Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 8.01.2019 r.

 

O.T.II.613.1.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2  położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów,
 2. Wierzba krucha  - 15 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2  położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Informacja

Radziejów, dnia 28.12.2018 r.

 

O.T.II.613.52.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 75  położonej w miejscowości Płowki, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-28 09:43

Informacja

Nieodpłatna pomoc prawna w dniu 2 stycznia 2019 roku będzie świadczona w godz. 15:00 - 19:00. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-28 08:36

Informacja

Radziejów, dnia 20.12.2018 r.

 

O.T.II.613.51.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jarząb szwedzki – 5 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 497/34 położonej w miejscowości Osięciny ul. Płowiecka,
 2. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 497/34 położonej w miejscowości Osięciny ul. Płowiecka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-20 10:58

Informacja

Radziejów, dnia 20.12.2018 r.

 

O.T.II.613.50.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 87 położonej w miejscowości Lekarzewice gm. Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-20 10:56

Informacja

Radziejów, dnia 20.12.2018 r.

 

O.T.II.613.49.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wiąz szypułkowy – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 164/2 położonej w miejscowości Osięciny ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-20 10:52

Ogłoszenie o przetargu - wykaz budynków

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim informuje, że od dnia 20 grudnia 2018 r. przez 21 dni tj. do 10 stycznia 2019 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 oraz siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim wykaz budynków gospodarczych o pow. 222 m² (wiata o pow. 116 m², stodoła o pow. 106 m²) znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2.1214 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, przeznaczonych do wynajęcia na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu - wykaz budynków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 09:42

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 18 grudnia  2018 r. przez 21 dni, tj. do 08 stycznia 2019 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 21.3961 ha stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie ZSRCKU w Przemystce oraz w ZSM w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 08:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-18 08:26

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 197/18, położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.,
 2. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18, położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 3. Modrzew europejski – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18, położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 4. Żywotnik – 25 m2., znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18, położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-06 11:31

Ogłoszenie o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 6 grudnia 2018 r. przez 21 dni, tj. do 27 grudnia 2018 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 1 stycznia 2019 r. na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58, dwa garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-06 08:04

Informacja

Radziejów, dnia 3.12.2018 r.

 

O.T.II.613.47.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 230/22 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów,
 2. Lipa drobnolistna – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 230/22 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-03 11:47

Informacja

Radziejów, dnia 3.12.2018 r.

 

O.T.II.613.47.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 230/22 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów,
 2. Lipa drobnolistna – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 230/22 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-12-03 11:47

Informacja

Radziejów, dnia 20.11.2018 r.

 

O.T.II.613.46.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

 Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujących się na działce o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Kwilno  gm. Radziejów.
 2. Topola czarna  – 1 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Kwilno gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-11-20 10:07

Informacja

Radziejów, dnia 20.11.2018 r.

 

O.T.II.613.45.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 6 szt., znajdujących się na działce o nr ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski.
 2. Robinia – 3 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski.
 3. Olcha –  1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski.
 4. Wierzba – 4 szt. znajdujące się  na działce o nr ewid. 164/17 położonej
  w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna.

      5. Klon 1 szt. znajdująca się  na działce o nr ewid. 164/17 położonej
           w miejscowości  Piotrków Kujawski ul. Słoneczna.                                 

6. Brzoza –  5 szt. znajdujących się  na działce o nr ewid. 164/17 położonej
      w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna.

     7.  Wierzba –  4 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 14/1  położonej w miejscowości Jerzyce gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-11-20 10:04

Informacja

Radziejów, dnia 14.11.2018 r.

 

O.T.II.613.44.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Sosna zwyczajna– 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 856/4 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Działkowej.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-11-14 09:26

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 października 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim dotyczącego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości rolnej o pow. 0.99.64 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim oznaczonej nr ewid. 2/12 o powierzchni ogólnej 2.12.44 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczonej na cele rolnicze, będącą w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Na przetarg zgłosił się jeden oferent, wpłacił wadium i został dopuszczony do przetargu.

Cena wywoławcza za wydzierżawienie nieruchomości rolnej wynosiła 1520 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych) rocznie. 

W wyniku postępowania przetargowego ustalono dzierżawcę nieruchomości Pana Sławomira Szymańskiego zam. ul.Poznańska 59,
88-230 Piotrków Kujawski.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 12:23

Informacja

Radziejów, dnia 19.10.2018 r.

 

O.T.II.613.43.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola – 16 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 856/4 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Działkowej.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-10-19 09:24

Informacja

Radziejów, dnia 19.10.2018 r.

