Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
34.2017
11.12.
2017
Łukasz
Staszak
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 944/1 miejscowość Radziejów, ul. Kujawska, gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 02.01.
2018
GB.III.6743.2.
33.2017
08.12.
2017
Gmina Radziejów Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr. 58/4
i 57/65 miejscowość Broniewek, gm. Radziejów
  sprzeciwu nie wniesiono 02.01.
2018
GB.III.6743.2.
32.2017
08.12.
2017
Gmina Radziejów Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr. 125, obręb Opatowice i 225 obręb Zagorzyce gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 02.01.
2018
GB.III.6743.2.
31.2017
05.12.
2017
Suszarnia Warzyw i Ziół Sp. z o.o. Budowa stacji transformatorowej SN/nN, kontenerowej na działce nr. 181/2, miejscowość
Płowce I, gm. Radziejów
  sprzeciwu nie wniesiono 28.12.
2017
GB.III,6743.2.
30.2017
24.11.
2017
Robert Koziński Zmiana konstrukcji dachu z płaskiego na dach ostry o konstrukcji drewnianej, czterospadowy, pod pokryciem plachodachówki istniejącego budynku mieszkalnego, na działce nr. 88, miejscowość Płowki, gm. Radziejów   umorzenie postępowania 06.12.
2017

GB.III.6743.2.
29.2017

23.11.
2017
Jacek Sypniewski Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym z zagospodarowaniem poddasza jako użytkowe oraz dobudowa zadaszenia nad tarasem, na działce nr. 172, miejscowość Czamaninek, gm. Topólka  

sprzeciwu nie
wniesiono
15.12.
2017

GB.III.6743.2.
28.2017
19.10.
2017
ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o.
Budowa linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach 182/1, 182/3, 180/1, 214, 7/1, 178.177/2, 177/1, 176/1 w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 10.11.
2017
GB.III.6743.2.
27.2017
09.10.
2017
Marcin Lewandowski Budowa budynku mieszkalnego w miesjcowości Broniewek na działce nr. 70/6 gm. Radziejów   wniosek bez rozpatrzenia
GB.III.6743.2.
26.2017
09.10.
2017
Łukasz Lewandowski Budowa budynku mieszkalnego w miesjcowości Broniewek na działce nr. 70/4 gm. Radziejów   wniosek bez rozpatrzenia
GB.III.6743.2.
25.2017
19.09.
2017
Radosław Leszczyński Budowa budynku mieszkalnego z przydomową oczyszczalnią scieków oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr 6/7 miescowość Topóla, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 11.10.
2017
GB.III.6743.2.
24.2017

15.09.
2017

Energa Operator S.A. Toruń Bydowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilenia w energię elektryczną działek nr. 21/93, 21/94, 21/95, 21/96 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kuj.   sprzeciwu nie wniesiono 09.10.
2017
GB.III.6743.2.
23.2017
13.09.
2017
Gmina Radziejów Budowa oświetlenia drogowego na działce nr. 58/4 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów  

umorzenie postępowania
02.10.
2017

GB.III.6743.2.
22.2017
13.09.
2017
Gmina Osięciny Sieć kanalizacji deszczowej na działkach 359/13, 360/4, 358/2, 376, 359/31 miejscowość Osięciny, gm. Osięciny   sprzeciwu nie wniesiono 5.10.
2017
GB.III.6743.2.
21.2017
13.09.
2017
Gmina Osięciny Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach 359/13, 360/4, 358/2, 376, 359/31 miejscowość Osięciny, gm. Osięciny   sprzeciwu nie wniesiono 05.10.
2017
GB.III.6743.2.
20.2017
1.09.
2017
Marcin Palusiak Odbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce nr. 273, miejscowść Gradowo, gm. Piotrków Kuj.   sprzeciwu nie wniesiono 25.09.
2017
GB.III.6743.2.
19.2017

30.08.
2017

Maciej Małecki Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr. 228/51, 228/8, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 227/1 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 21.09.
2017
GB.III.6743.2.
18.2017
29.08.
2017
Energa Operator Budowa linii elektro - energetycznej, kablowej NN dla zasilenia działek nr 251/10, 251/13, 251/14, 251/16, 251/17, 252/49 w miejscowści Dąbrówka, gm. Bytoń   sprzeciwu nie wniesiono 20.09.
2017
GB.III.6743.2.
17.2017
25.08.
2017
Agnieszka i Mirosław Sztamblewscy Wymiana dachu na budynku mieszkalnym z zagospodarowaniem poddasza jako użytkowe, na działce o nr. ewid. 81/4, miejscowość Głuszynek, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 19.09.
2017
GB.III.6743.2.
16.2017
18.08.
2017
Gmina Miasto Radziejów Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnej na działce o nr. ewid. 785, miejscowość Radziejów, gm. Miasto Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 18.09.
2017
GB.III.6743.2.
15.2017
16.08.
2017
Jacek Roszak Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, na działce nr 98/1, miejscowość Bełszewo, gm. Osięciny   sprzeciwu nie wniesiono 18.09.
2017

