Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:57

Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:51

Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:47

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:33

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:31

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:29

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:27

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:24

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:21

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:18

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:16

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 12:12

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 09:57

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 09:54

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-02 09:51

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-31 11:38

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-31 11:09

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:18

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:16

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:13

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:10

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 12:01

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 11:59

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 11:24

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 11:13

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 11:11

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 11:08

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wysokości opłat na rok 2018, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:31

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:24

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:22

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:20

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:18

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-05 10:16

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/235/2018 z dnia 15 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:42

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/234/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:39

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/233/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:31

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/232/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:29

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2018 z dnia 27 września 2018r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:18

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/230/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie wysokości opłat na 2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:14

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/229/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:09

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/228/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 08:05

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/227/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 07:59

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 07:57

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/225/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-11-14 07:52

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/224/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:15

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/223/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:14

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/222/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:11

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/221/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:10

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:08

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:06

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/218/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:04

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/217/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:03

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/216/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-26 11:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-26 11:01

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 11:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:19

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/214/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:16

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/213/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat lokalu biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie w trybie bezprzetargowym w celu realizacji usług przez wykonawcę wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:14

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/212/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:12

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/211/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:11

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/210/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:09

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/209/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 - 2020"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-03 11:07

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/208/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:48

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/207/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:46

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/206/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania do Budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:43

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/205/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:42

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/204/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:40

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/203/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:37

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/202/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2016 - 2020".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 14:34

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/201/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2026.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:32

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/200/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:29

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/199/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:25

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/198/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Radziejowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2018-01-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-30 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-17 13:27:06