 

O.T.II.613.43.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola – 16 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 856/4 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Działkowej.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-10-19 09:24

Informacja

Radziejów, dnia 15.10.2018 r.

 

O.T.II.613.42.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola balsamiczna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 78/3 położonej w miejscowości Broniewek gm. Radziejów

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-10-15 10:37

Informacja

Radziejów, dnia 15.10.2018 r.

 

O.T.II.613.42.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola balsamiczna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 78/3 położonej w miejscowości Broniewek gm. Radziejów

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-10-15 10:37

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

drukuj (Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-15 10:20

WYNIK I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonych numerami geodezyjnymi działka 691/20 o pow. 1.62.97 ha, działka 691/23 o pow. 1.79.87 ha, działka 691/27 o pow. 1.67.98 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla funkcji usługowo – produkcyjnej PU oraz działka 691/39 o pow. 0.70.26 przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego dla funkcji mieszkaniowo - usługowej MU,  księga wieczysta nr WL1R/000027389/6, który  odbył się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (WYNIK I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-15 08:16

Informacja

Radziejów, dnia 12.10.2018 r.

 

O.T.II.613.41.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 145 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-10-12 10:26

Oferta stowarzyszenia - tryb uproszczony

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja składa ofertę do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, która jest zamieszczana na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania organ wykonawczy, podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Bieżąca oferta: Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ 88-230 Piotrków Kujawski,  Trojaczek 3
Oferta z dnia 25 września 2018 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego. Nazwa zadania: Z KONIEM I ALPAKĄ DO WIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI.

Wszelkie uwagi w sprawie oferty należy kierować do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu do 2 października 2018 r. włącznie na adres: promocja@radziejow.pl

drukuj (Oferta stowarzyszenia - tryb uproszczony)

Informacja

Radziejów, dnia 25.09.2018 r.

 

O.T.II.613.40.2018

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 155 położonej  

 w miejscowości Radziejów, przy ul. Żytniej,

 1. Wierzba mandżurska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1506 położonej  

 w miejscowości Radziejów, przy ul. M. Dąbrowskiej,

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 33/20 położonej  

 w miejscowości Radziejów, przy ul. Chopina,

 1. Brzoza brodawkowata – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 33/20 położonej  

 w miejscowości Radziejów, przy ul. Chopina.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-09-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-09-25 10:09

I Przetarg ustny nieograniczony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości rolnej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej numerem ewid. 2/12, przeznaczonej na cele rolnicze, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia do wydzierżawienia 0.99.64 ha.

Cena wywoławcza za 0.99.64 ha pow. fizycznej rocznie - 1500 zł, wadium - 200 zł

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność  Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, jest wolna od obciążeń.

Przetarg  odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do 19 października 2018 r. na konto Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Nr konta Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim

52 9551 0002 0000 4675 2000 0050. Kwota osiągnięta  w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy  na okres trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy  dzierżawy spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn/w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 lub telefonicznie pod numerem 54 2654025.

drukuj (I Przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-24 10:47

Zawiadomienie

Radziejów 20.09.2018 r.

 

O.T.I.6233.3.2013.2014.2015.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 20.09.2018 r. po złożeniu wniosku przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o. o.-Sp. k., ul. Szkolna 23, 88 – 210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 15.02.2013 r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 03.01.2014 r. znak: O.T.I.6233.3.2013, zmienionego decyzją z dnia 19.05.2014 r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014, zmienionego decyzją z dnia 18.05.2015 r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015 oraz zmienionego decyzją z dnia 13.03.2018 r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015.2018 na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Zmiany dotyczą:

- rozszerzenia decyzji o następujące kody odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość przetwarzanych odpadów Mg/rok

1.

03 01 01

Odpady kory i korka

5 000

2.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

5 000

 

- zmiany ilości masy odpadów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania tj.:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość przetwarzanych odpadów Mg/rok

1.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne

240 000

 

Pozostałe punkty decyzji z dnia 15.02.2013 r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionej decyzją z dnia 03.01.2014 r. znak: O.T.I.6233.3.2013, zmienionej decyzją z dnia 19.05.2014 r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014, zmienionej decyzją z dnia 18.05.2015 r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015 oraz zmienionej decyzją z dnia 13.03.2018 r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015.2018 na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-09-20 09:12

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

drukuj (Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerami geodezyjnymi: dz. 691/20 o pow. 1.62.97 ha, dz. 691/23 o pow. 1.79.87 ha, dz. 691/27 o pow. 1.67.98 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla funkcji usługowo – produkcyjnej PU oraz dz. 691/39 o pow. 0.70.26 przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego dla funkcji mieszkaniowo - usługowej MU,  księga wieczysta nr WL1R/000027389/6,

