Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Radziejowskiego

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 r.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 rok

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:13

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wysokości opłat na rok 2018, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/235/2018 z dnia 15 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/234/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/233/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/232/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2018 z dnia 27 września 2018r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/230/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie wysokości opłat na 2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/229/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/228/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/227/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/225/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8396
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-17 13:27:06