Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mateusz Gębala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´13,89”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º38´13,24”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Byczyna Kolonia, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  55,88 m3/d

Qmax.r= 8550,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

  • autor informacji: Marzena Szpadzińska
    data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-05-30 13:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 13:14

Rejestr zmian

  • zmieniono 2017-05-30 13:14 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17660
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-11 10:49

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3794007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:18

Stopka strony