 

Cena wywoławcza działki nr 691/20   -  205200  zł netto, wadium   21000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/23   - 229200zł netto, wadium   23000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/27   -  214000  zł netto, wadium   21000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/39   -  114700  zł netto, wadium   11000 zł

 

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej
do 8 października 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:07

Decyzja

Na podstawie art. 124, art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 2018 r., poz. 121 ze zm.), w związku z  art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Roman Wróblewski – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku

STAROSTA RADZIEJOWSKI

ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Głuszynek, działka nr 46/1, gmina Topólka, o powierzchni 0.1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WL1R/00005881/5, z wpisem jako właściciel Wojewódzkie Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku – jako przedsiębiorstwo zlikwidowane, przez udzielenie zezwolenia Energa Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu na realizację zadania polegającego na demontażu istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV na odcinku 5,0m oraz na budowie sieci kablowej sN-15kV na odcinku 61,0m. Powierzchnia terenu zajęta przez projektowany kabel SN-15kV wynosi 30,5m (SN-15kV:61m x 0,5m=30,5m).

Przebieg sieci kablowej oraz obszar nieruchomości, na którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości został wskazany na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.  

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-10 10:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 166/60, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-09-10 09:04

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

 1. Tuja – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 416, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna,
 2. Kasztanowiec zwyczajny – 1 szt. , znajdujący się na działce o nr ewid. 4/2, położonej w miejscowości Dębołęka gm. Piotrków Kujawski,
 3. Jarząb pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 4/2, położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski,
 4. Świerk zwyczajny – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 4/4 położonej w miejscowości Dębołęka gm. Piotrków Kujawski,
 5. Topola czarna – 2 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 265/1, położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski,
 6. Krzewy – 1050 m2  znajdujące się na działce o nr ewid. 265/1, położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2018-09-04 11:25

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego  dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 15 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

 

1.Przetarg odbył się w dniu 7 sierpnia  2018 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2.Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 15 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg  wadium  wpłacił jeden oferent.  

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 125,00zł. plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 127,00zł. plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Panu Pawłowi Zimowskiemu prowadzącemu działalność Specjalistyczna Praktyka  Lekarska , zam.  przy ul. Szpitalnej 1/1, 88-200 Radziejów.

 

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, Dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-17 15:14

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Radziejowski

zawiadamia,

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Roman Wróblewski – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku, zezwolenia na realizację zadania polegającego na demontażu istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV na odcinku 5,0m oraz na budowie sieci kablowej SN-15kV na odcinku 61,0m, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/1 o powierzchni 0.1000 ha, położonej w miejscowości Głuszynek, gmina Topólka, której stan prawny jest nieuregulowany.

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-13 10:39

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 06.08.2018 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące firmy „DMD-BIS” Spółka z  o. o. ul. Dworcowa 32C, 88 – 230 Piotrków Kujawski REGON: 911361945 w sprawie :

- nałożenia obowiązku wdrożenia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwości tj. emisji niezorganizowanych pyłów drzewnych do powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie poniższych działań:

1. Magazyn trocin zlokalizowany przy ogrodzeniu, sąsiadujący z gminnym ujęciem wody należy zlikwidować;

2. Przeprowadzić inspekcję ogrodzenia z usunięciem zalegających trocin, dokonywać okresowej kontroli ogrodzenia w celu wyeliminowania przedostawania się trocin poza teren zakładu (co najmniej raz na 14 dni);

3. Wykonać nową bramę wjazdową od strony ulicy Smołowej ze specjalnym uszczelnieniem gwarantującym ograniczenie przedostawania się trocin na drogę gminną;

4. Przesunąć strefę magazynowania trocin na kilka metrów od ogrodzenia;

5. Wzdłuż płotu graniczącego z ujęciem wody oraz częścią ulicy Smołowej składować drewno które będzie stanowić dodatkową barierę ochronną przed przedostawaniem się trocin poza teren zakładu.   

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski  i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 09:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 7 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 197//18, położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-01 10:32

Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim informuje, że od dnia 2 sierpnia 2018 r. przez 21 dni tj. do 23 sierpnia 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim  ul. Poznańska 98 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim wykaz nieruchomości rolnej o nr ewid. 2/12  o pow. 0.99.64 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim  przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość rolna stanowi własność Powiatu Radziejowskiego i jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-31 14:22

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 76 położonej w miejscowości Płowce II gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-30 13:06

