powierzchniowej z własnych zbiorników wodnych w miejscowościach Powałkowice i Torzewo.
13. Gospodarstwo Rolne Ireneusz i Elżbieta Woźniak Samszyce 26, 88-220 Osięciny – pobór wód podziemnych w miejscowości Samszyce i pobór wód powierzchniowych w miejscowości Samszyce.
W trakcie kontroli  nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono i podpisano sprawozdania z kontroli.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-14 13:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu w dniu 27 września 2017 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechnicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych według dokumentacji za rok 2016 roku. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 października 2017 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-04 11:59
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 11:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 9 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r. przeprowadził kontrolę.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) tj.: wydawania, odmowy wydawania, zmiany, cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów oraz zbierania i przetwarzania odpadów.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lipca 2017 r. znak WNK.DW.III.431.2.1.2017.WK.JL.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została pozytywnie z uchybieniami. Kontrolujący uchybienia przedstawili i omówili. Z uwagi, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstąpiono od formułowania zaleceń.

 

Radziejów, 18 sierpnia 2017 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-18 10:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 14.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Protokół Nr 31/NHŻ/2017.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietna 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm. ).

Nieprawidłowości zostały usunięte podczas trwania czynności kontrolnych

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-07 14:33

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu  w dniu 29 czerwca 2017 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych za 2016 rok.( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) Dnia 31 lipca 2017 roku przekazano wystąpienie pokontrolne Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-31 10:41

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Dobrem

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764)

 

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy

                  w Dobrem.

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem w dniu 20 czerwca 2017 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy Dobre zobowiązany jest w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-06 08:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Radziejowie

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6. ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obronu cywilnej w Urzędzie gminy w Radziejowie.

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w "Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Radziejowie w dniu 25 kwietnia 2017 roku".

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.

2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.

3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualności dokumentacji.

4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.

5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) W kontrolowanym okresie wydano zarządzenie wójta w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy. Dokumentacja prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w wRadziejowie oceniono pozytywnie.

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy w Radziejowie zobowiązany jest w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-19 13:14

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-19 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 07-12.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim  została przeprowadzona kontrola przez  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934).

Stwierdzono kilka nieprawidłowości.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie wykazały w obiekcie elementy zagrożenia życia.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-16 12:46

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 2 marca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy. Protokół kontroli Nr NEP.5.2017. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Bożena Sawicka

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:17

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-03 14:28

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w 4 terminach: w dniach 25-29 kwietnia 2016r.,24 - 31 maja 2016r., 18 - 24 sierpnia 2016r. oraz 7 -14 października 2016r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE/ZEZWOLENIA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:
1.PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński – Dobre
2.Usługi Transportowe Mariusz Tomczak -  Radziejów
3.Kupno- Sprzedaż Żywca oraz Artykułów Rolno-Przemysłowych Grzegorz Chełminiak – Topólka
4."EURO-MLEK" Sławomir Granczewski Radziejów
5.Prasmet Marek Granczewski ul. Brzeska 68 88-200 Radziejów
6.Usługi Transportowe „Kameleon” Nagórki 16 88-220 Osięciny
7.Transport Ciężarowy Marek Szmydt ul. Wyspiańskiego 10, 88-200 Radziejów
8.Zakład Usługowy Zbigniew Walczak Żakowice 30 88-220 Osięciny
9.Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "ESTEWU"  -  Jan Linowiecki – Radziejów
10.Punkt Obrotu Artykułami Rolno- Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe - Dariusz Barczak – Osięciny
11.Firma "SAMAR" Roman Walczak  Lechosław Walczak sp.jawna – Osięciny
12.Transport Ciężarowy Wojciech Fronczak, Przysiek 62, 88-210 Dobre
13.Usługi Transportowe – Grzegorz Wajer, Wyrobki  87-875 Topólka
14.Usługi Transportowe Arkadiusz Waloszek, ul. Rataja 40, 88-220 Osięciny
15.Transport Osobowy Paweł Piasecki Dębianki 27, 87-875 Topólka
16.Transport Ciężarowy Lewandowski Tadeusz, Objezdna 20, 88-200 Radziejow
17.Transport Ciężarowy Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-02 13:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15514
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-27 14:28:37