GB.III.6743.2.
14.2017

26.07.
2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radziejowie Budowa sieci wodociągowej w ul. Niskiej - Objezdnej, na działkach nr. 355/3, 303/1, 354, 357/2 miejscowość Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 28.08.
2017
GB.III.6743.2.
13.2017
17.07.
2017
Roman Kubiak Zmiana konstrukcji dachu i poszycia dachowego z dobudową pomieszczeń mieszkalnych do istniejącego budynku mieszkalnego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej na działce o nr. 58, miejscowość Stary Radziejów Kolonia, gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 17.08.
2017
GB.III.6743.2.
12.2017
11.07.
2017
Anna, Dariusz Wilińscy Rozbudowa budynku mieszkalnego z przebudową dachu na działce o nr. 219, miejscowość Paniewek, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 11.08.
2017
GB.III.6743.2.
11.2017
09.06.
2017
Jarosław Wrzesiński Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym z zagospodarowaniem poddasza jako użytkowe na działce o nr 15/3, miejscowość Chalno, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 10.07.
2017
GB.III.6743.2.
10.2017
08.05.
2017
Stanisław Kaczmarek Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na działce o nr ewidencyjnym 180/3, miejscowość Orle, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 16.06.
2017
GB.III.6743.2.
9.2017
02.05.
2017
Bogusław Grochowalski Rozbudowa budynku mieszkalnego na działce o nr ewidencyjnym 55/1, miejscowość Ułomie, gm. Dobre   sprzeciwu nie wniesiono 02.06.
2017

GB.III.6743.2.
8.2017

03.04.
2017
Małgorzata i Zbigniew Białkowscy Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym z zagospodarowaniem poddasza na użytkowe, na działce nr 56/7, miejscowość Kamieniec, gm. Topólka   sprzeciwu nie wzniesiono 04.05.
2017
GB.III.6743.2.
7.2017
29.03.
2017
Urszula Kołodziejczak Rozbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 2/1, miejscowość Zakręta, gm. Piotrków Kuj.   sprzeciwu nie wniesiono 02.05.
2017
GB.III.6743.2.
6.2017
14.03.
2017
Ewa Rafińska Dobudowa pomieszczeń mieszkalnych i wiatrołapu oraz zmiana dachu na budynku mieszkalnym na działce nr 34, miejscowość Świesz, gm. Bytoń   sprzeciwu nie wniesiono 14.04.
2017
GB.III.6743.2.
5.2017
02.03.
2017
Agnieszka Polichnowska Przebudowa dachu i rozbudowa budynku mieszkalnego na działce 182, miejscowość Czamaninek, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 03.04.
2017
GB.III.6743.2.
4.2017
28.02.
2017
Dariusz Bystrzycki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr 3/34, miejscowość Rybiny,
gm. Topólka
  sprzeciwu nie wniesiono 31.03.
2017
GB.III.6743.2.
3.2017
9.02.
2017
Zbigniew Janicki Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym z dociepleniem ścian na działce nr 29, miejscowość Kamieniec, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 13.03.
2017
GB.III.6743.2
2.2017
17.01
2017
Barbara Kamińska, Damian Zaliwczak Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 224/9, miejscowość Piotrków Kuj.   sprzeciwu nie wniesiono 17.02.
2017
GB.III.6743.2
1.2017
12.01.
2017
Gmina Osięciny

Budowa linii kablowych n/n w celu zasilenia oświetlenia ulicznego w ulicach:
Malinowej na działkach: 358/13, 359/31,
Jarmarczna na działce: 360/4,
Olchowa na działce: 358/2,
Skarbka na działce: 585/127,
Narutowicza na dzaiłkach: 597/14, 640
Żeromskiego na działkach: 585/136, 620/1, 931 w miejscowości Osięciny


Jarantowice gm. Osięciny na działce: 48, gm. Osięciny
 

  sprzeciwu nie wniesiono 13.02.
2017

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1487
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-03 08:35

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3411869
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 12:55

Stopka strony