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 30 lipca 2018 r. przez 21 dni, tj. do 20 sierpnia 2018 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonej w miejscowości  Radziejów  oznaczonych nr geodezyjnymi: 691/20 o pow. 1.62.97 ha, 691/23 o pow. 1.79.87 ha, 691/27 o pow. 1.67.98 ha, 691/39 o pow. 0.70.26 ha,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości dz. 691/20, dz. 691/23 i dz. 691/27 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczone są dla funkcji usługowo-produkcyjnej, dz. 691/39 jest przeznaczona dla funkcji mieszkaniowo-usługowej.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-30 08:03

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie § 38.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1319.2017 Pana Tomasza Ziemkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne GEOTOm Tomasz Ziemkiewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 18, 88-210 Dobre

zawiadamiam

że w dniu 15 sierpnia 2018,  od godziny 9:00 w miejscowości Wójcin, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5/2, 5114, z działkami sąsiednimi:

* numer 6 KW - brak

przez geodetę Marka Głowackiego mającego uprawnienia zawodowe nr 15580, wydane przez GUGIK w Warszawie w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), 

Dla działki nr 6 położonych w obrębie Wójcin gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorsie jest nieustalony stan prawny w odniesieniu do prawa własności - nie są znani prawni właściciele nieruchomości.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 08:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 08:43

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk srebrzysty – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 109/2 położonej w miejscowości Czołpin, gm. Dobre;
 2. Żywotnik – 35 m2 - znajdujące się na działce o nr ewid. 109/2 położonej w miejscowości Czołpin, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-19 14:23

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 19 lipca 2018 roku przez 21 dni, tj. do 08 sierpnia 2018 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w trybie darowizny.

Skarb Państwa jest właścicielem gruntu, położonego w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonego jako działka nr 1519/2 o pow. 0.0294 ha oraz nr 1519/3 o pow. 0.4230 ha, objętego księgą wieczystą numer WL1R/00035805/8.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-19 09:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
   data wytworzenia: 2018-07-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-19 09:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-19 09:09

Informacja

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów
 2. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów
 3. Krzewy gatunku: jesion, śliwa tarnina, robinia akacjowa – 216 m 3., znajdujące się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 14:02

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

 

zawiadamia się

że z dniem 10.07.2018 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów
 2. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów
 3. Krzewy gatunku: jesion, śliwa tarnina, robinia akacjowa – 216 m 3., znajdujące się na działce o nr ewid. 63  położonej w miejscowości Pruchnowo  gm. Radziejów

      zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530          

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 14:01

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

o g ł a s z a

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 15  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 125,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.08.2018 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18,00 zł. w terminie do dnia 3.08.2018 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-05 09:37

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 29.06.2018r. po złożeniu wniosku  przez Spółkę Radziejów Wind Farm Sp.z o.o Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 17.07.2015 r. znak: O.T.I.6233.7.2015. na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów.

W związku z zmianą adresu siedziby Spółki decyzję zmienia się w następujący sposób:z: Radziejów Wind Farm Sp. zo.o  ul. Postępu  17 B, 02-676 Warszawa 
na: Radziejów Wind Farm Sp.zo.o Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa;

zmiana także  polega na rozszerzeniu przetwarzanych odpadów o następujące  kody i ilości:

 

L.p.

Kod

odpadu

Opis

Rodzaj

 pojemnika

Ilość

odpadów
rocznie (Mg)

Odpady niebezpieczne

1.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,200

2.

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Pojemnik z tworzywa sztucznego

3,600

3.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Pojemnik z tworzywa sztucznego

6,500

4.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Pojemnik z tworzywa sztucznego

16,600

5.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji

Niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności

 - bardzo toksyczne i toksyczne)

Pojemnik  z tworzywa sztucznego lub

luzem w wyznaczonym miejscu, gdy

duże kanistry

2,000

6.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte innych grupach), tkaniny do wycierania

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Pojemnik z tworzywa sztucznego

5,000

7.

16 01 07*

Filtry olejowe (metalowe)

luzem na wannach wychwytowych

1,500

8.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Pojemniku z tworzywa sztucznego

1,000

9.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

Pojemnik z tworzywa sztucznego

1,000

10.

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,050

11.

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,050

12.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

Pojemnik z tworzywa sztucznego bądź kartonowy

1,000

13.

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Pojemnik bądź luzem w wyznaczonym miejscu

0,200

14.

17 04 09*

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,100

15.

17 05 03*

 Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne

Odbiór przez  uprawniony podmiot bezpośrednio z zanieczyszczonego

terenu

 

80,000

Odpady inne niż niebezpieczne

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,500

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,250

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

Luzem w wyznaczonym miejscu

0,500

4.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Pojemnik z tworzywa sztucznego

1,200

5.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0, 500

6.

