Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/197/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 09:02

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/196/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:59

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/195/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:57

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/194/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:55

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/193/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:51

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/192/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:48

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/191/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:45

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/190/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2018 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:42

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/189/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2018 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:38

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/188/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2026.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:35

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/187/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-25 08:32

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/186/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 11:37

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/185/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 11:35

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/184/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 11:28

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/183/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 11:15

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 11:07

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 10:50

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 09:17

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Władysława Łokietka w Radziejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Władysława Łokietka w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 09:11
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 09:12

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017-2019 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-18 09:08

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:50

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:47

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:42

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:39

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat na 2018 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:35

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Radziejowski projektu "Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:32

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/171/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:28

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/170/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-17 10:22

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/169/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 10:04

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/168/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 10:00

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 roku o przyjęciu do realizacji przez Powiat Radziejowski projektu „Większa wiedza – lepsza przyszłość”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:55

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:52

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/165/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 09:48

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/164/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 13:01

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/163/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:57

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/162/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:54

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/161/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 12:50

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/160/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XVIII/127/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:46
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:45

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/159/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:33
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:33

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/158/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:29
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:29

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/157/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:25
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:25

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/156/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:21
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:21

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/155/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:17
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 11:17
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:16

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/154/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 10:51

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/153/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 10:42
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-09-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-09-29 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-29 10:42
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 10:41

Uchwała Nr XXII/152/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczeń kuchni znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 666/13 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/149/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/148/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 12:18

Uchwała Nr XXI/145/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-19 11:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-19 11:59

Uchwała Nr XXI/144/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Uchwała Nr XXI/143/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutyego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 12:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 12:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-13 14:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Uchwała Nr XX/141/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Uchwała Nr XX/139/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki srodków obrotowych do budżetu Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51174
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-13 11:13:41