16 01 99

Inne niewymienione odpady

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,050

7.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 1602 13

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,030

8.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,150

9.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,050

10.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Pojemnik z tworzywa sztucznego

0,050

11.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

Pojemnik z tworzywa sztucznego lub kartonowy

0,015

12.

17 02 01

Drewno

skrzynie drewniane lub luzem w wyznaczonym miejscu

0,200

13..

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Pojemnik z tworzywa sztucznego lub luzem w wyznaczonym miejscu

2,000

14.

17 04 05

żelazo i stal

skrzynie drewniane lub luzem w wyznaczonym miejscu

5,000

15.

17 04 07

Mieszaniny metali

skrzynie drewniane lub luzem w wyznaczonym miejscu

0,500

16.

17 04 11

kable i inne niewymienione w 170410

skrzynie drewniane lub luzem w wyznaczonym miejscu

30,000

           

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-29 13:28

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 167 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-19 14:14

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 7 czerwca 2018 roku przez 21 dni, tj. do 28 czerwca 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszenie w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3  w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-07 11:30

Informacja

Starosta Radziejowski

 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Roman Wróblewski – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR – POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku, zezwolenia na realizację zadania polegającego na demontażu istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV na odcinku 5,0m oraz na budowie sieci kablowej SN-15kV na odcinku 61,0m, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/1 o powierzchni 0.1000 ha, położonej w miejscowości Głuszynek, gmina Topólka, której stan prawny jest nieuregulowany.


W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, pokój nr 323 tel. (54) 285 35 53.


Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w trybie przepisów art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-07 08:17

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 249/2 położonej w miejscowości Płowce II gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 11:42

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 22 maja 2018 roku przez 21 dni, tj. do dnia  11 czerwca 2018 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki nr 819/2 o powierzchni 0.0041 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00032323/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 13:55

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1128 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Średniej,
 2. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1128 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Średniej,
 3. Jarząb – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 1128 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Średniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 09:59

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 224/15 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 10:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Bytoń

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 84/11, położonejw miejscowości Witowo  gm. Bytoń

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-07 09:34

Informacja

Starosta Radziejowski, działający w imieniu Skarbu Państwa, po dokonaniu analizy nieruchomości opisanych w pkt 1 pisma Wojewody znak WSPN.IV.7582.50.2017.RK z dnia 5 marca 2018 r., oraz po zebraniu informacji dotyczących gmin opisanych w pkt 2, uprzejmie informuje, że na terenie powiatu radziejowskiego nie znajdują się nieruchomości opisane w art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.).

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-07 08:39

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Radziejowskiego o nabór wniosków w sprawie dotacji na renowację zabytków w 2018 r.

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Radziejowskiego o nabór wniosków w sprawie dotacji na renowację zabytków w 2018 r.)

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 70/1, położonej w miejscowości Szewce  gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 10:26

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z  późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała  – 10 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 956, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 10:24

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 27.04.2018 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupy TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp.k ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów z dnia 12.08.2016 r. znak sprawy O.T.I.6233.7.2016, zmienionego decyzją z dnia 24.11.2017 r. znak sprawy O.T.I.6233.7.2016.2017;

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 10:22

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

drukuj (Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-26 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 13:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-04-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-26 13:28

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 7/2 położonej w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 12:43

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 13:25

Informacja o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2018 roku w  sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17. dotyczącego wydzierżawienia  na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie oznaczonych numerami  geodezyjnymi:  691/10, 691/20, 691/21, 691/23, 691/27, 691/30, 691/31, 691/37, 691/39 o łącznej powierzchni  9,1448 ha. Wyżej opisane nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczone są na cele rolnicze, są wolne od obciążeń, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 

Na przetarg zgłosiło się czterech oferentów i czterech zostało dopuszczonych do przetargu.

 

Cena wywoławcza za wydzierżawienie na okres jednego roku nieruchomości rolnych wynosiła 1500 zł brutto.

 

Kwota osiągnięta w wyniku I przetargu wyniosła 1950,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za  jeden hektar fizyczny rocznie.

 

Łączna kwota za dzierżawę gruntów o łącznej pow. 9.1448 ha wyniosła 17832,36 zł brutto rocznie (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł 36/100)

 

W wyniku postępowania przetargowego ustalono dzierżawcę nieruchomości  Państwo Katarzyna i Sławomir Mikołajczak Gospodarstwo Rolne, zam.  Czołowo 22,  88-200 Radziejów.

drukuj (Informacja o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 13:14

WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami dojazdowymi funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 12:13

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Kasztanowiec – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 461 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Kościuszki.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:18

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 848/3 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. 1-go Maja,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 848/3 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. 1-go Maja

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:16

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim poszukuje spadkobierców Pana Eugeniusza Kołodziejskiego ur. 14.03.1932 r. syna Leona i Marii zmarłego dnia 01.01.2018 r. przebywający w tut. DPS w latach 22.06.2017 r. do 01.01.2018r.

Po zmarłym pozostał spadek, warunkiem otrzymania którego jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym.

Spadkobierców prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: DPS, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98, tel: (54) 2654025.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-27 11:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Pracownik socjalny Anna Lorenc
   data wytworzenia: 2018-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-27 10:56

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 19.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę ALPOL Jakub Michalak, Zborowiec 6,
88-230 Piotrków Kuj. NIP: 889-144-29-61, REGON: 340825332  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 08.11.2012r. znak: O.T.I.6233.12.2012  na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

- w związku z zmianą nazwy Firmy w następujący sposób:
zmienia się
z: Zakład Ogólonobudowlany Jakub Michalak, Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kuj.  REGON: 340825332  
na: ALPOL Jakub Michalak. Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kuj.  REGON: 340825332  

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-19 11:45

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola czarna – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 67 , położonej  w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-23 10:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Olcha czarna – 9 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1/17, położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka,
 2. Robinia akacjowa 17 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1/17, położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka,
 3. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1/17, położonej  w miejscowości Orle, gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-19 11:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Morwa czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 158/2(Szkoła Podstawowa w Bieganowie), położonej  w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 10:22

Decyzja

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Gruntowej Higieniewo w sprawie zatwierdzenia statutu Wspólnoty Gruntowej Higieniewo

 

Orzekam

 

1. Zatwierdzić statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Higieniewo, gmina Piotrków Kujawski stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

2. Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu ma tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

 

P o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Radziejowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127 a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 08:04

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/27 o pow. 1,6798 ha, 691/30 o pow. 0,1323 ha, 691/31 o pow. 0,1495 ha, 691/37 o pow. 1,7004 ha, 691/39 o pow. 0,7026 ha, przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 9,1448 ha.
Cena wywoławcza za 1 ha fizyczny rocznie - 1 500 zł, wadium – 1 500 zł

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 30 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres jednego roku. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 54 285 3553 w. 121 .

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 11:19

I przetarg ustny nieograniczony

Starosta Radziejowski

ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 0.5600 ha, oraz numerem 60 o pow. 0.2600 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza działki nr 53 netto - 41400 zł, wadium 4140 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza działki nr 60 netto - 19300 zł, wadium 1930 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 15 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie,

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim: 30 9551 0002 0005 07155 2000 0080.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

 Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 35, wew. 217.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 09:32

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski   w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion – 9 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 54, położonej w miejscowości Rzeczyca gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-06 10:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 70, położonej w miejscowości Kłonówek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-06 10:46

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 28/29 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski,
 2. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 28/29 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-27 11:33

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 45 położonej  w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-27 11:20

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72 położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-26 14:05

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 41 położonej  w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-26 13:59

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 388/1 położonej w miejscowości Połajewo gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 14:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 178/3 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Żytniej,
 2. Kasztanowiec zwyczajny – 1 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 127 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Chabrowej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

komentarze (0) (Informacja)

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 14:00

Ogłoszenie - wykaz

 

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 08 lutego 2018 r. przez 21 dni, tj. do 01 marca 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 9,783 ha stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-08 08:09

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 12:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-30 08:57

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 07.02.2018 r. przez 21 dni tj. do 28.02.2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU  w Przemystce  wykaz lokalu  użytkowego  do wynajęcia w trybie bezprzetargowym  na okres 2 lat, o pow. 7,74 m2, mieszczącego się  w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, położonego na działce    o nr. ewid. 112/48 o pow. 2,6383 ha w miejscowości Przemystka Gmina Radziejów zapisanego w księdze wieczystej WL 1R/00022904/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego będący  w trwałym zarządzie ZSRCKU  w Przemystce.

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Malinowski
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-06 07:32

Zawiadomienie

 

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 02.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. -Sp.k. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 15.02.2013r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją
z dnia 03.01.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 19.05.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014 zmienionego decyzją z dnia 18.05.2015r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015   na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w następujący sposób:

- w związku z przekształceniem Firmy zmienić nazwę podmiotu

z: Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 30124813

na: Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947

- dopisanie w pkt. 5 ww. decyzji: „Odpady, które są przyjmowane podlegają odpowiedniej segregacji, rozdrobnieniu mechanicznemu, w dalszej części zmielone w młynie w celu otrzymania odpowiedniej frakcji. Tracą status odpadu i są dla nas i naszych odbiorców produktem bądź surowcem do dalszej produkcji.  Odpowiednio wyselekcjonowany surowiec jest wykorzystywany do produkcji galanterii ogrodowej, a pozostałości są rozdrabniane w młynie gdzie powstaje produkt o odpowiednich parametrach zwany zrębką lub biomasą. Zgodnie z ustawą o odpadach produkty te spełniają odpowiednie parametry: wartość opałowa od 5 000 – 16 000 GJ, wartość popiołu nie więcej jak 5 %, granulacja od 2 – 100 mm, zawartość wilgotności max. 55%. Produkty te mają powszechne zastosowanie do konkretnych celów, istnieje rynek na popyt takich produktów. Dany przedmiot spełnia wymagania techniczne do zastosowania w konkretnych celach oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu. Następnie zastosowanie produktu nie prowadzi negatywnych skutków dla zdrowia, życia i środowiska, co potwierdzają nasi odbiorcy, bo produkt jest przekazywany do elektrowni bądź elektrociepłowni ZEPAK Konin jako biomasa drzewna, co jest produktem ekologicznym zgodnie z ustawą OZE, dla zakładów płytowych grupy Krono jako zrębki, surowiec do produkcji płyt i do firmy Modni Świecie jako zrębki opałowe, zrębki leśne bądź inne biopaliwa, paliwa alternatywne.

 

3. Pozostałe punkty decyzji z dnia 15.02.2013r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 03.01.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 19.05.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014 zmienionego decyzją z dnia 18.05.2015r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015 pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-02 12:47

Zawiadomienie

           Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 01.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę PW PRASMET Marek Granczewski
ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów REGON: 910229416 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 11.12.2013r. znak: O.T.I.6233.17.2013 zmienionego decyzją
z dnia 05.01.2015r. znak: O.T.I.6233.17.2013/2014 na przetwarzanie odpadów w następujący sposób:

- w punkcie 1 w/w decyzji zmienia się ilość przetwarzanych odpadów o kodach:

12 01 01 - odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów w masie do 8 500 MG rocznie

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów w ilości do 2 500 MG rocznie

17 04 05– żelazo i stal w ilości do 2 000 MG rocznie                                                                                                                                                                                                                             12 01 99 – inne nie wymienione odpady w ilości do 290 MG rocznie

15 01 04 – opakowania z metali w ilości do 100 MG rocznie

16 01 17 – metale żelazne w ilości do 100 MG rocznie

19 10 01 – odpady żelaza i stali w ilości do 5 MG rocznie

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych w ilości do 5 MG rocznie

W wyniku przetworzenia w trakcie roku powstanie do 13 500 MG odpadów innych  niż niebezpieczne w tym odpadów o kodzie 12 01 99 powstanie do 4 500 Mg rocznie, odpadów o kodzie 19 12 02 powstanie do 4 000 Mg, odpadów o kodzie 17 04 05 powstanie do 1 500 Mg rocznie, odpadów o kodzie 12 01 02 powstanie do 4 000 Mg.

Odpady o kodzie 12 01 99 oraz 19 12 02 wytwarzane będą w związku z eksploatacją instalacji (paczkarki do złomu).

Wytwarzanie odpadów o kodzie 17 04 05 oraz 12 01 02 odbywać się będzie poza instalacjami poprzez ręczne sortowanie.

2. Pozostałe punkty decyzji z dnia 11.12.2013r. znak: O.T.I.6233.17.2013 zmienionego decyzją z dnia 05.01.2015r. znak: O.T.I.6233.17.2013/2014 na przetwarzanie odpadów pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-01 12:22

Zawiadomienie

 Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że w dniu 20.02.2018 r. po złożeniu wraz z uzupełnieniem wniosku przez Wspólnotę Gruntową Higieniewo 88-230 Piotrków Kujawski reprezentowaną przez adwokata Annę Walczak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji zatwierdzającej Statut Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Higieniewo, gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 11:53

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 01.02.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę P.H.U. BART-POL Mariusz Patyk ul. Sportowa 5B, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 341022316  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne
o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

6.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

7.

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

8.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów

9.

    12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

11.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

13.

12 01 13

Odpady spawalnicze

14.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

15.

15 01 01

Opakowanie z papieru i tektury

16.

15 01 02

Opakowanie z tworzyw sztucznych

17.

15 01 03

Opakowania drewniane

18.

15 01 04

Opakowania metali

19.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

21.

15 01 07

Opakowania ze szkła

22.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

23.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02

24.

16 01 17

Metale żelazne

25.

16 01 18

Metale nieżelazne

26.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

27.

16 01 20

Szkło

28.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd (z wyłączeniem 16 08 07)

29.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

30.

17 02 01

Drewno

31.

17 02 02

Szkło

32.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

33.

17 04 01

Miedz, brąz, mosiądz

34.

17 04 02

Aluminium

35.

17 04 03

Ołów

36.

17 04 05

Żelazo i stal

37.

17 04 07

Mieszaniny metali

38.

19 12 01

Papier i tektura

39.

19 12 02

Metale żelazne

40.

19 12 03

Metale nieżelazne

41.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

42.

19 12 05

Szkło

43.

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 09:00

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 t.j.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 19.06.2015 r. (data wpływu: 22.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  310, położonej w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

o r z e k a

 1. Udostępnić Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski jako działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 310 w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV.
 2. Zobowiązuje  się Energa Operator S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika P. Pawła Łuczaka do przywrócenia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu remontu.  Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty stosuje się art.128 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Udostępnieniu nieruchomości podlega część nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, w pasie o szerokości 6m i długości 22 m, podany we wniosku
 4. Ustanawia obowiązek udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, na okres 6 miesięcy od daty zajęcia nieruchomości
 5. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek czynności o których mowa w pkt.1 niniejszej decyzji, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub osobą , której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a ENERGA OPERATOR S.A. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 i określony w niniejszej decyzji, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.
 6. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-31 13:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2018-01-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-31 13:20

II przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6. I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienioną nieruchomość odbył się w dniu 19 grudnia 2017 roku

Cena wywoławcza działki nr 691/24   -  935000zł netto, wadium 95000zł

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do 26 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr (0-54) 285 30-18 w. 121

drukuj (II przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 11:14

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1319.2017 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88 - 200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 6 marca 2018 r. od godziny 9:00 w miejscowości Płowce I, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 z działkami sąsiednimi:

* 3/4 i 19/3 (WL1R/00014409/9) położone w Płowce I;

* 17/7 (WL1R/00003216/9) położona w Płowce I;

* 1/4 i 20/2 (WL1R/00001020/0 i WL1R/00006303/7) położone w Płowce I;

* 5/5 (WL1R/00003216/9) położoną w Płowce I;

* 17/4 (WL1R/00032471/0) w Płowce I

przez geodetę mającego uprawnienia zawodowe nr 21671, wydane przez GUGIK w Warszawie w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 11:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-26 11:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 11:09

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 60/1 położonej   w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-26 10:31

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405    z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Klon jawor – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej,
 2. Jesion pospolity – 12 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 168/2 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej,
 3. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 168/2 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-24 13:43

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72 położonej   w miejscowości Bartłomiejowice gm. Osięciny,
 2. Wiąz szypułkowy– 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 124 położonej   w miejscowości Pocierzyn gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:49

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Tuja – 6 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 98/7 położonej   w miejscowości Kościelna Wieś, obręb Włodzimierka gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Morwa biała – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 481/13 położonej w miejscowości Osięciny przy ul. Traugutta.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-09 11:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 208 położonej w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 13:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 3. Świerk pospolity – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 12:26

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6 o pow. 1,1748 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej i wód stojących (3ZP/W) księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 15:03

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego  dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

 

1.Przetarg odbył się w dniu 28 grudnia  2017 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2.Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg  wadium  wpłacił jeden oferent.  

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 120,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie. Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 122,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Pani Halinie Krzemińskiej – Darul, zam przy ul. Szpitalnej 9/33, 88-200 Radziejów.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:00

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) ze zm., informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 30 stycznia 2018 r. od godz. 12:00 mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 9 poł. w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gm. Bytoń z działkami sąsiednimi.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-02 13:16

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 04.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Jakub Michalak Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:340825332 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

6.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

7.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

8.

    10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

9.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

11.

12 01 13

Odpady spawalnicze

12.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

13.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

14.

15 01 03

Opakowania z drewna

15.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

16.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

17.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

18.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

17 02 01

Drewno

22.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

23.

19 12 01

Papier i tektura

24.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

25.

20 01 01

Papier i tektura

26.

20 01 02

Szkło

27.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28.

20 01 10

Odzież

29.

20 01 11

Tekstylia

30.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

31.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

32.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

33.

20 01 40

Metale

34.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

35.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
 

36.

20 03 02

Opady z targowisk

37.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:53

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 12.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre REGON:910179397 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

020480

Wysłodki

2.

030105

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

3.

070180

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 070108)

4.

100180

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

5.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

6.

170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

7.

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

8.

191001

Odpady żelaza i stali

9.

191209

Minerały ( np. piasek, kamienie)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-12 08:44

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 16.01.2018 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre, REGON 341309762 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: 
- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5.

16 01 03

Zużyte opony

6.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

7.

16 01 20

Szkło

8.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

9.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-16 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27159
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-08 09:58:37